Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
Tilbage til forsiden
Tilbage til
Hvad skete der...
 

Officersskolens udnævnelseshøjtidelighed i nye omgivelser.

Søværnets Officersskoles udnævnelseshøjtidelighed torsdag 14. juni 2018 foregik udendørs foran skolens nye bygninger på Svanemøllens Kaserne.

Søværnets Tamburkorps musicerede, mens gæsterne ankom. Paraden stillede op, fanen rullet ud, og præcis kl. 13:00 skridtede Chefen for Forsvarsakademiet, kontreadmiral Henrik Ryberg og chefen for Marinestaben, kontreadmiral Torben Mikkelsen paraden af, Tamburkorpset spillede ”Kgl. Danske Marines Honnørmarch” og udnævnelseshøjtideligheden kunne begynde.

Chefen for Søværnets Officersskole kommandør Jens Bjørnsteen holdt udnævnelsestalen og Chefen for Forsvarsakademiet overrakte uddannelsesbeviserne til de 22 nye søofficerer, hvorefter sopranen Monica Stevns sang ”I Danmark er jeg født”, akkompagneret af Tamburkorpset. Smukt og rørende.

Derefter holdt Chefen for Marinestaben Torben Mikkelsen en flot tale for de nyudnævnte, hvor han bl.a. nævnte, at det er en ny tradition på Søværnets Officersskole samlet at fejre hele den nye årgang på den ”nye” uddannelse på een gang. Premierløjtnanterne på de to tekniske retninger er allerede i tjeneste, og i dag blev de nye taktiske kadetter også udnævnt. Derefter gav han alle de nye premierløjtnanter i Søværnet et stort tillykke, alt det bedste samt god vind fremover. Kontreadmiralen nævnte også i sin tale, at der på struktur- og ledelsesplan vil ske ændringer pr. 1. januar 2019. Der vil fremover være 3 eskadrer, og ledelsen af disse vil blive kaldt Søværnskommandoen.

Chefen for Søværnets Officersskole overrakte en stribe legater og præmier, efterfulgt af Monica Stevns og Tamburkorpset: ”Sei mine gutter”. Sidste taler var den nyudnævnte premierløjtnant Morten Viborg, der holdt en sjov og festlig tale om holdets tid, oplevelser og sammenhold i kadettiden, hvorefter Monica og Tamburkorpset rundede udnævnelseshøjtideligheden af med ”Time to say Goodbye”. Paraden sluttede og blev efterfulgt af en reception, hvor Søværnets Tamburkorps musicerede. En ny flot og stemningsfuld tradition var blevet skabt i verdens ældste Søofficersskole.   

 

 
  klik på billederne for at se dem i fuld størrelse