Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 

 

Forside  
Tordenskiold  
Selskabet  
HVA' SKETE DER  
50 års jubilæum  
Links  
Kontakt  
Wessel Timer  

Kommende arrangementer

 
   


Inspektionsfartøjet
KNUD RASMUSSEN
hædres påny

Besætningen ombord på inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSEN havde fredag aften den 22. juni 2018 den ære at få overrakt den canadiske kystvagts fornemste hædersbevis.

Hæderen falder i kølvandet på inspektionsfartøjets indsats i forbindelse med redningen af den canadiske fisketrawler SAPUTI og dets 30 besætningsmedlemmer fra forlis, da skibet efter kollision med et isfjeld i farvandet mellem Grønland og Canada tog vand ind. Hædersbeviset blev overrakt til skibet af Chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Kim Jesper Jørgensen. Hæderen blev på vegne af skibet modtaget af tre besætningsmedlemmer, der var særligt involveret i rednings-aktionen.

Indsatsholdet fra KNUD RASMUSSEN, der var ombord på den canadiske trawler under den 30 timer lange indsats, er tidligere blevet hædret med Forsvarsministerens Medalje for deres store heltemod og forbilledlige indsats. Besætningen som helhed modtog i 2017 Tordenskiold-Prisen for at have gennemført redningsaktionen ”med stor professionel dygtighed, mod, vedholdenhed og omtanke, og under særdeles vanskelige vejrmæssige vilkår”.

Overrækkelsen af det canadiske hædersbevis blev overværet af en delegation fra Folketinget, der i øjeblikket er ombord på inspektionsfartøjet som led Folketingets årlige orienteringsrejse til Grønland.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Selskabet ønsker medlemmerne en rigtig god sommer
og på gensyn til sommerudflugten den 18. august 2018 til Gniben