Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
 
Tilbage til forsiden
Tilbage til
Hvad skete der...
 
 

Generalforsamlingen

Den 25. ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 15. marts 2016 i aulaen på Søværnets Officersskole, Holmen, hvor generalforsamlingen også udnævnte arrangementskoordinator Chris Lippert Dam til Selskabets 9. æresmedlem. Efter generalforsamlingen gav 2. eskadres operationsofficer orlogskaptajn Klaus Rehkopff en spændende orientering om Søværnets nye operative uddannelsessystem. 

Regnskabet for jubilæumsåret 2015 og budgetforslaget for 2016 blev godkendt af de 74 deltagere, og der var genvalg til formanden og bestyrelsen over hele linjen. Suppleant til bestyrelsen kommandørkaptajn Karsten Palle Hansen ønskede ikke genvalg, i stedet blev direktør Henrik Stray Dijohn valgt til ny suppleant. Revisorsuppleant, direktør Niels Hansen er afgået ved døden, i hans sted blev revisor Bodil Bruhn nyvalgt. Det officielle referat fra generalforsamlingen bliver udsendt senere.

Nyt æresmedlem
Med baggrund i 25 års arbejde i bestyrelsen og som arrangementskoordinator, samt med ord som - stort personligt engagement, ildsjæl ud over det sædvanlige, tør tænke anderledes, og bestyrelsens ”primus motor” under de sidste to års forberedelser til Selskabets 50 års jubilæum og højtideligholdelsen af Tordenskiolds 325 års fødselsdagsarrangement, samt udarbejdelsen af bogen vedr. Selskabets historie - indstillede en enstemmig bestyrelse Chris Lippert Dam til æresmedlem af Selskabet hvilket generalforsamlingen godkendte med applaus.

Orientere om Søværnets nye operative uddannelsessystem
Derefter gav 2. eskadres operationsofficer orlogskaptajn Klaus Rehkopff en spændende orientering om Søværnets nye operative uddannelsessystem. Det føg med forkortelser og fynsk accent, men forsamlingen fik den forklaret samt indsigt i, hvad Søværnet i disse år gennemgår for at opnå en højere effektivitet og slagstyrke. På første trin opnås effektive værktøjer til at synkronisere og prioritere specielt havaribekæmpelsen. Dertil kommer en langt højere grad af ”Whole Ship Approach” til at løse opgaverne. Den afsluttende uges øvelser ledes af German Navy Damage Control Training Centre (DCTC) i farvandet ud for Neustadt i Lübecker Bucht. Og med to træffere om dagen, samt udbedring af skader, evaluering, forbedringer, indlæring og klar igen til næste dags træffere, er stressniveauet højt. Indlæringskurven stiger støt, og det samlede resultat er tilfredsstillende.

Næste trin er den engelske flådes Flag Officer Sea Training (FOST). I maj 2015 afslutter Fregatten PETER WILLEMOES som den første danske flådeenhed seks ugers intensiv kamp- og havaritræning, en træning vi ikke selv har mulighed for at gennemføre i Danmark. Træningen består af både store og små øvelser, og besætningen bliver mentoreret af ’sea riders’ fra FOST. De mindre øvelser giver mulighed for at komme i dybden, helt ned på enkeltmand. I den ugentlige ”Torsdagskrig” kæmpes der i alle dimensioner, samtidigt med at skibet tager et antal ’hits’, og får skader, der skal udbedres. Og i den sjette uge kulminerer træningen med den formelle inspektion – en eksamen. De mange forudgående dages træning havde fregatten evnet at omsætte til operativ effekt, og FOST kunne derfor give PETER WILLEMOES en rigtigt god afsluttende bedømmelse.

Vinder af hvervekonkurrencen
I forbindelse med jubilæumsåret 2015 havde Selskabet udskrevet en konkurrence, om hvem der kunne hverve flest nye medlemmer. Præmien var en flaske champagne, og vinderen blev Gerner Thalsø-Madsen. Stort tillykke.

Salg af ny CD’er med urpremieren på Tordenskioldskantaten.
Både før og efter generalforsamlingen havde vor kasserer Henry Qvamme gang i salget af en ny CD’er, som er optaget under højtideligholdelsen af Tordenskiolds 325 års fødselsdag i Holmens Kirke, og med urpremieren af Tordenskioldskantaten som højdepunktet. Og under skafningen, som afrundedes med kransekage i anledning af 25 års jubilæet for Selskabets nye foreningsstruktur, causerede viceadmiral Jørgen Bork over den nye jubilæumsbog og korvetten Peter Tordenskiolds virke fra 1980 – 2009 samt Søværnets udvikling i de sidste fire årtier, som afslutning på en begivenhedsrig aften.

Læs det fulde referat af generalforsamlingen 2016 - klik her