Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
Tilbage til forsiden
Tilbage til
Hvad skete der...

Årets sommerudflugt gik til Søofficers-Foreningens nye lokaler i Kommandantgården på Kastellet. 

Lørdag 1. juni kl. 10.45 mødtes 38 af medlemmer 'Under Flaget' i Kastellet, hvor Selskabets formand kontreadmiral Lars Kragelund bød velkommen. SOFs smukke lokaler blev fremvist af SOF-bestyrelsesmedlem Jørgen Gerdorf, og vi genså også Tordenskiold og et udvalg af hans breve. Herefter fortsatte vi til Kastels Kirken og den bagvedliggende Arrest samt ”Våningen”. Udflugten endte med en velsmagende skafning i Café Klint i Designmuseet.   

Kastellet er et af Nordeuropas fineste og bedst bevarede fæstningsværker. Stedet anvendes i dag som en militær kaserne med bevæbnede vagter og er en travl arbejdsplads, men Kastellet er samtidig en smuk kulturperle og en fredelig grøn oase – lige midt i København. Der er åbent for offentligheden i dagtimerne, og der foregår en perlerække af begivenheder hele året med bl.a. 6 sommerkoncerter af forskellige militære Brass bands som højdepunkter.

 

Kong Christian IV havde allerede i 1626 udformet en plan til en bedre befæstning af København, men det blev hans søn Frederik III der satte byggeriet af Kastellet i gang i 1662. Anlægsarbejdet var af enorme dimensioner, men Kastellet blev alligevel anlagt på lidt mere end to år. Der var to formål med fæstningen. Det første var selvfølgelig at beskytte København mod fremmede krigsmagter – læs især svenskerne – og fæstningen kunne rumme over 10.000 soldater, og var selvforsynende med alt både krudt, kugler, fødevarer og vand. Det andet og mere uofficielle formål var som tilflugtssted for kongen, hvis folket gjorde oprør mod ham.

Kommandantgården blev rejst i 1725. Bygningen gennemgik i 2015-16 en gennemgribende istandsættelse, hvor de oprindelige vægfarver blev genopdaget. Kommandantgården huser i dag på 1. sal både Søe-Lieutenant-Selskabet anno 1784, som først og fremmest fokuserer på faglig uddannelse og Søofficers-Foreningen, stiftet 2. april 1859, med et mere selskabeligt tilsnit samt at udvise gæstfrihed over for fremmede mariners officerer.

Samarbejdet mellem Søe-Lieutenanterne og de ældre officerer blev højt prioriteret, og de ældre officerer var “overordentlige” medlemmer. Specielt blev selskabet motiveret ved samarbejdet med Fabriksmester, Kommandørkaptajn Henrik Gerner. Henrik Gerner gav en personlig hilsen til selskabet fra sit dødsleje til den første formand, Søløjtnant H. C. Schneedorf. Denne hilsen er skrevet på portrættet og byder medlemmer af de to foreninger og gæster velkommen på trappen op til 1. sal.

Foreningen har haft til huse på en håndfuld forskellige adresser i København, men flyttede i 1942 til Søkvæsthuset på Christianshavn. I 2013 blev Søkvæsthuset solgt til ejeren af Tigerbutikkerne, og i 2016 flyttede foreningen til Kommandantgården. Foreningen råder over en større malerisamling, samt andre effekter af historisk og maritim værdi, men ved flytningen til de mindre lokaler måtte man sætte ca. 37-38% af disse i depot.

I Kongesalen gav SOF-bestyrelsesmedlem Jørgen Gerdorf os en fin beskrivelse af den store planlægning, der gik forud for flytningen. Den bestod bl.a. i opmåling, fotografering, skalering og nedpakning i detaljer, så indretningen i de nye lokaler stort set gik smertefrit. På rundvisningen mødte vi vores søhelt Tordenskiolds portræt, og et lille udvalg af hans henved 1.200 breve samt hans skriveskrin. En meget berigende og interessant rundvisning.  

 

Herfra overtog to guider fra Kastellets-Venner rundvisningen, som gik til ”Våningen” en af de historiske familieboliger i Artilleristok og videre til Kastelskirken og Arresten bagved.

 

Kastelskirken er bygget i 1704 og ejes af forsvaret. Kirken har dog siden 1902 fungeret som en helt almindelig sognekirke. I 1725 opførtes et arresthus bag kirken. I den fælles mur er en række huller, som havde det meget enkle formål, at fangerne kunne følge med i gudstjenesten. Man mente, at dette havde en opdragende virkning. 

Arresthuset var tiltænkt Rigets farligste fanger: Blandt de mest prominente var Struensee og den engelske eventyrer, pirat, kaperkaptajn og udbryderkonge John Norcross, som sad her i 32 år.

 

 

På Norcross generalieblad står der bl.a.:

  •  at han flygtede 7 gange fra div. fængsler i England, Frankrig og Danmark.

  •  at Karl XII gav ham et skib, hvormed han opbragte mange danske, norske og hollandske skibe i Nordsøen.

  • at han gjorde flere forsøg på at bortføre den danske kronprins, senere Kong Christian VI.

  • at han blev opdaget af Tordenskiold om bord på en russisk båd ud for Dragør og ført tilbage til København, hvor han undslap fra Trunken på Holmen, takket være en kvinde og flakkede så rundt i Europa.

  • at han i 1722 igen kom til København og tilbød Frederik IV, at han ville antænde den russiske flåde i Kronstadt. Tilbuddet blev afvist, og han blev udvist af landet.

  • at han efter nogle år, atter viste sig i København. Han blev fængslet og sat i Kastellet.

  • at han allerede efter syv uger, lykkedes at flygte og kaste sig i Sundet for at svømme til Sverige. Undervejs blev han samlet op af et skib, der landsatte ham i Malmø. Herefter tog han til Hamborg, men blev genkendt af en dansk officer. Norcross blev anholdt, sendt til København og anbragt i sit gamle fængsel.

  • at han få dage efter atter brød ud. Han indsmurte hele sit legeme med olie, og tog en slåbrok på den nøgne krop. Da vagterne kom ind til ham, stødte han voldsomt ind i dem, og væltede dem omkuld. Vagterne forfulgte ham. Den første, der greb fat i ham, beholdt hans slåbrok, og for de andre gled hænderne af på hans nøgne krop, men netop som han var kommet over volden, greb en soldat ham i hårtotten og holdt ham fast. Udbryderkongen blev atter engang slæbt tilbage til fængslet.

  • at et specielt bur blev fremstillet til ham smedet med en jernstang, en jernkæde og en fodlænke. I dette bur tilbragte han 16 år. Han morede sig blandt andet med at afrette mus. Efterhånden blev han mere og mere affældig og dødede i fængslet i 1758.  

 

Derefter gik turen til Klint – Designmuseets Cafe i Bredgade, som ligger 500 m fra Kastellet. Her fordelte Selskabets deltagere sig både indendørs og udendørs efter aftale med den flinke restauratør Jakob Nielsen. Menuen stod på 2 stk. dejligt smørrebrød inklusive drikkevarer samt en kop kaffe med 2 slags petit four. Kl. 15.00 sagde vi tak for en indholdsrig og dejlig dag.