Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
Tilbage til forsiden
Tilbage til
Hvad skete der...
 


Holmens Kirkes 400-års Jubilæum

Vejret var fint, humøret var højt, og kirken var stuvende fuld, da Holmens Kirke fejrede sit 400-års jubilæum søndag 8. september 2019 med deltagelse af H.M. Dronning Magrethe II. 

Optakten var festlig da et kontingent på 100 mand fra Søværnet med Tamburkorpset i spidsen, marcherede forbi statuen af Tordenskiolds søhelte-kollega Niels Juel, eskorteret af Politi med blå blink, og fortsatte ind i kirken i en lang række i god ro og orden. Ingen masen om pladserne alt var organiseret.

 
 

Selskabets sekretær seniorsergent Søren Konradsen var faneløjtnant for de 6 faner, hvoraf Selskabets fane var en af dem. Alle rejste sig inkl. Dronningen, da de kom marcherende ind og tog opstilling på begge sider af alteret.

   Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen stod for gudstjenesten og orlogsprovst Ejgil Bank Olesen, chef for Søværnskommandoen Torben Mikkelsen og menighedsrådsformand kaptajnløjtnant Kasper Ladegaard holdt nogle flotte taler. Emnerne spændte fra ankersmedje til Søværnets kirke, fra teenager kirke i forhold til flertallet af Danmarks kirker fra 1200-tallet til den eneste kirke med vand som nabo og egen anløbsbro og fra orlogspræster til fortrolig samtalepartner ombord på skibene.

Efter gudstjenesten førte Søren Konradsen fanerne ud, hvor de tog opstilling over for kirkens hovedport. Fra Selskabet deltog Peer Bent Nielsen som fanebærer og Henrik Wenkens som fanevagt. Holmens Kirke havde inviteret til reception i Kirkehaven, hvor bordene var flot dækket med blomster og lækkerier til både tørsten og sulten, mens Søværnets Tamburkorps musicerede.  

Selskabet Danske Tordenskiold-Venner, Marinehistorisk Selskab og Danmarks Marineforening havde hver en Holmegaard Skibsglas karaffel kaldet ”Sømandsbruden” med som Jubilæumsgave alle med indgravering og lykønskninger fra giverne.

 

 

 

 

     
     
 
     

Efter mange højtidelige og flotte oplevelser både verbalt og musikalt, og adskillige timers hyggeligt samvær med dejlig forplejning, var det tid til opbrud med mange gode indtryk fra Holmens Kirkes 400-års Jubilæumsdag. 

Vi kunne godt have ønsket flere besøgende, men som sagt lagde vejret en dæmper på aftenens antal gæster. Vi havde vel besøg af ca. 300 personer i Kapellet, men Holmens Kirke har sikkert et mere nøjagtigt tal.