Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
Tilbage til
Tordenskioldprisen
  2008     Premierløjtnant Anders Høj Andersen

"Det er heldigvis sjældent, at søofficerer i fredstid kommer i så ekstreme situationer, men når det sker, er det godt at se en så modig og uegennyttig indsats, hvor en ung officer lever op til den standard Tordenskiold satte": motiverer kommandør Jens Walther, Chef for 1. Eskadre, sin indstilling af premierløjtnant Anders Høj Andersen til Selskabet Danske Tordenskiold-Venner's hæderspris. Chefen for Søværnets Operative Kommando (SOK), kontreadmiral Nils Wang og formanden for DT-V kontreadmiral Lars Kragelund overrækker prisen til premierløjtnanten på Tordenskiolds fødselsdag 28. oktober 2008.

Tidligt om morgenen 19. december 2006 bliver Inspektionsskibet TRITON kaldt til undsætning af et grundstødt skib. WILSON MUUGA er gået på et skær vest for Reykjanes, Island. I mørke og hårdt vejr bliver en gummibåd med indsatshold sendt af sted fra TRITON for at yde lænseassistance. Havaristen tager vand ind. Premierløjtnant A. H. Andersen er indsatsleder. I den voldsomme brænding omkring havaristen, sætter begge gummibådens motorer ud, og båden kæntrer. Den 8 mands store besætning bliver kastet i det frådende hav. Under kæntringen rammer den tunge lænsepumpe A. H. Andersens hjelm og slår ham et kort øjeblik groggy. Derefter hjælper premierløjtnanten gummibådsføreren fri, de er begge havnet under gummibåden. Herefter organiserer han alle 8 mand i en kæde. Senere splitter en voldsom brodsø kæden i to grupper à fire mand. De driver fra hinanden. Syv af redningsvestene er blevet revet itu. Fartøjsdragterne begynder at tage vand ind, det kolde vand og den svære sø tærer på kræfterne. Et medlem af A. H. Andersens gruppe er nær ved at give op, men premierløjtnanten formår at holde sin kollega og sig selv oven vande samt indgyde den lille gruppe mod. Ca. to timer senere bliver de 7 bjærget af en islandsk redningshelikopter. Et medlem af indsatsholdet mister desværre livet. Premierløjtnanten udviser en udpræget grad af mod, lederskab og såvel mental som fysisk styrke, og har i en livstruende situation haft overskud til at redde en kollega, som efter alt at dømme næppe ville have overlevet.
 

 
   
  Prismodtager Anders Høj Andersen flankeret tv af Chefen for Søværnets Operative Kommando (SOK), kontreadmiral Nils Wang og formand for Selskabet kontreadmiral Lars Kragelund th.