Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
Tilbage til forsiden
Tilbage til
Hvad skete der...
 

Sommerudflugt til MHV 907 HVIDSTEN, Holmen

Selskabet mødtes lørdag 18. juni 2016 i Københavns Marineforenings hyggelige og meget spændende, maritime lokaler på Holmen. Selskabets formand kontreadmiral Lars Kragelund bød velkommen, og orienterede de 32 fremmødte medlemmer om, at dette var det første af to foredrag, og at dagens emne var ” Marinehjemmeværnet af i dag” efterfulgt af et besøg ombord på MHV 907 HVIDSTEN.

Det andet foredrag bliver holdt på Tordenskiolds fødselsdag 28. oktober, hvor vi efter mindehøjtideligheden i Holmens Kirke forlægger til Norges Hus. Her vil Marinehjemmeværnets nye chef kommandør Henrik Holck Rasmussen informere om sine planer for det nye moderne Marinehjemmeværn.

Efter velkomsten fik orlogskaptajn Peter Kayser Nielsen ordet. Og sikke et flot og spændende foredrag vi fik. Fra den spæde start i 1952, gennem Den kolde Krig, og op til alle de mange funktioner og opgaver som Marinehjemmeværnet har påtaget sig i dag.

For eksempel:
·        farvands- og havmiljøovervågning
·
        eftersøgning og redning
·
        bekæmpelse af olieforurening
·
        patruljesejladser med Politi og toldere fra SKAT
·
        bevogtning af og sikkerhed omkring flådefartøjer og civile skibe

På materielsiden råder Marinehjemmeværnet i dag over:

·
        30 større fartøjer langs de danske kyster
·        35 hurtiggående gummibåde med radio og GPS udstyr
·
        6 kommandokøretøjer med gummibåd på trailer
·        Sonar og undervandsdroner til undersøisk observation

Men – mest imponerende er det, at alle Marinehjemmeværnets folk er frivillige og når alarmen lyder, kan de få skibene bemandet og i aktion på under 1 time alle årets 365 dage og i alle døgnets 24 timer. Det er simpelt hen beundringsværdigt. Det samlede Hjemmeværn i Danmark består i dag af 15.000 aktive frivillige og 30.000 i reservestyrken, hvilket er unikt.

Efter foredraget gik turen til Bradbænken, hvor vi gik ombord i MHV 907 HVIDSTEN, som netop var lagt til kaj efter en velbestået ”Fartøjsfører-eksamen”. Det var herligt at bese det top moderne skip, hvor alt var shipshape og i orden. 

Sidste punkt på dagens program var skafning bestående af sild, snaps og lækkert smørrebrød, og til kaffen en morsom forklaring af viceadmiral Jørgen F. Bork om, at den udvidede maritime betydning af udtrykket ”at bjærge” også kunne omfatte en sporvogns-vognstyrers sæde i et ubevogtet øjeblik under kørslen, sikkert med eder og forbandelser til følge. Alt i alt en dejlig dag.