Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 

 

Forside
Tordenskiold
Selskabet
HVA' SKETE DER
50 års jubilæum
Elektronisk jubilæumsbog
Links
Kontakt
Wessel Timer
Pins og manchetknapper
 

Kommende arrangementer

 
 

 

Generalforsamling i Norges Hus
tirsdag den 19. marts 2019

Atter en hyggelig og informativ generalforsamling løb af sablelen med deltagelse af 58 medlemmer.

  Formanden gav en kort orientering om bestyrelsens planer vedr. sommerture til Søofficersforeningens domicil i Kastellet i juni måned og ”deltagelse” i det store flådebesøg i København primo september
       
Efter generalforsamlingen gav sogne- og orlogspræst Camilla Munch en beskrivelse af sit virke som orlogspræst i Søværnet under titlen ” På gyngende grund”.

Orlogspræstens arbejdsopgave ombord kan sammenfattes til ”sjælepleje” af besætningsmedlemmerne uden rangsforskelle.

De rigtig tunge problemer der dukker op under en udsendelse skyldes næste altid problemer hjemmefra og sjældent direkte problemer på skibet.

   

Efterfølgende gav selskabets næstformand, kommandør Gustav Lang en orientering om den begivenhed,  MAST Northern Coasts 2019, som forsvarschefen havde genindkaldt ham til at stå for.

Konferencen finder sted i dagene 6-9. september 2019.

Læs den fulde beskrivelse af dagen - klik her