Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
Tilbage til forsiden
Tilbage til
Hvad skete der...
 

Søværnets Officersskole er flyttet til Svanemøllens Kaserne, København.

Efter 79 år på Holmen blev flaget på Søværnets Officersskole officielt nedhalet for sidste gang fredag 13. april 2018 kl. 12:00. Ceremonien blev overværet af Chef for Marinestaben kontreadmiral Torben Mikkelsen, nuværende og tidligere kadetter, stab, lærere og mange andre for hvem skolen har haft betydning. Det næste kapitel om Søværnets Officersskole startede mandag 16. april, hvor kadetter og stab marcherede fanen ind på Svanemøllens Kaserne. 

General Admiral-løjtnant Ulrik Chr. Frederik Gyldenløves indstilling om oprettelse af et Søe-Cadet-Compani bifaldes af Kong Frederik IV, 26. februar 1701, og dermed var verdens første og dermed ældste Søofficersskole en realitet. I 1704 udstedes en forordning, hvorefter søfolk indføres i søruller med henblik på tjeneste i Flåden. Vor egen søhelt Peter Wessel antages 11. januar 1709 som nummer 6 på rullen, som i dag går under navnet Tordenskioldrullen. Den har lige rundet nr. 3111. 

På endevæggen i Søofficersskolens Aula findes Danmarks største kalkmaleri. Det viser Slaget i Køge Bugt i 1677, hvor admiral Niels Juel grundigt besejrede den svenske flåde. Kalkmaleriet kan ikke umiddelbart flyttes til Søofficersskolens nye bygninger på Svanemøllens Kaserne, men et originalmaleri vil flytte med til de nye lokaler og få en fremtrædende plads, fastslår skolechef, kommandør Jens Bjørnsteen. 

Selskabet har gennem en årrække haft mange gode oplevelser i den smukke Aula. Det være sig til generalforsamlinger, indvielse af Selskabets nye fane i 2012 med deltagelse af 2 søkadetter og 2 tamburere fra Vedbæk Garden samt Selskabets store 50-års jubilæum i 2015, med deltagelse af HKH. Kronprins Frederik, prismodtagerne fra Frømandskorpset, tidligere prismodtagere, Søværnets Tamburkorps, VIP-gæster samt Selskabets mange medlemmer. En æra for Søværnets Officersskole på Holmen er slut, men en ny er begyndt på Svanemøllens Kaserne.

 

 
  klik på billederne for at se dem i fuld størrelse