Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
Tilbage til forsiden
Tilbage til
Hvad skete der...
 

Viceadmiral Peter Tordenskiolds 321. fødselsdag
fredag den 28. oktober 2011

Ved Chris Dam, Selskabet Danske Tordenskiold-Venner

Selskabet Danske Tordenskiold-Venner festligholdt traditionen tro Tordenskiolds fødselsdag fredag 28. oktober 2011 i Holmens Kirke. Tilslutningen var overvældende. Over 250 deltog og skrev sig ind i gæstebogen, og med til arrangementet i år var det nystiftede norske Tordenskioldselskab ”Hvite Ørn”. Programmet startede med, at operasanger Jens-Christian Wandt sang ”Vift stolt på Codans bølge” akkompagneret af Holmens Kirkes organist og kantor Jakob Lorentzen efterfulgt af fællessalmen ”Vor Gud han er så fast en borg”. Efter tekstlæsning og en ny solo holdt orlogspræst Anna Mejlhede en flot og vedkommende tale. Efter endnu en fællessalme causerede viceadmiral Jørgen F. Bork over Norges og Danmarks fælles historie og tætte bånd, og under indtryk af tragedien på Utøya 22. juli i år, hvor 69 unge mennesker blev dræbt, afsluttede viceadmiralen sit indlæg med Piet Heins digt ”Norge i Danmarks hjerte”. Som noget helt unikt blev digtet derefter uropført musikalsk af komponist og organist Jakob Lorentzen og operasanger Jens-Christian Wandt. Smukt og rørende. Så fulgte Bøn, Fadervor, Velsignelse, solo og fællessalmen ”Altid frejdig når du går”.

Og så kom overraskelsen. Selskabets formand kontreadmiral Lars Kragelund tildelte vort æresmedlem Fru Inge Friisager, den af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II s approberede medalje, ”Forsvarets medalje for særlig fortjenstfuld indsats” på Forsvarschef general Knud Bartels vegne. Motivation for tildeling af Forsvarets Medalje var ”fruens over 45 års ildsjælsagtige og fortjenstfulde indsats for den dansk/norske søhelt Peter Jansen Wessel Tordenskiolds minde samt for dansk forsvar inden for Selskabet Danske Tordenskiold-Venner”. 

Derefter bar kadetter fra Søværnets Officersskole kransene op i Kapelsalen til akkompagnement af Prins Jørgens March. Kranselægningen ved Tordenskiolds sarkofag blev forrettet af Norges Ambassadør H.E. Jørg Willy Bronebakk. Chefen for Søværnets Officersskole, kommandør Peter Stehr for Søværnet. Kommandørkaptajn Jens O. Løje Jensen for Danmarks Marineforening. Kontreadmiral Lars Kragelund for Selskabet Danske Tordenskiold-Venner og overlæge Kaare Svartveit for ”Hvite Ørn”, Stavern, Norge.

Efter kranselægningen udtalte Formanden for Selskabet kontreadmiral Lars Kragelund mindeord over årets afdøde medlemmer, fortsatte med Bøn til fredag fra ”Morgenbønner for Søofficersskolen”, og to medlemmer af Søværnets Tamburkorps blæste og trommede tapto. Inden formandens afslutning i Holmens Kirke spillede og sang Jens – Christian Wandt og Jakob Lorentzen ”Kongernes Konge” (sang & harmonika), hvorpå 124 tilmeldte medlemmer forlagde til Forsvarskommandoen på Holmen.

Efter velkomst til Forsvarskommandoen, skafning og hyggesnak blev ordet givet til formanden for det norske Tordenskioldselskab ”Hvite Ørn”, Kaare Svartveit der holdt en lykønskningstale til Lars Kragelund, som på Tordenskiolds fødselsdag netop fyldte 60 år. Den norske næstformand læge Sverre Støren overrakte en flaske rødvin med Tordenskiold-etiket til fødselaren og derefter en tilsvarende flaske til den norske Ambassadør. Derefter introducerede formand Lars Kragelund orlogspræst Anna Mejlhede, som holdt et meget spændende, interessant og humoristisk causeri om de tre måneder hun var om bord på ”Esbern Snarre” ud for Somalias kyst. Anna ankom lige før jul 2010. Ikke kun juleaften, men også alle efterfølgende andagter havde hun ”fuldt hus”. For som hun smilende sagde, at når man har nøglen til altervinen - eneste vin om bord - giver det en vis street credit.

Efter det vellykkede foredrag ønskede orlogskaptajn Haraldur Joensen på Selskabets vegne formanden tillykke med de 60 år. Som en overraskelse havde Tove og Axel Ravn digtet en fødselsdagshyldest til fødselaren, som hele selskabet sang og Axel spillede på sin harmonika. Melodien var selvfølgelig ”Jeg vil sjunge om en helt”. Ingeniør Henry Qvamme overbragte en fødselsdagshilsen fra Haakons Vern, Bergen, Norge og med tak for i dag fra formanden, sluttede en flot og festlig fødselsdagsfejring for både Tordenskiold og vor formand Lars Kragelund.
 

 
 
Fru Inge Friisager og kontreadmiral Lars Kragelund - Inge Friisager hædres i Holmens Kirke 2011   Kranse ved Tordenskiolds sarkofag i Holmens Kirke den 28. oktober 2011   Efterfølgende sammenkomst i søværnets kantine, hvor sognepræst Anna Mejhede fortalte fra turen med MS 'Esbern Snare' i Golfen   Fødselsdagsgave fra Den norske Tordenskjold-forening 'Hvite Ørn', overrakt af næstformand Sverre Støren   Fødselsdagshilsen fra selskabet til kontreadmiral Lars Kragelund med musik af Axsel Ravn