Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
Forside
Om Tordenskiold
Selskabet
Hvad skete der...
Elektronisk jubilæumsbog
Links
Kontakt
Wessel Timer
Pins og manchetknapper
 
Kommende arrangementer
 

 

Til medlemmerne af Selskabet Danske Tordenskiold-Venner.

Herved indkaldes til Selskabets

 29. ordinære generalforsamling
torsdag den 19. marts 2020 kl. 16.30 i

Norges Hus,
Amager Boulevard 111 A, 2300 København S
 

Efter generalforsamlingen vil Admiral Tim Sloth Jørgensen informere om "Nyholms mulige fremtid som kommende maritimt kulturcentrum".

Lars Kragelund sign.
kontreadmiral
formand
MAST | Maritime/Air Systems & Technologies

Deltagelse i den efterfølgende skafning anmeldes ved indsendelse af kr. 175,- pr. deltager. Prisen for gæster er kr. 200,-. Gæster er også velkomne til at overvære generalforsamlingen, men naturligvis uden tale- og stemmeret.

Beløbet indbetales til Selskabet Danske Tordenskiold-Venner på Netbank, Reg. nr. 1551 konto nr. 543-2995, pr. postgiro nr. 543-2995 eller på MobilePay 21 35 14 54 - skriv ”antal personer og Generalforsamling 2020”. Tilmelding senest den 13. marts d.å.

Vi forventer at slutte senest kl. 21.00. 

 

Selskabets mailadresse: mail@tordenskioldselskabet.dk

På glædeligt gensyn til en festlig aften.

 

 
 
 

Hendes Majestæt
Dronning Margrethe II
fejrer sin 80 års fødselsdag
i april 2020.
Der kommer mange arrangementer