Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
Forside
Selskabet
Hvad skete der...
Arrangementer
Bliv medlem
Hjemmesiden
Vedtægter
Tordenskioldprisen
Links
Kontakt
 

Bliv medlem

Holder De af Tordenskiold og en god historie i festligt lag sammenholdt med interesse for Den Danske Marine, er det en god ide at melde sig ind i Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER.

Som medlem har De mulighed for at deltage i spændende arrangementer, foredragsaftenen og udflugter.

Tordenskiolds fødselsdag den 28. oktober fejres med en højtidelighed i Holmens Kirke og kransenedlægning ved Tordenskiolds sarkofag i kapellet. Selskabets formand overrækker den af Selskabet indstiftede Tordenskiold-Pris, såfremt Søværnet i det forløbne år har fundet en værdig modtager. Herefter er der selskabeligt samvær i forbindelse med et foredrag og spisning i hyggelige omgivelser.

Selskabets generalforsamling i marts måned afholdes i Norges Hus med et interessant og aktuelt foredrag. Derefter er der spisning og hyggeligt samvær.

Der afholdes endvidere 1-2 medlemsarrangementer i sommerhalvåret i form af f.eks. udflugter med maritimt/historisk islæt - eller aktuelle og historiske foredrag.

Ønsker De at melde Dem ind, skal De blot printe og udfylde kuponen nedenfor og sende den ind.

Indmeldelseskupon

 

De har også mulighed for at printe hele folderen om Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER.

Hent folderen her