Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
Tilbage til
Tordenskioldprisen
  1977    Orlogskaptajn Kjeld Preben Jensen

Et skotsk fiskefartøj "SCOTTISH PRINCESS" grundstøder 19. februar kl. ca. 21:20 på revet ud for Skarvetange på Suderø, Færøerne. Inspektionsskibet BESKYTTEREN bliver omgående sendt til assistance. Havaristen er sprunget læk flere steder, og det er uvist, hvor længe skroget kan holde sig flydende i den stærke brænding. Bjærgning af skibet er umuligt. Kl.: 22:08 afgår inspektionsskibets gummibåd med næstkommanderende, orlogskaptajn K. P. Jensen samt fire besætningsmedlemmer ombord, men det viser sig pa grund af den stærke brænding umuligt at nærme sig havaristen. Fra luvart slår søen højt ind over skibet. Fra læ går revet to skibslængder ud, bliver overskyllet, og er glat af udsivende olie. I stedet beslutter de at forsøge at etablere en redningsstol forbindelse til den bagvedliggende næsten lodrette klippekyst 75-90 m fra havaristen. Ved klippevæggen løfter bølgerne gummibåden 4-5 meter til vejrs. Efter adskillige forsøg, hvor gummibåden flere gange bliver hængende på en klippehylde i en 70-80 graders vinkel med besætningen klamrende sig fast, lykkes det trods flænget bund og ankelhøjt vand at komme i land på klipperne. Herfra etableres en udhalerforbindelse til havaristen. Halvanden time senere er fiskefartøjets 11 mands store besætning bjærget i land.

Det er noget helt enestående, at TORDENSKIOLD-PRISEN tildeles den samme person to gange, men orlogskaptajn K. P. Jensens redningsdåd var så spektakulær - "at han ikke var til at komme udenom" sagde viceadmiral S. Thostrup.

 
  Orlogskaptajn Kjeld Preben Jensen med prisdiplomet og Tordenskiold-Statuetten, som er fremstillet af billedhuggeren Sv. Lindhart.