Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
Tilbage til
Tordenskioldprisen
  1976    Reservelæge Kristian Stengaard-Pedersen

Den 18. maj 1976 kl. 10:15 bliver inspektionsskibet BESKYTTEREN anmodet om assistance af den franske trawler "DELOS" der fisker 120 sømil SW for Færøerne. Inspektionsskibet, der befinder sig NW for Myggenæs, afgår straks mod trawlerens position. Kl. 12:20 er trawleren inden for inspektionsskibets helikopters rækkevidde. Helikopteren letter med skibslægen ombord. Skibslægen bliver med sit sanitetsudstyr firet ned fra helikopteren og sat ombord pa "DELOS". Den franske sømand kan på grund af svære kvæstelser og stort blodtab ikke flyttes. Trawleren dirigeres til Thorshavn, mens skibslægen under den fem timer lange forlægning bliver ombord og kontinuerligt behandler patienten. Hans indsats redder utvivlsomt patientens liv. Foruden skibslægens snarrådighed ombord, har hans forudseenhed og initiativ ved personligt, forud for togtets begyndelse, at fremskaffe moderne, ikke normeret sanitetsudstyr, i høj grad også været medvirkende til den vellykkede behandling. "I øvrigt påskønner Søværnet skibslægens ihærdige virke for at gøre de indhøstede erfaringer nyttige": udtaler Chefen for Søværnet viceadmiral S. Thostrup
 

 
   
     
  De hidtidige fire modtagere af TORDENSKIOLD-PRISEN med cheferne for den norske og danske flåde samt Selskabets formand. Reservelæge Kristian Stengaard-Pedersen ses som nr. 3 fra højre