Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
Tilbage til forsiden
Tilbage til
Hvad skete der...
 


Selskabets generalforsamlingen 2019

Ved afholdelsen af Selskabets 28. ordinære generalforsamling den 19. marts 2019 med 59, deltagere blev formandens beretning, regnskabet og budget med uændrede kontingentsatser godkendt enstemmigt.

Bestyrelsens forslag til nyvalg af kommandør Jens Bjørnsteen, Chef for Søværnets Officersskole, til medlem af bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget.

Under eventuelt gav formanden en kort orientering om bestyrelsens planer vedr. sommerture til Søofficersforeningens domicil i Kastellet i juni måned og ”deltagelse” i det store flådebesøg i København primo september.

Efter generalforsamlingen gav sogne- og orlogspræst Camilla Munch en beskrivelse af sit virke som orlogspræst i Søværnet under titlen ” På gyngende grund”.

Camilla har været udsendt med danske krigsskibe i forbindelse med piratjagten i det indiske ocean, ved flådesikringen ved transporten af kemisk materiale bort fra Syrien og i en større og længerevarende flådeøvelse i Atlanten, alt sammen inden for en knap 10 årig periode.

Orlogspræstens arbejdsopgave ombord kan vel sammenfattes til ”sjælepleje” af besætningsmedlemmerne uden rangsforskelle.

De lange planlagte udsendelser med begrænset adgang til større hjemlig kontakt giver altid grobund for en speciel samhørighed i besætningen, og er med til at opbygge og understøtte ” et erstatnings familie forhold” om bord som hjælper og støtter besætningsmedlemmerne i situationer med problemer på ”hjemmefronten” som kan være svære at tackle på grund af bl.a. afstande mm. Faste rutiner som gudtjeneste om søndagen har også vist sig at være vigtige for skibsbesætningerne og ikke mindst for præsten.

Udsendelser med ”løs” slutdato kan være belastende både for den udsendte og familien derhjemme og her træder skibsfamilien igen i karakter, ligesom beundringen for ægtefællerne hjemme er betydelig.

Ved deltagelsen i den større flådeøvelse med mange anløb af havne sættes skibsfamilien noget ud af funktion. Præsten prøver her specielt at have blik for om der er ensomhed og manglende deltagelse i skibets fællesskaber.

De rigtig tunge problemer der dukker op under en udsendelse skyldes næste altid problemer hjemmefra og sjældent direkte problemer på skibet. 

Efterfølgende gav selskabets næstformand, kommandør Gustav Lang en orientering om den begivenhed,  MAST Northern Coasts 2019, som forsvarschefen havde genindkaldt ham til at stå for. Det bliver med anløb af op til 40 flådefartøjer i Københavns havn, og med en masse marinesoldater i bybilledet. Konferencen Maritime/Air Systems & Technologies afholdes i Bellacentret i dagene 6-9. september 2019. 

Skafningen bestod denne gang i biksemad med tilbehør.

REFERAT - klik her
PRÆSENTATION ved generalforsamlingen - klik her

PRÆSENTATION af flådebesøg september 2019 - klik her

 

 
  klik på billederne for at se dem i fuld størrelse