Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
Tilbage til forsiden
Tilbage til
Hvad skete der...
 

 

Tordenskiold-Pris til Søværnets helte

Højdepunktet for fejringen af Tordenskiolds 327 års fødselsdag 28. oktober 2017 var overrækkelse af Tordenskiold-Prisen til repræsentanter for besætningen på Inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSEN. De havde i en februar storm vest for Grønland reddet de nødstedte på den canadiske trawler SAPUTI, som var kollideret med et isbjerg og slået læk.


Med stort mod og med fare for eget liv
Inspektionsfartøjet P570 KNUD RASMUSSEN gennemførte i februar 2016 en spektakulær redningsoperation. Den canadiske trawler SAPUTI var kollideret med et isbjerg vest for Grønland. Trawleren var slået læk og tog store mængder vand ind, hvorfor der var overhængende fare for, at trawleren ville forlise i den herskende storm og sø. Inspektionsfartøjets chef, orlogskaptajn Lars Povl Jensen, og hele besætning gennemførte en heltemodig indsats gennem mere end et døgn under meget vanskelige forhold. Det lykkedes inspektionsfartøjet at overføre et assistancehold til trawleren. Assistanceholdet, samt hovedparten af trawlerens egen besætning blev "fanget" om bord på SAPUTI, da gummibåden fra inspektionsfartøjet havarerede under et forsøg på at evakuere dele af trawlerbesætningen. Med en målrettet indsats og et stærkt samarbejde i besætningen, lykkedes det at assistere og eskortere trawleren ind til kysten. Redningsoperationen var et udtryk for stor professionalisme, vedholdenhed og omtanke for at redde de nødstedte, og ikke mindst udtryk for et stort udvist mod.

Tordenskiold genopstod i efterårsferien med teaterforestilling og søslag
Optakten til fejringen af Tordenskiolds fødselsdag var i år flot og spektakulær. Holmens Kirke holdt på Kulturnatten åben med over 3.500 besøgende, og Selskabet medlemmer informerede om Tordenskiold og uddelte flyers ved hans sarkofag i Kapelsalen. Tøjhusmuseet genoplivede den berømte søhelt på Kulturnatten og i efterårsferien. Året var 1717. Der var krig, og Tordenskiold gjorde sig klar til kamp. Kanonerne buldrede, krigsskibene blev ladet med ammunition og proviant, og havnen emmede af sømænd og liv. Festivalen kulminerede med teaterforestilling ”Legenden om Tordenskiold” - iscenesat med kanoner, heste og fægtekampe - i Tøjhusgården og et spektakulært søslag med historiske skibe i Københavns Havn. Alle aktiviteter var en stor publikumssucces. 

Tordenskiolds fødselsdag i Holmens Kirke og Norges Hus
Tordenskiolds fødselsdag, lørdag 28. oktober 2017, blev fejret af godt 250 fremmødte. Efter deltagernes indskrivning i Selskabets gæstebog, indledte Holmens Vokalensemble højtideligheden med et blændende flot musikprogram suppleret af solisterne sopranen Monica Stevns og barytonen Andreas Kongshavn under organist og kantor Jakob Lorentzens kyndige ledelse. Holmens orlogspræst Peter Thyssen tale var flot og maritimt inspireret. Tordenskiold-Prisen 2017 blev overrakt, og til Prins Jørgens March blev Selskabets fane i spidsen for 8 af Søværnets Tamburer ført gennem kirken til Kapelsalen. Her blev der lagt kranse ved Tordenskiolds sarkofag af Norges nye ambassadør Aud Kolberg, kontreadmiral Torben Mikkelsen for Søværnet, kommandør Henrik Holck Rasmussen for Marinehjemmeværnet, landsnæstformand, seniorsergent Søren Konradsen for Danmarks Marineforening, læge Sverre Støren for ”Tordenskioldselskapet Hvite Ørn”, Norge og kontreadmiral Lars Kragelund for Selskabet Danske Tordenskiold-Venner. Derefter udtalte Selskabets formand mindeord over Selskabets afdøde medlemmer, og Selskabets næstformand kommandørkaptajn Gustav Lang fremsagde bøn fra ”Morgenbønner for Søofficersskolen”, hvorefter Søværnets Tamburkorps blæste sørgemarch. Sopranen Monica Stevns og Jakob Lorentzen på harmonika afsluttede højtideligheden i Kapelsalen med ”Kongernes Konge”.

Hans Chr. Bjerg causerede over nordmanden
matros Daniel Trosners enestående dagbog

Herefter forlagde 101 tilmeldte medlemmer med gæster til Norges Hus, hvor vi udbragte skåler for Dronningen samt dagens fødselarer Tordenskiold og Selskabets formand Lars Kragelund efterfulgt af et let traktement ledsaget af vin med Tordenskiold etiketter. Under kaffen oplæste Sverre Støren, ”Tordenskioldselskapet Hvite Ørn, Norge”, på vers en hyldest til Tordenskiolds mod og dristighed, men nævnte også søheltens største nederlag til svenskerne i Strömstad for 300 år siden. Orlogshistoriker Hans Chr. Bjerg
causerede over nordmanden Daniel Trosners enestående dagbog ”For Kongen og Flåten” fra 1710-1714. Meget interessant og spændende. Viceadmiral Jørgen F. Bork afrundede traditionen tro arrangementet med et par oplevelser fra sit lange indholdsrige liv i Søværnet. Alt i alt en rigtig flot dag.  

       Link til indstillingen          Link til diplom                                                                                                              

 
  klik på billederne for at se dem i fuld størrelse