Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
Forside
Selskabet
Hvad skete der...
Arrangementer
Bliv medlem
Hjemmesiden
Vedtægter
Tordenskioldprisen
Links
Kontakt
 

Kommende arrangementer

Selskabet har den store glæde at invitere vore medlemmer på sommerudflugt til:

Søofficers-Foreningens lokaler i Kommandantgården
Kastellet 13A, 2100 København Ø
lørdag 1. juni 2019 kl. 10:45

Kl. 10:45 mødes vi 'Under Flaget' i Kastellet, hvor Selskabets formand byder velkommen.
Kl. 11:00 er der fremvisning af Søofficers-Foreningens smukke lokaler i Kommandantgården.
Kl. 12:00 Rundvisning v/guide fra 'Kastellets Venner'. Rundvisningen koncentreres om kirken og fængslet bag samt 'Våningen' – én af de historiske familieboliger i Artilleristok.
Kl. 13:00 Skafning på Klint Designmuseets Cafe, Bredgade 68, 1260 København K, som ligger 500 m fra Kastellet. Her spiser vi 2 stk. smørrebrød inklusive 1 glas øl eller vin samt en kop kaffe med 2 slags petit four.
Øvrige drikkevarer er for egen regning. Priser: Øl kr. 35/55,-. Snaps kr. 40,-. Vin kr. 55,-. Vand kr. 30,-.
Kl. 15:00 Siger vi tak for i dag.

 

Såfremt De – gerne med ledsager – ønsker at deltage i arrangementet, bedes De venligst indbetale kr. 225,- pr. medlem og kr. 250,- pr. gæst til Danske Tordenskiold-Venner på netbank konto. nr. 1551 – 5432995 eller postgiro nr.
5 43 29 95 – skriv ”deltagernes navne og Sommerudflugten 2019”.

Tilmelding senest fredag 24. maj d.å.

Sign.
Lars Kragelund

kontreadmiral
formand

 PS: Det er muligt at parkere i Kastellet under hele arrangementet. Husk praktisk fodtøj, da vi også går på brosten og på grus.
PPS: Alle medlemmer med emailadresse, eller med ændret emailadresse, bedes venligst oplyse denne til: mail@tordenskioldselskabet.dk. Derved sikres hurtig kommunikation og besparelse af portoudgifter.