Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
Tilbage til forsiden
Tilbage til
Hvad skete der...
 

Sommerudflugt til Fregatten IVER HUITFELDT

De 52 deltagere mødtes lørdag 13. juni ved hovedporten til Flådestation Korsør. Alle var vi lidt spændte, da vi kørte gennem den velbevogtede port, og da vi drejede ned af første vej til højre, kunne vi ikke undgå at se det – målet for Selskabets sommerudflugt. Meget stor, meget grå og meget imponerende lå det dér med Dannebrog på flagspillet agter, og efter at der var holdt mandtal, gik vi ombord på den første af Søværnets 3 nye fregatter F361 Ivar Huitfeldt.  

Bænket i helikopterhangaren bød Selskabets formand kontreadmiral Lars Kragelund velkommen, hvorefter vagthavende officer premierløjtnant K. J. Pedersen gav Selskabet er grundig orientering om fregattens fakta og formåen. Orienteringen blev fulgt op af en stribe spørgsmål, som både afspejlede kendskabet til Søværnets skibe i almindelighed, samt en stor nysgerrighed for alt det nye vi havde hørt om. Derefter fulgte en guidede rundvisning hvor vi både så broen, banjerne, messerne og for de særligt interesserede også maskinrummet. Efter et par timer ombord samledes vi ude på helikopterdækket agter. Her takkede Selskabets formand for en meget interessant og spændende rundvisning, og overrakte vore gæve guider hver et par manchetknapper med Tordenskiolds adelsvåben.

Derefter forlagde vi til Restaurant Lystbådehavnen lige syd for Flådestationen, hvor vi i en god stemning fik en dejlig buffet, samtidig med at vi også snakkede om og fordøjede de mange indtryk fra besøget ombord på fregatten Iver Huitfeldt. En vellykket sommerudflugt var til ende, og alle ser nu frem til det næste store arrangement Tordenskiolds 325 års fødselsdag og Selskabet 50 års jubilæum 28. oktober 2015.