Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
Tilbage til forsiden
Tilbage til
Hvad skete der...
 

Søheltenes Selskabs sommerudflugt 2011
gik til Tordenskiolds Gård

Ved Chris Dam, Selskabet Danske Tordenskiold-Venner

62 deltagere mødtes lørdag 28. maj på gårdspladsen til Strandgade 6, Christianshavn, i strålende solskin. Kl. 11:00 blev dørene slået op til trappen, hvor Tordenskiolds statue bød os velkommen ind til et af Danmarks fineste borgerlige barokinteriører fra 1700- tallets begyndelse. Her boede Tordenskiold i sit sidste leveår 1720.

Når Tordenskiold festede, udbragte han mangen en skål for Kong Frederik IV. Hver skål blev efterfulgt af et kanonskud. Festerne var våde og varede til langt ud på natten til stor gene for de brave Christianshavnere, som klagede. Helt så galt gik det ikke, da Selskabet Danske Tordenskiold-Venner holdt årets sommerudflugt i Tordenskiolds Gård. Selskabets formand kontreadmiral Lars Kragelund bød deltagerne velkommen i et glas sherry. Dronningens skål blev udbragt, fulgt af et kanonskud affyret af kanoner Harry Schrøder Larsen fra hans håndholdte, flotte miniature kanon. Dermed fulgte Selskabet op på Tordenskiolds tradition.   

Efter den festlige velkomst fulgte et indlæg af Chris Dam og vort æresmedlem Inge Friisager om Selskabets tilknytning til stedet. I 1959 var der en kreds af fremtrædende nordmænd, som fostrede den ide, at man skulle arbejde på at få indrettet nogle Tordenskiold-mindestuer i Strandgade 6. Man kontaktede ejeren dir. Peter Heering sen., der fandt ideen interessant, men henviste til, at den ikke kunne realiseres foreløbig, idet der ved købet i 1951 var tinglyst bopælsret for grosserer Barfreds enke, fru Gerda Barfred, så længe hun levede. Ideen optog Selskabets stifter dir. E. Friisager og fru Inge meget, og da de i 1965 fik besøg af den norske Tordenskiold-forsker, kommandør Olav Bergersen, fik de arrangeret et besøg i lejligheden. De blev hjerteligt modtaget af fru Barfred samt dir. Heering, og det var et stort øjeblik for kommandøren dengang, såvel som for os nu, at stå i Tordenskiolds lejlighed. Det aftaltes at arbejde videre med sagen, og dir. Heering kom hurtigt med det forslag, at Heering-koncernen – når den tid indtraf – benyttede stuerne som repræsentationslokaler, og at Selskabet kunne komme der på Tordenskiolds fødselsdag og andre specielle lejligheder. Dette lød jo helt fantastisk. Fru Barfred døde i 1974, men på dette tidspunkt var der desværre indtruffet nogle forhold i Heering-koncernen som gjorde, at man valgte at sælge ejendommen. Dermed brast drømmen om mindestuerne for Tordenskiold. Som supplement havde fru Friisager medbragt nogle pragtfulde fotos, så deltagerne kunne se, hvordan stuerne var indrettet og møbleret på fru Barfreds tid. Et flot tidsbillede.   

Dagens hovedtaler, forfatter og foredragsholder Arne Ipsen, som også har skrevet en bog om Strandgade 6, causerede derefter om Christianshavn, Strandgade og om Tordenskiold på en både vidende og vindende måde, krydret med charmerende tør humor. Storkøbmanden Abraham Lehn byggede huset i 1703, og vi fik et flot indblik i udsmykningen, som helt mirakuløst har overlevet næsten intakt i 300 år. Maleriet på store sals loft er et pragtstykke. Titlen fremgår af en bog, som holdes af en amorin:” Dyden fremkalder misundelsen og besejrer den. Tiden kalder sandheden frem og ødelægger løgnen”. På lille sals loft er det jagtens gudinde Diana, der nedlægger vildsvin. Loftmalerierne er udført af Frederik IV’s hofmaler Hendrik Krock, og stuklofterne er antageligt udført af stukkatøren Carlo Maria Pozzi, der var i København i 1706 i forbindelse med arbejdet i Den Lange Sal på Rosenborg. Da bygherren hed Abraham, er det ikke overraskende, at det på vægmalerierne i den store sal er Abraham, der tager imod Vorherre og hans engle. Det spændende og informative foredrag blev afsluttet med besvarelse af spørgsmål samt en guidet rundtur i de smukke fredede lokaliteter såvel inde som ude.

Efter foredrag og rundvisning fulgte et let frokost-traktement med adskillige skåler, skud og skrøner samt hyggeligt samvær. Uden at forklejne de øvrige indlæg gik dagens største latterudbrud til Kirsten Christensen for følgende sandfærdige historie: ”Til generalprøven på kronprinsparrets store tvillingebarnedåb i Holmens Kirke for nylig, blev prins Christian og prinsesse Isabella lidt utålmodige, hvorfor orlogsprovst Ejgil Bank Olesen spurgte kronprinsessen, om han ikke skulle vise børnene Holmens Kirkes Kapelsal med bl.a. Tordenskiolds sarkofag. Jo endelig var svaret. Vi ved, at orlogsprovsten er en god fortæller med en snert af jysk accent, så da kronprinsessen ved deres tilbagekomst spurgte prins Christian om, hvad han havde oplevet, svarede prinsen: Jeg hørte om en mand, der var oppe at slås, og han blev stukket med et sværd, og så sprøjtede hans blod ud, og så døde han. Henvendt til orlogsprovsten sagde kronprinsessen med et lille smil. Nå da, da, det var voldsomt - hvis børnene har mareridt i nat, er det Deres ansvar, hvortil orlogsprovsten svarede: det må jeg så leve med. Kronprinsessen spurgte så prins Christian, hvad manden hed, og efter at have grublet lidt, kom det frejdige svar – han hed Mortenskiold”. Alt i alt en festlig sammenkomst.

God sommer og på gensyn fredag 28. oktober 2011 til Tordenskiolds fødselsdag.