Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
Tilbage til forsiden
Tilbage til
Hvad skete der...

tilbage til side 1

Fødselsdagsfejringen fortsatte i Norges Hus
med en orientering om Søværnet i fremtiden

  Selskabet startede med at udbringe
Dronningens- og Tordenskiolds skål.
Derefter holdt kontreadmiral Torben Mikkelsen,
Chef for Marinestaben, er spændende og meget
informativt foredrag med titlen ”State of the Navy”.
Under ”Den kolde krig” var Danmark frontlinjestat
truet af Warszawa-pagten.
I dag er det Estland. Letland, Litauen,
Polen og Norge, der er i frontlinjen.
 
       
Danmark er blevet et opmarchland, hvilket
giver en helt anden forsvarsstrategi i konflikt-,
krise- og krigssammenhæng.
I dag kaldes Arktisk for Fredens Hav, men
spørgsmål er hvor længe. Russerne og kineserne
viser øget interesse og opretter baser i området,
også i forbindelse med at Nordøst Passagen
nord om Rusland er blevet sejlbar.
 

 
       

  Marinestaben får fra årsskiftet også kommandoansvar
og skifter navn til Søværnskommandoen.
I dag har Søværnet to eskadre. 1. Esk. i Nordatlanten
og 2. Esk. International Operationer.
Der oprettes en ny 3. Eskadre til Nationale Operationer
i tæt samarbejde med Marinehjemmeværnet.
I dag har Søværnet to en halv fregatbesætning,
de udbygges til tre, og samtidig øges Anti-ubåds-
kapaciteten med helikopterbårne sonarer og anti-
torpedosystemer i skibene.
 
       

  En af de mest betydningsfulde opgaver Søværnet
har stået for i de sidste par år var transportoperationen
af kemiske våben væk fra Syrien.
Fremover bliver opgaverne deltagelse i Natos
fregatflådestyrke i 2018, Natos Minerydningsstyrke i 2019,
samt i en fransk- og senere i en amerikansk
Hangarskibsgruppe i henholdsvis 2020 og 2021.
 
Fregatterne udrustes ad åre med luftforsvarsmissiler med så stor rækkevidde, at de med en placering f.eks. ved Sjællands Odde kan nedskyde fjendtlige raketter før de f.eks. når Bornholm. En meget informativ orientering.  

Stor tak til kontreadmiralen.
 

 
       
   

klik til side 3