Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 

 

Forside  
Tordenskiold  
Selskabet  
50 års jubilæum  
Links  
Kontakt  
Wessel Timer
se nyt tilbud
 
Kommende arrangementer  

 

 
   


 

Viceadmiral TORDENSKIOLDs fødselsdag

samt overrækkelse af Tordenskiold-Prisen 2017

lørdag den 28. oktober d.å. kl. 11.00 i Holmens Kirke

Højtideligholdelsen af vor Søhelts 327-års fødselsdag indledes med andagt ved Holmens sogne- og orlogspræst Peter Thyssen. Desuden medvirker Holmens Kantori under ledelse af organist og kantor Jakob Lorentzen, organist Rasmus Koppelhus, sopranen Monica Stevns, og medlemmer fra Søværnets Tamburkorps. Selskabets formand kontreadmiral Lars Kragelund overrækker derefter Tordenskiold-Prisen. Afsluttende lægges der kranse ved Tordenskiolds sarkofag, og Selskabets formand udtaler mindeord.

Herefter forlægges der til Norges Hus hvor vi udbringer en fødselsdagsskål for vor Søhelt og indtager et let traktement.
Derefter vil
orlogshistoriker Hans Chr. Bjerg causere over nordmanden Daniel Trosners enestående dagbog ”For Kongen og Flåten” fra 1710-1714, hvor han var om bord på flådens skibe. En spændende øjenvidneberetning fra Tordenskiolds tid.

Tilmelding til traktement bedes indbetalt med kr. 275,- pr. deltager – og kr. 300,- pr. deltagende gæst til Selskabet Danske Tordenskiold-Venner på postgiro nr. 543-2995, eller for de af vore medlemmer, der betaler via Netbank, på reg. nr. 1551 konto nr. 543-2995 senest mandag den 23. oktober d.å.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Selskabet deltager aktivt i kulturnatten den 13. oktober 2017
 i Holmens Kirke og i Tøjhusmuseets udstilling SØMAGT!