Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
Tilbage til forsiden
Tilbage til
Hvad skete der...
 

 
Tordenskiold har fået ny nabo

I anledning af 75-års dagen for regeringens "brud med besættelsesmagten" 29. august 1943, og viceadmiral Aage H. Vedels ordre om at sænke den danske flåde, afholdt Holmens Kirke en gudstjeneste med efterfølgende kranselægning ved Vedels nyligt opsatte buste til højre for Tordenskiolds sarkofag i Kapelsalen.

På baggrund af et stigende antal sabotager, optøjer og uroligheder i sommeren 1943, beordrede Hitler den danske regering at indføre dødsstraf for sabotage. Regeringen nægtede, hvorefter den tyske besættelsesmagt indførte militær undtagelsestilstand, forbød strejker og sammenstimlen, indførte natligt udgangsforbud, hurtigt arbejdende særdomstole og dødsstraf for sabotage. Om morgenen den 29. august 1943 blev det danske forsvar afvæbnet af den tyske værnemagt under kampe, der kostede 23 danske og 5 tyske soldater livet. Eftertiden har fejret dagen som en national mærkedag, hvor Danmarks stilling blev gjort klar og landet bragt på de allieredes side i verdenskrigen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen holdt tale og sagde bl.a. ”Kære modstandsfolk, soldater, marinesoldater og krigssejlere. Kære veteraner. Dengang valgte I side. Og trak Danmark med på rette vej. I satte det moralske kompas på et tidspunkt, hvor landet manglede retning. Det er en stor ære for mig at tale til jer i dag. At få lejlighed til at sige jer tak – tak for, at I skrev Danmark ind på den rette side i verdenshistorien. Jeres modige valg og handlinger fik afgørende betydning. Ikke kun for, hvordan verden ser Danmark. Men også for, hvordan vi ser os selv som land, som nation, som folk. I reddede æren, landet og friheden for os alle sammen. Det er den arv, vi står på i dag. Tak – af hjertet tak”.

Særligt indbudte var modstandsfolk, krigssejlere, indsatte i koncentrationslejre og deres efterladte. Endvidere var det lykkedes Søren Konradsen at finde 42 medlemmer af familien Vedel fra børn til oldebørn i Danmark, England og Amerika som overværede højtideligheden. Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, forsvarsminister Claus Hjorth Frederiksen og forsvarschef general Bjørn Bisserup deltog også i mindegudstjenesten, der sluttede med en kranselægning ved busten af viceadmiral Aage Helgesen Vedel, som den 29. august 1943 gav ordren til, at flåden skulle sænkes. De 7 kranse blev lagt af:

Folketingets formand fru Pia Kjærsgaard for Folketinget,
Statsministeren Lars Løkke Rasmussen for Regeringen,
Chefen for Marinestaben kontreadmiral Torben Mikkelsen for Søværnet,
Fru Inger Drewe (datter af viceadmiral Vedel) og orlogskaptajn Steen Vedel for Familien Vedel,
Landsformand Jens Ole Løje Jensen for Danmarks Marineforening,
Kommandør Gustav Lang for Marinehistorisk Selskab,
Oberstløjtnant, kammerherre Chr. Eugen-Olsen for Frihedskampens Mindefond.

Som et kuriosum er der nu mindesmærker for 3 admiraler og søhelte side om side i Kapelsalen. Viceadmiral Peter Tordenskiold født 1690 - død 1720, viceadmiral Aage H. Vedel født 1894 – død 1981 og admiral Carl Wilhelm Jessen, Guvernør på St. Thomas født 1764 – død 1823. Desuden ses to felter til venstre for Tordenskiold mindetavlen "Pro Patria" med navnene på dem fra det danske Søværn, der omkom under 2. Verdenskrig.
                                                                                                  

 
  klik på billederne for at se dem i fuld størrelse