Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
Tilbage til
Tordenskioldprisen
  2017    Inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSEN  
 
Tordenskiold-Prisen 2017 blev overrakt
til repræsentanter for besætningen på
Inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSE
N.
 

  Fra venstre:
Kontreadmiral Torben Mikkelsen, chef for Marinestaben
Orlogskaptajn Lars Povl Jensen, chef på KNUD RASMUSSEN
Oversergent Carsten Lindgren, banjemester

Med stort mod og med fare for eget liv
Inspektionsfartøjet P570 KNUD RASMUSSEN gennemførte i februar 2016 en spektakulær redningsoperation. Den canadiske trawler SAPUTI var kollideret med et isbjerg vest for Grønland. Trawleren var slået læk og tog store mængder vand ind, hvorfor der var overhængende fare for, at trawleren ville forlise i den herskende storm og sø. Inspektionsfartøjets chef, orlogskaptajn Lars Povl Jensen, og hele besætning gennemførte en heltemodig indsats gennem mere end et døgn under meget vanskelige forhold. Det lykkedes inspektionsfartøjet at overføre et assistancehold til trawleren. Assistanceholdet, samt hovedparten af trawlerens egen besætning blev "fanget" om bord på SAPUTI, da gummibåden fra inspektionsfartøjet havarerede under et forsøg på at evakuere dele af trawlerbesætningen. Med en målrettet indsats og et stærkt samarbejde i besætningen, lykkedes det at assistere og eskortere trawleren ind til kysten. Redningsoperationen var et udtryk for stor professionalisme, vedholdenhed og omtanke for at redde de nødstedte, og ikke mindst udtryk for et stort udvist mod.

Link til Søværnets indstilling til Tordenskiold-Prisen