Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
Tilbage til forsiden
Tilbage til
Hvad skete der...
 

Sommerudflugt til Frederiksberg Slot

Fra Kongeslot til Officersskole - lørdag den 16. juni 2012


Frederiksberg Slot blev grundlagt af Frederik IV, Tordenskiolds Konge. Frederik IV var som Kronprins på sin første dannelsesrejse blevet inspireret af den italienske byggestil, og efter hjemkomsten anmodede han sin far, Christian V, om penge til et lille sommerslot og modtog ca. 14.000 rigsdaler. I 1699 indledte han byggeriet. Slottet blev senere både udbygget og skiftede farve adskillige gange, indtil det fik den karakteristiske gule farve vi kender i dag.                                                 

De 67 tilmeldte Tordenskiold-Venner startede årets sommerudflugt i den smukke barokkirke. Her gav sognepræst Annette Sørensen os en god og fyldig prædiken om temaet helte. Prædiken var både inspirerende og gav stof til refleksioner. Selskabet fik også en kyndig og farverig gennemgang af det smukke kirkerums udformning og dekorationer. På slotstrappen gav kaptajn Axel Vermehren derefter en introduktion til Frederiksberg Slots og Hærens Officersskoles historie. Selskabet blev delt op i to grupper med hver sin kompetente, entusiastiske og humørfyldte guide, og så gik turen rundt på slottets mange lange gange fra kælder til kvist.  

Vi så blandt andet det spændende Marmorbad, det Kinesiske Værelse og den formidable udsigt fra Flagaltanen. Og som noget nyt er det attraktive lille kakkelbeklædte køkken, Prinsessernes Pandekagekøkken, igen blevet åbnet for publikum. Vi endte rundvisningen i den smukke riddersal, hvor der stadig spilles op til lanciers og vals ved de store baller som i Tordenskiolds tid.  Her blev der serveret et glas champagne til den afsluttende opsamling og spørgsmål, hvorefter selskabets formand kontreadmiral Lars Kragelund varmt takkede de to guider for deres formidable rundvisninger. Efterfølgende samledes vi i Officersskolens kantine til en dejlig frokost, gode historier og hyggeligt samvær.  

Chris Dam