Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
Tilbage til forsiden
Tilbage til
Hvad skete der...
 

Den 24. ordinære generalforsamling blev afholdt
onsdag den 18. marts 2015 i aulaen på
Søværnets Officersskole, København.


I forbindelse med generalforsamlingen gav bestyrelsen en orientering om planerne for den kommende fejring af Tordenskiolds 325 års fødselsdag og Selskabets 50 års jubilæum onsdag den 28. oktober 2015 til de 80 fremmødte deltagere.

 

Regnskabet for 2014 og budgetforslaget for 2015 blev godkendt, og der var genvalg over hele linjen. Revisor Bodil Bruhn blev nyvalgt som revisor i samarbejde med revisor K. J. Krogsgaard. Under eventuelt blev der informeret om at sommerudflugten lørdag 13. juni 2015 kl. 10:30 går til Korsør under titlen:

”Kom med ombord på en af de 3 nye fregatter”.
Efter generalforsamlingen informerede formanden og arrangementskoordinatoren om forberedelserne og planerne for fejringen af Tordenskiolds 325 års fødselsdag og Selskabets 50 års jubilæum i 2015. Under gennemgangen blev både projektets omfang, tidsforløb, økonomi og status gennemgået. Der blev udskrevet en konkurrence om hvervning af flest nye medlemmer, og der blev omdelt et opslag med titlen – Kom med til fest – hva’ dælen nøler I efter - og en ny hvervefolder. Disse vil også senere på året blive distribueret til
Søværnets skoler – Sjælland, Flådestation Korsør, Forsvarsakademiet, Marinehjemmeværnet, Søofficersforeningen, Marineforeningen, Marinestuer, Orlogsmuseet, Fregatten Peder Skram m fl..

Vi vil aktivere både ”the people and the press”
Selskabets hjemmeside har 200 hit om dagen og 73.000 på årsbasis og vi øger aktiviteterne frem mod jubilæet. TV, aviser og maritime tidsskrifter vil blive informeret. I månederne august, september, oktober og november udsender vi pr. mail 4-6 pressemeddelelser. Samtidig sender vi Tordenskjold tændstikæsker og hvervefoldere som blikfang til redaktørerne i TV og pressen. På æsken en mærkat med teksten ”Kom til fest – Hva’ dælen nøler I efter”, og inde i æsken jubilæumsprogrammet.

Sæt X i kalenderen 28. oktober 2015
Invitationerne til fejringen udsendes primo september og pris for deltagelse i arrangementet forventes for medlemmer at blive kr. 300,-, og for gæster kr. 350,-. Festdagen den 28. oktober starter i Holmens Kirke og fortsætter på Søværnets Officersskole:

  • 13:30 Søværnets Tamburkorps musicerer ved Holmens Kirke

  • 14:00 Holmens Kirke - musik, andagt, kranselægning

  • 15:00 Forlægning til Søværnets Officersskole - båd/bus/bil

  • 15:30 Ankomst til Søværnets Officersskole, Nyholm

  • 15:30 Søværnets Tamburkorps musicerer

  • 16:00 Velkomst, fanfarer, festtaler, tidligere prismodtagere hyldes og Tordenskiold-Prisen overrækkes

  • 17:00 Jubilæumsbuffet

  • 18:30 Tak for i dag    

I Selskabets første 25 år modtog medlemmerne trykte invitationer og flotte referater fra Tordenskiolds fødselsdage år for år. I de næste 25 år var der foruden fødselsdagene nye aktiviteter, generalforsamlinger og sommerudflugter. Dermed voksede antallet af referater, men vi havde ingen samlet oversigt over og dokumentation af Selskabets virke.

Nu får vi det store overblik – en Jubilæumsbog
I 2010 samlede vi prismodtagerne i hæftet ”Tordenskiold-Pris til Søværnets helte”. I år samler vi Selskabets historie i en jubilæumsbog. Bogen kan bruges som spændende læsning i sømilitære rammer eller som opslagsbog med 50 års tidsbilleder. I bogen kan der bl.a. læses om, en dansk og en norsk fortolkning af en af Tordenskiolds mest betydningsfulde bedrifter – Sejren i Dynekilen i 1716 samt om hændelser og højdepunkter i Selskabets 50-årige virke. Fejringen den 28. oktober 2015 kommer med i bogen, som udsendes til vore medlemmer og sponsorer m.fl. i december 2015.

Selskabet siger foreløbigt tak
Vi har fremsendt over 25 ansøgninger om støtte til fejringen af Tordenskiolds 325 år og Selskabets 50 års jubilæum. En foreløbig tak skal lyde til bidragyderne: Kai Houmann Nielsens Fond, Hempel Fonden, Paula og Axel Nissens Legat, Valora Trade – Tordenskjold tændstikker, Chanal Tours–Strömma samt Selskabets/medlemmernes Jubilæumsfond.

Under skafningen fremviste Selskabets formand Lars Kragelund en ny nål til damerne som matchede til mændenes meget populære manchetknapper med Tordenskiolds adelsvåben med et anker med krone som baggrund. Viceadmiral Jørgen F. Bork rundede en meget informativ og hyggelig aften af med en ny fortælling fra sit indholdsrige og spændende liv i Det blå Danmark.

 

På gensyn
til

Tordenskiolds 325 års fødselsdag og Selskabets 50 års jubilæum
28. oktober 2015