Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
Forside
Selskabet
Hvad skete der...
Arrangementer
Bliv medlem
Hjemmesiden
Vedtægter
Tordenskioldprisen
Links
Kontakt
 

Kommende arrangementer

”Åbent Hus” på Søværnets Skole,
Center for Våben (VBC) Gniben, Sjællands Odde

Gnibenvej 55, 4583 Sjællands Odde

Lørdag 18. august 2018 kl. 9.30.

 

Tag med og oplev kanoner, knald og krudtrøg på Søværnets Center for Våben.

En af forsvarets smukkest beliggende arbejdspladser med vand på tre sider åbner porten og giver publikum chancen for at opleve Gniben på nærmeste hold. Arrangementet giver bl.a. mulighed for at opleve flyvning med helikopter, kampfly og droner fra 1. parket, ligesom der også bliver mulighed for at se skydning med kanoner og maskingeværer (ørepropper udleveres). Og så får vi chancen for at få en tur med en af søværnets store og hurtige gummibåde, som også bruges til piratjagt i Det Indiske Ocean.

Søværnet har haft skole på Sjællands Odde siden 1951, og der er selvfølgelig sket en rivende udvikling gennem årene. I dag er VBC først og fremmest Søværnets kompetencecenter for våben. VBC er derfor udrustet med flere af de våben, som findes i Søværnets skibe, og skolens stab består af en lang række eksperter, der tilsammen har en enestående viden og erfaring med de våbensystemer der bruges i søværnets skibe. Desuden ligger skydeområdet i farvandet lige nord for skolen.

Anslået køretid fra København er 1½ - 2 timer. Vi mødes kl. 9.30 ”under flaget”, hvor Selskabets formand byder velkommen. Derefter starter en guidet rundvisning, og kl. 11.30 samles vi i et separat lokale nær kantinen, hvor vi nyder en velassorteret buffet inkl. 1 øl, vin eller vand samt kaffe. Øvrige drikkevarer til frokosten er for egen regning.
Ekstra Øl kr. 25,-. Sodavand 0,5 l. kr. 21,-. Kildevand 0,5 l. 12,-. Vin 1 glas kr. 45,-. Vin 1 flaske kr. 80,-. Kaffe kop kr. 5,-.
Derefter er der fri manøvre til at se dagens andre spændende aktiviteter.

Såfremt De - gerne med ledsager - ønsker at deltage i arrangementet, bedes De venligst indbetale kr. 125,- pr. medlem og kr. 150,- pr. gæst til Danske Tordenskiold-Venner på netbank konto. nr. 1551 - 5432995 eller postgiro nr. 5 43 29 95. Sidste frist for tilmelding til sommerudflugten er mandag 13. august d.å.

 Sign.
Lars Kragelund
kontreadmiral
formand

PS.: Besøg også den rødkalkede Odden Kirke på vejen hjem. På kirkegården er anlagt et fælles gravsted for de danske søfolk, som døde under slaget ved Sjællands Odde i 1808. Den mest berømte af disse er søhelten Peter Willemoes. På fællesgraven er der rejst en smuk mindesøjle med inskription af Grundtvigs digt:
De snekker mødtes i kvæld på hav.

 

PPS.: Alle medlemmer med e-mail adresse eller med ændret mail adresse bedes venligst oplyse dette til mail@tordenskioldselskabet.dk. Derved sikres hurtig kommunikation og besparelse af portoudgifter.