Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
Tilbage til forsiden
Tilbage til
Hvad skete der...
 

Sommerudflugt til Tøjhusmuseets udstilling Sømagt!

Selskabet mødtes lørdag 26. august 2017 i Tøjhusmuseet, for efter flytningen fra Søkvæsthuset på Christianshavn, at se Orlogsmuseets nye udstilling SØMAGT!. Selskabets næstformand kommandørkaptajn Gustav Lang bød velkommen, hvorefter museumsinspektør Jakob Seerup gav de 33 fremmødte et dybtgående og spændende indblik både i, hvordan man flytter et helt museum på et halvt år. Vi fik også et kik ind i Jakob Seerups fremtidige ønsker for udvidelse af udstillingen om Søværnets historie.

Rundvisningen startede med en orientering om Tøjhusets historie som materielbase for Flåden og Hæren. Derefter gik selskabet op på 1. sal, hvor den nye udstilling ”Sømagt!” er opstillet. Her fik vi en levende og spændende beretning om Nationalmuseets organisation, og hvordan flytningen af 0rlogsmuseum var foregået. Og som Jakob sagde:” Fra hvor vi før var en selvstændig organisation med en stor selvbestemmelse, var det lidt stramt over skuldrene at blive underlagt Nationalmuseet. Men da det virkeligt gjaldt, og vi skulle flytte et helt museum på et halvt år, viste Nationalmuseet sin virkelige styrke som en stor organisation med stor kapacitet, både økonomisk og mandskabsmæssigt og med eksperter og indlevelsesevne i vort speciale Søværnet”. Ved trappetårnet viste Jakob os et skilt hvor brandmyndighederne havde skrevet max. 150 personer. Det er pga. kun én trappe, til en sal hvor der sagtens kunne være 600-700 besøgende uden trængsel. Samtidig står hele 2. sal tom. Her kunne Konge-chaluppen og U-båden Spækhuggerens interiør udstilles samt andre nye effekter. Jakob fortalte, at hvis man fik bygget et nyt trappetårn med elevator, og måske åbne en ny hovedindgang mod havnen, ville det gøre Tøjhusmuseet mere publikumsvenligt. Projekter er til ca. 10 millioner kroner og en tidsramme på 10-15 år, men man har da lov til at håbe 

Jakob Seerup trak os ikke igennem hele udstillingen, men koncentrerede sig de nye ting og emner, og så selvfølgelig Tordenskiold-montren, som var rigtig flot. Han fortalte også om det spændende mellem de store linjer og ned til den enkelte matros’ historie, symboliseret ved en bådsmandspibe han for nylig havde modtaget. Den var fra arvingerne til artilleri-kvartermester H. E. Andreasen som døde under det tyske luftangreb på Artilleri-skibet NIELS JUEL 29. august 1943, da det forsøgte at bryde ud fra Isefjorden for at slippe over til svensk territorialfarvand. Den lå i en montre med en model af Niels Juel, og vort 99-årige medlem orlogskaptajn Poul Langballe supplerede med en orientering om skibet. Efter et spændende og entusiastisk foredrag takkede vor næstformand Gustav Lang for rundvisningen, og overrakte Jakob Seerup en flaske Navy-rom.

Derefter forlagde vi til Kanal Caféen, hvor vi udbragte en skål for Dronningen, indtog en dejlig frokostplatte, hvorefter enkelte ”svømmede” hjem efter en dejlig sommerudflugt.