Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
Tilbage til forsiden
Tilbage til
Hvad skete der...
 


Tordenskiolds fødselsdagsfejring med foredrag, Linjeakvavit og flot boggave

Traditionen tro blev Tordenskiold fejret på sin fødselsdag 28. oktober. Det var den 328. af slagsen og Holmens Kirke havde sammensat et flot program både i Kirken og Kapelsalen. I Norges Hus holdt kontreadmiral Torben Mikkelsen, Chef for Marinestaben, er spændende og meget informativt foredrag med titlen ”State of the Navy”. Foredraget gav et fint indblik i, de store forandringer Søværnet er i gang med lige nu, med baggrund af det ændrede trusselsbillede i dag i forholde til ”Den kolde krig” samt det nye forsvarsforlig.  

Orlogsprovst Ejgil Bank Olesen forrettede andagten og holdt en blændende flot og humoristisk tale over Tordenskiolds opdragelse, spilopper og barndom eller mangel på samme, da børn dengang blev betragtet som ufuldendte voksne, som til nød skulle ses, men ikke høres, modsat i dag hvor børn betragtes som mennesker der både skal ses og høres - somme tider rigeligt. 

Læs hele talen - klik her 

 
Musikalsk startede Kantoriet med ”Lysets engel går med glans” efterfulgt af fællesalmen ”Nu falmer skoven trindt om land”. Både ”Hil dig havets stjerne” og kantor Jakob Lorentzens ”Havets sang” med mezzosopran Hanne Marie le Fevre og baryton Lauritz Thomsen var fremragende. Derefter fulgte salmen ”Du, som har tændt millioner af stjerner"
 
 Til tonerne af ”Prins Jørgens march” blev
 Selskabets fane, båret af seniorsergent Søren
 Konradsen i spidsen for Søværnets
 Tamburkorps med kransene, ført op i
 Kapelsalen.
 
Ambassadør Aud Kolberg lagde en krans for Norge, kontreadmiral Torben Mikkelsen for Søværnet, kommandør Henrik Holck Rasmussen for Marinehjemmeværnet, kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen for Marineforeningen, læge Sverre Støren for Tordenskioldselskapet Hvite Ørn, Norge og kontreadmiral Lars Kragelund for Danske Tordenskiold-Venner.
 
Derefter fremsagde formanden mindeord og bøn over de medlemmer, der var døde i årets løb, hvorefter Tamburerne blæste hornsignal. Højtideligt og mindeværdigt.  
 
Sopranen Monica Stevns sang ”Kongernes Konge” akkompagneret af Jakob Lorentzen på harmonika. Forsamlingen fremsagde Fadervor, orlogsprovsten lyste velsignelse, og alle stemte i med ”Altid frejdig når du går”. ”Så kraftigt, at det kunne høres helt ned i våbenhuset” :sagde kirketjener Marianne Linde. Selskabets formand afsluttede højtideligheden med at takke Kirkens og Søværnets deltagere samt alle fremmødte.    
 
 

 klik til side 2