Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
Forside  
Tordenskiold  
Selskabet  
Links  
Kontakt  
 Kontakt og bestyrelse

 Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER
 ved kasserer Peer Bent Nielsen
 Søndervej 26
 2830  Virum

 E-mail: mail@tordenskioldselskabet.dk
 www.tordenskioldselskabet.dk

 Bank: reg.nr. 1551 konto nr. 543 2995
 Giro nr.: 543 2995
 MobilePay 2135 1454 - skriv tordenskiold
 CVR-nr.
35186271
 

 Bestyrelsen efter generalforsamlingen 19. marts 2019:
  Formand # Lars Kragelund, kontreadmiral
  Næstformand # Gustav Lang, kommandør
  Kasserer # Peer Bent Nielsen, ingeniør
  Sekretær # Søren Konradsen, seniorsergent
  Bestyrelsesmedlem # Chris Dam, arrangementskoordinator
  Bestyrelsesmedlem Henry Qvamme, ingeniør
  Bestyrelsesmedlem Jens Bjørnsteen, kommandør
  Bestyrelsesmedlem Ejgil Bank Olesen, orlogsprovst
  Observatør Inge Friisager, æresmedlem
 
 # = medlem af forretningsudvalget
 
Henvendelser vedr. hjemmesiden bedes rettet til Vibeke Møller