Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
Tilbage til forsiden
Tilbage til
Hvad skete der...
 

Tordenskiolds festlige fødselsdag
i Holmens Kirke og i Norges Hus
mandag den 28. oktober 2013

Ved Chris Dam, Selskabet Danske Tordenskiold-Venner


Stormende fejring af viceadmiral Tordenskiolds 323 års fødselsdag

Årets første efterårsstorm med vindstød af orkanstyrke passerede Holmens Kirke, netop som Selskabet Danske Tordenskiold-Venner fejrede søheltens fødselsdag mandag den 28. oktober. Heldigvis var både Tordenskiold og hans venner søstærke og Søværnets Kirke ligeså.

Højtideligholdelsen indledtes med andagt ved Holmens provst og orlogsprovst Ejgil Bank Olesen.

Gorm Larsen dirigerede Graabrødre Kammerkor, som er blandt Danmarks bedste og med adskillige internationale musikpriser, og Monica Stevns-Lorentzen (sopran) sang på norsk Norges nationalmelodi: Ja, vi elsker dette landet. Med på programmet var også Edvard Griegs: Ave Maris Stella  – Hil dig havets stjerne – alle under kyndig ledelse og akkompagnement af Holmens organist og kantor Jakob Stevns-Lorentzen. Derefter bar kadetter fra Søværnets Officersskole kransene op i Kapelsalen til tonerne af Prins Jørgens March.

Her blev der blev lagt kranse ved Tordenskiolds sarkofag af Norges Ambassadør H.E. Ingvard Havnen, kommandørkaptajn Gustav Lang for Søværnet, kommandørkaptajn Jens O. Løje Jensen for Danmarks Marineforening, kontreadmiral Lars Kragelund for Selskabet Danske Tordenskiold-Venner, og overlæge Kaare Svartveit for ”Hvite Ørn”, Stavern, Norge. Derefter udtalte Selskabets formand mindeord, fremsagde bøn fra ”Morgenbønner for Søofficersskolen” og Søværnets tamburer afgav hornsignal. Monica og Jakob Stevns-Lorentzen sang og spillede traditionen tro Kongernes Konge, hvorefter Selskabets formand afsluttede den kirkelige del af fødselsdagsfejringen.

 Herefter vovede langt de fleste af de 106 tilmeldte sig over det orkanramte Christianshavn til Norges Hus, Amager Boulevard, netop som orkanen toppede. Vel i hus udbragte vi en fødselsdagsskål for vor søhelt, og viceadmiral Jørgen F. Bork fortalte en munter historie om bureaukraternes hærgen også i Tordenskiolds tid. Kaare Svartveit, formand for Tordenskioldselskabet ”Hvite Ørn”, Norge holdt en fin fødselsdagstale, flot fulgt op af sin næstformand Sverre Støren som oplæste et selvkomponeret Tordenskiold digt. Derefter indtog vi et let traktement. Efter at have spist, hygget og snakket, fortalte den nyslåede cand. mag. Lene Wessel Falk om sit speciale - Tordenskiolds portræt malet af Balthasar Denner. Lene gav os et spændende indblik i opbygning af et portrætbillede, samt en fin tolkning af detaljerne og familien Denner liv. Portrættet er i øvrigt det eneste Tordenskiold med sikkerhed har siddet model til, og originalen kan ses på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i Hillerød. Tordenskiolds 323. fødselsdagsfejring var forløbet godt, orkanen var løjet til stormende kuling og alle kom godt hjem om end med nogen forsinkelse.     

 

 
  klik på billederne for at se dem i fuld størrelse