Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
 
Tilbage til forsiden
Tilbage til
Hvad skete der...
 
 

Generalforsamlingen 2017

Den 26. ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 7. marts 2017 i aulaen på Søværnets Officersskole, Holmen, hvor forsamlingen også hyldede Selskabets tidligere formand og mangeårige bestyrelsesmedlem Haraldur R. Joensen, som ikke ønskede genvalg. Efter generalforsamlingen gav Charlotte Havsteen, chef for Forsvarets Center for Operativ Oceanografi, en yderst vidende, spændende og levende orientering om "Forsvarets udfordringer i Arktis".

Regnskabet for 2016 og budgetforslaget for 2017 blev godkendt af de 72 deltagere, og der var genvalg til bestyrelsen og revisorerne over hele linjen. Den nuværende vedtægt er senest justeret og tilrettet på generalforsamlingen i 2009. Bestyrelsen foreslog og fik vedtaget en mindre justering og nogle få sproglige tilretninger af teksten i vedtægterne for Selskabet Danske Tordenskiold-Venner. Justeringen vedrører § 2 stk1: Fundats for den af Selskabet Danske Tordenskiold-Venner indstiftede TORDENSKIOLD-PRIS som følge af ændringer i Søværnets organisation, betegnelser og operationsmønster.

Fundatsen justeres som følger:

1. Prisen kan tildeles på Tordenskiolds fødselsdag den 28. oktober, såfremt der er fundet egnede modtagere hertil.

2. Prismodtagere skal være tjenestegørende i Søværnet, og skal ved mod, snarrådighed, dygtighed i tjenesten eller på anden fremragende vis være fundet værdige til at modtage en pris som bærer Tordenskiolds navn.

3. Selskabets bestyrelse træffer beslutning om tildeling af prisen efter indstilling fra Chefen for Marinestaben. Prisen overrækkes af Selskabets formand.

4. Tordenskiold-prisen består af en bronze statuette af Tordenskiold, et diplom og en gave.

5. Prismodtagere optages som kontingentfrie medlemmer i Selskabet Danske Tordenskiold-Venner

Under eventuelt blev deltagerne orienteret om Frømandskorpsets 60 års jubilæum fredag 16. juni 2017, som fejres med en stor opvisning i Københavns Havn fra kl. 12:00-14:00, med deltagelse af fly, helikoptere, flådefartøjer, RIB-både m.m. Vi vender tilbage med mere info senere. Selskabet arbejder også med en sommerudflugt i august/september til Tøjhusmuseets nye udstilling ”Sømagt” med efterfølgende frokost på Kanalcaféen. Generalforsamlingen sluttede med det nye flotte pristilbud på Tordenskiold Uret Wessel Timer, det direkte link til info og bestilling, samt en tak til Pilotur.dk Søren Braes som sponserede 2 ure til Selskabet. Det officielle referat fra generalforsamlingen bliver udsendt senere.

Efter generalforsamlingen orienterede Charlotte Havsteen, chef for Forsvarets Center for Operativ Oceanografi, om "Forsvarets udfordringer i Arktis", og om de klimatiske ændringer, der ses på nordlige breddegrader, med særlig fokus på overvågning, sejladssikkerhed og kommunikation. Et særdeles informativt foredrag som høstede stor applaus. Efter foredraget var der skafning, og viceadmiral Bork rundede en vellykket aften af med en munter tale til damerne.

Klik her for det officielle referat inkl. bilag.