Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
Forside
Om Tordenskiold
Selskabet
Hvad skete der...
Elektronisk jubilæumsbog
Links
Kontakt
Wessel Timer
Pins og manchetknapper
 
Kommende arrangementer
 

 

Til medlemmerne af Selskabet Danske Tordenskiold-Venner.

Dette skriv blev sendt ud fra formanden pr. mail og pr. brev
og lyder som følger...

 

Kære Tordenskiold-Venner,

På grund af risikoen for smitte med Corona virus har bestyrelsen besluttet at aflyse den Ordinære Generalforsamling i Selskabet Danske Tordenskiold-Venner den 19. marts 2020.

Det formodes, at smitterisikoen vil blive mindsket over tid, når vejret bliver varmere og mere tørt, sådan som det skete med det tidligere udbrud af en SARS-virus for en del år siden. Vi håber derfor at kunne gennemføre generalforsamlingen på et senere tidspunkt, men afventer udviklingen og myndighedernes anbefaling, før der indkaldes på ny.

Bestyrelsen beklager aflysningen, der indebærer at vi ikke kan overholde vedtægternes bestemmelse om afholdelse af generalforsamling. Men bestyrelsen anser Corona epidemien som en force majeure situation, og vi har derfor valgt at tage dette skridt for at beskytte vore medlemmer mod smitte samt begrænse/forsinke smittens udbredelse i al almindelighed ud fra devicen: " Better safe than sorry ! "

Vi håber på medlemmernes forståelse for denne beslutning.

Medlemmernes indbetaling for deltagelse i skafningen i forbindelse med den nu aflyste generalforsamling den 19. marts kan  evt. "parkeres" og henstå ved kassereren til senere betaling for deltagelse i skafningen ved en ny generalforsamling, når bestyrelsen får fastlagt en anden dato, eller det enkelte medlem kan bede om tilbagebetaling af det indbetalte beløb ved at henvende sig til kassereren Peer Bent Nielsen på mail: pbni@hotmail.com, med oplysning om navn, og enten det mobile pay nr. eller det Reg.nr. og kontonummer som beløbet skal overføres til.

 

Bedste hilsener
Lars Kragelund
formand

 

 
 
BREAKING NEWS anno 12. november 1720:
Tordenskiold dræbt i duel !
  Den svenske oberst Staël von Holstein har i en ulovlig duel dræbt viceadmiral Peter Tordenskiold nær den tyske by Gleidingen ved Hannover. .  

Selskabet Danske Tordenskiold-Venner afholder på 300-års dagen for søheltens død
12. november 2020 en mindehøjtidelig i Holmens Kirke for Selskabets medlemmer – hvis muligt