Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
Tilbage til forsiden
Tilbage til
Hvad skete der...
 


Selskabets generalforsamlingen 2018

Den 27. ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 20. marts i Norges Hus, og ikke som vi plejer på Søværnets Officersskole, Holmen. Årsagen til skiftet var, at skolen er ved at blive flyttet til Svanemøllen Kaserne, som blev besluttet i forsvarsforliget af 28. januar 2018. Efter generalforsamlingen fortalte kommandørkaptajn Lars Povl Jensen om inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSENs heltemodige redningsoperation af den canadiske trawler SAPUTI i Nordatlanten, en dåd som blev hædret med Tordenskiold-Prisen 2017.

Formandens beretning, regnskabet for 2017 og budgetforslaget for 2018 blev godkendt af de 56 deltagere, og der var genvalg både Selskabets formand Lars Kragelund og bestyrelsesmedlemmerne Søren Konradsen, Chris Dam og Peer Bent Nielsen. Revisor K. J. Krogsgaard var på valg men ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog derfor revisorsuppleant Bodil Bruhn valgt som ny revisor, og Kaj Vestergaard-Poulsen som ny revisorsuppleant. Begge blev valgt.

Under eventuelt fremlagde formanden bestyrelsens forslag til årets sommerudflugt og bad om forsamlingens syn på dette. Søndag 19. august er der ”Åbent Hus” på Søværnets Skole, Center for Våben (VBC), Gniben, Sjællands Odde. Bestyrelsen har haft kontakt med våbenskolens chef kommandørkaptajn Anders Beck Jørgensen desangående. Vi er meget velkommen, og får mulighed for et separat lokale til en fælles frokost. Samtidig vil vi foreslå egen transport og samkørsel, da udgifterne til buskørsel vil overstige 5.000 kr. Forslaget blev meget positivt modtaget og bestyrelsen arbejder videre med detaljerne.

Efter generalforsamlingen fortalte kommandørkaptajn Lars Povl Jensen om inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSENs 36 timers heltemodige redningsoperation i Nordatlanten mandag 22.februar 2016 af den canadiske trawler SAPUTI med 33 besætningsmedlemmer ombord. Trawleren var slået læk af havis i lastrummet og tog vand ind 260 sømil SW for Nuuk. Vejret var hårdt med vindstød over 30 m/s fra syd, bølger på 6-8 meter og snevejr. Havariudstyr samt lænsepumper blev overført til SAPUTI. Fire besætningsmedlemmer fra SAPUTI blev evakueret med gummibåd til KNUD RASMUSSEN, men under evakueringen blev gummibådens ene ponton beskadiget, hvilket betød, at gummibåden ikke længere kunne bruges til evakuering. Dermed blev 3 besætningsmedlemmer fra KNUD RASMUSSEN efterladt på trawleren. Det dårlige vejr i området gjorde det desuden ikke muligt at sætte SAR-fartøjet i vandet. En helikopter blev sendt mod de to skibes position for at forestå en evakuering til KNUD RASMUSSEN af den del af besætningen, som ikke var involveret i lænsning og navigation af SAPUTI. Undervejs mod de to skibe måtte helikopteren vende om, da der var fare for overisning. I stedet blev et canadisk transportfly indsat i området for at overvåge situationen. Vinden løjede og drejede mod vest og efter 48 timers indsats ankom begge fartøjer velbeholdent til Nuuk. Et særdeles spændende foredrag som høstede stor applaus. Efter foredraget var der skafning, og hyggeligt samvær.  

Det officielle referat fra generalforsamlingen 2018  - klik her

 
  klik på billederne for at se dem i fuld størrelse