Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
Forside
Selskabet
Hvad skete der...
Arrangementer
Bliv medlem
Hjemmesiden
Vedtægter
Tordenskioldprisen
Links
Kontakt
 

Kommende arrangementer

Selskabet har den store glæde at invitere vore medlemmer på sommerudflugt til:

Tøjhusmuseet/Orlogsmuseet, Tøjhusgade 3, København K

NY UDSTILLING: Sømagt!
lørdag den 26. august 2017
kl. 10:45.

 

Alle mand på dæk!

Der er dømt høj søgang i udstillingen Sømagt! Den rummer et stort udvalg af genstandene fra det forhenværende Orlogsmuseum, som indtil december 2015 lå på Christianshavn. Samlingen behandler den danske flådes historie, udvikling og udfordringer fra oprettelsen i starten af 1500-tallet helt frem til i dag.
Søetatens og Søværnets historie fortælles blandt andet ved hjælp af skibsmodeller og andre modeller med relation til Danmarks søkrigshistorie. Herudover formidles flåde-historien med store tableauer af ikoniske søslag i dansk krigshistorie.

Vi mødes lørdag 26. august kl. 10:45 indenfor hovedindgangen, hvor Selskabets formand byder velkommen.

Kl. 11:00 starter en guidet rundvisning på ca. 1 time. Derefter forlægger vi få hundrede meter og mødes

kl. 13:00 i den maritime og hyggelige Kanal Caféen fra 1852, beliggende i Frederiksholms Kanal nr. 18.

Her spiser vi en frokostplatte inklusive kaffe. Øvrige drikkevarer til frokosten er for egen regning.

Kl. 15:00 siger vi tak for i dag.

Begrænset parkering på Frederiksholms Kanal. Beregn god tid til at finde en parkeringsplads.

Såfremt De - gerne med ledsager - ønsker at deltage i arrangementet, bedes De venligst indbetale kr. 225,- pr. medlem og kr. 250,- pr. gæst til Danske Tordenskiold-Venner på netbank konto. nr. 1551 - 5432995 eller postgiro nr. 5 43 29 95. Tilmelding til sommerudflugten har deadline fredag den 18. august d.å.

 Lars Kragelund sign.
kontreadmiral
formand

 

Alle medlemmer med e-mail adresse bedes venligst oplyse denne til mail@danske-tordenskiold-venner.dk