Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
Forside  
Tordenskiold  
Selskabet  
Links  
Kontakt  
 Kontakt og bestyrelse

 Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER
 ved kasserer Henry Qvamme
 St. Magleby Strandvej 7
 2791 Dragør

 E-mail: mail@tordenskioldselskabet.dk
 www.tordenskioldselskabet.dk

 Bank: reg.nr. 1551 konto nr. 543 2995
 Giro nr.: 543 2995
 MobilePay 22 112 112, skriv tordenskiold
 CVR-nr.
35186271
 

 Bestyrelsen efter generalforsamlingen 20. marts 2018:
  Formand # Lars Kragelund, kontreadmiral
  Næstformand # Gustav Lang, kommandørkaptajn
  Kasserer # Henry Qvamme, ingeniør
  Sekretær # Søren Konradsen, seniorsergent
  Bestyrelsesmedlem # Chris Dam, event-manager
  Bestyrelsesmedlem Peer Bent Nielsen, ingeniør
  Bestyrelsesmedlem Klaus Thiesen, civilingeniør
  Bestyrelsesmedlem Ejgil Bank Olesen, orlogsprovst
  Observatør Inge Friisager, æresmedlem
 
 # = medlem af forretningsudvalget
 
Henvendelser vedr. hjemmesiden bedes rettet til Vibeke Møller