Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
Tilbage til
Tordenskioldprisen
  1987    Kaptajnløjtnant Torben Ørting Jørgensen

15. december 1986 kl. 03:00 bliver inspektionskutteren AGDLEK, med kaptajnløjtnant Torben Ø. Jørgensen som chef, under anløb Grønnedal beordret til at gå til assistance for den norske trawler KARL SNORRE. Denne befinder sig ca. 3 timers sejlads fra Grønnedal. Trawleren bliver kl. 00:45 ramt af nogle hårde søer, og vand trænger ned i maskinrummet, hvor både hoved- og hjælpemotorer sætter ud. Forsøg på genopstart er mislykkedes. Vejret er hårdt: Snebyger - NW 23 m/s - sø 7 - ringe sigt -kraftig overisning. Trawleren presses mod ø-gruppen Kitigsutterne med knap 2 knobs fart. Kl. 05:45 anmodes havaristen om at affyre et nødblus. Visuel kontakt sikres. Der er nu kun ca. 1,8 sømil til de nærmeste skær. Trawleren ligger tværs i søen med 15 graders slagside. Under manøvreringen mod havaristen skyller AGDLEK's slæbetrosse overbord i den hårde sø. Skruen kobles ud. Kostbar tid mistes. Efter to mislykkede forsøg på at få en gunline over til havaristen manøvrerer AGDLEK sig på klods hold af trawleren. Nu rammer 3. gunline havaristen. 06:37 er slæbetrossen fastgjort kort før begge skibe rammer skærene. Slæbningen påbegyndes. For at finde læ sættes kursen mod Kap Thorvaldsen. Undervejs springer slæbetrossen to gange. Derefter skiftes til wirestropper. Vel i læ af Kap Thorvaldsen skiftes til havaristens trawlwire, og kl. 22:00 ankommer de to skibe til smult vande i Julianehåbs-fjorden.
 

 
   
     
  Kaptajnløjtnant Torben Ørting Jørgensen (tv.) foran Tordenskiolds sarkofag i Holmens Kirke sammen med kontreadmiral Mogens Telling