Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
Forside
Selskabet
Hvad skete der...
Arrangementer
Bliv medlem
Hjemmesiden
Vedtægter
Tordenskioldprisen
Links
Kontakt
 

Kommende arrangementer

 

Bestyrelsen har den store glæde og ære at invitere Dem til højtideligholdelse af

Viceadmiral TORDENSKIOLDs fødselsdag

søndag den 28. oktober d.å. kl. 13:00 i Holmens Kirke.

Højtideligholdelsen af vor Søhelts 328-års fødselsdag indledes med andagt ved Holmens provst og orlogsprovst Ejgil Bank Olesen. Desuden medvirker Holmens Kantori under ledelse af organist og kantor Jakob Lorentzen og medlemmer fra Søværnets Tamburkorps. Endnu engang kan vi se frem til en flot musikalsk oplevelse. Afsluttende samles vi i Holmens Kirkes Kapelsal, hvor der lægges kranse ved Tordenskiolds sarkofag, og Selskabets formand udtaler mindeord.

 

Herefter forlægges der til Norges Hus, Amager Boulevard 111A, 2300 København S, hvor vi udbringer en fødselsdagsskål for vor Søhelt og indtager et let traktement.

Chefen for Marinestaben, kontreadmiral Torben Mikkelsen, giver efter skafningen en "Kort status for Søværnet ved indgangen til 2019", hvorefter arrangementet rundes af med hyggeligt samvær.

Bestyrelsen håber at se Dem den 28. oktober – gerne med ledsager - til højtideligholdelse og markering af vor Søhelts fødselsdag samt til selskabeligt samvær.

Såfremt De ønsker at deltage i det efterfølgende traktement, må vi bede medlemmer venligst indbetale kr. 275,- pr. deltager – og kr. 300,- pr. deltagende gæst. Beløbet indbetales til Selskabet Danske Tordenskiold-Venner på postgiro nr. 543-2995, eller for de af vore medlemmer, der betaler via Netbank, på reg. nr. 1551 konto nr. 543-2995 senest mandag den 22. oktober d.å.

Sign.
Lars Kragelund
kontreadmiral
formand

Påklædning: Jakke, jakkeuniform eller tilsvarende.

Transport: Fra Holmens Kirke kører bus 2A til Christmas Møllers Plads, hvorfra der er ca. 150 m. at gå til Kong Haakons Kirke, Ved Mønten og stien til Norges Hus. Fra Norges Hus kører bus 5C ad Amager Boulevard til Hovedbanegården. 

OBS: Norges Hus har fået installeret stolelift til gangbesværede i trapperummet.
 
Ps.: Husk venligst at melde adresseskift – også ved ny mailadresse.