Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 

 

Tilbage til
Artikler
   
 

Viceadmiral Michael Tønder - en glemt søhelt genopstår...

Ved Chris Dam, Selskabet Danske Tordenskiold- Venner

Norges ambassadør i Danmark Dagfinn Stenseth forestod afdugningen af ligpladen...

Som en af Tordenskiolds mest fremragende officerer er Tønders minde nu synliggjort vis-a-vis Tordenskiolds sarkofag i Holmens Kirke, fordi Tordenskiold var hans læremester og chef gennem mange år. Viceadmiral Tønder har en helt speciel plads i den dansk-norske søkrigshistorie, men det må siges, at han er en af vore søhelte, der er blevet glemt i vor egen tid.

Det blev der rådet bod på ved højtideligheden og festligholdelsen af Tordenskiolds 312 års fødselsdag 28. oktober 2002 i Holmens Kirke. Norges ambassadør i Danmark Dagfinn Stenseth forestod afdugningen af ligpladen, og Kgl. Norske Marines Musikkorps musicerede.

I forbindelse med at Viceadmiral Christian Michael Ludwig Ferdinand Tønders kiste blev taget ud af gravkapellet ved Holmens Kirke i 1874, blev ligpladen taget af og lagt på kirkens loft, indtil den senere blev hængt op på en trappegang. Admiralens ligplade blev ikke protokolført, men genfundet i Holmens Kirke 29. oktober 2001 af Dir. Rolf Scheen fra Forsvarsmuseet på Akershus i Oslo, og siden restaureret af Nationalmuseets konserveringslaboratorium. Baggrunden for eftersøgningen var, at Rolf Scheen dagen før havde holdt foredrag om admiralen i Selskabet Danske Tordenskiold-Venner.

Og hvem er han så - den glemte søhelt med træbenet?

På ligpladen står der, at han bliver født 25. oktober 1692 på gården “Næss ved Christiania”, en gård i Bærum vest for Oslo. På ligpladen står der også, at han bliver indskrevet som kadet i 1703, altså i en alder af kun 11 år. Han kommer i tjeneste på Tordenskiolds fødselsdag 28. oktober 1709, året hvor krigen mod Sverige igen bryder ud. 22. juli 1715 kommer Sekondløjtnant Michael Tønder for alvor i ilden. En større eskadre under Viceadmiral Sehesteds kommando er ved Rügen i kamp mod en større svensk flåde, og da Tønder fra Orlogsskibet Ditmarschen vil entre et svensk bombarderfartøj, får han det højre ben skudt af. Men Tønder er ikke ukampdygtig ret længe. Han får lavet et træben og er i fuld tjeneste igen to måneder senere.

Slaget i Dynekilen

Året efter ligger svenske Kong Karl XII foran Halden. Han truer med at tage fæstningen Frederiksten og derefter hele Norge, så den dansk-norske flåde, under Viceadmiral Gabel, må gribe ind. I flåden finder vi den unge Kaptajn Peter Wessel, adlet 24. februar samme år, og under Tordenskiolds kommando finder vi Premierløjtnant Tønder, chef for galejen Printz Christian med en besætning på 185 mand. Tordenskiold får nys om, at en galejeskadre med forsyninger til Karl XII ligger i bunden af den lange og snævre Dynekilen. Den chance kan Tordenskiold ikke lade gå fra sig, så tidligt om morgen 15. juli 1716, står Tordenskiolds eskadre, uden ordre fra sine chefer, ind i Dynekilen. Først lægger Tønder galej til et spiontogt med Tordenskiold ombord. Derefter nedkæmper han svenskernes batteri på den lille holm i Dynekilen. Det får den svenske øverstkommanderende til at stryge sit flag og kommandotegn og sætte sine skibe på grund. Svenskerne sætter ild til skibene og flygter.

Kort lunte i krudttønden

Både Tønder og Tordenskiold vil redde krigsbyttet, og i et dramatisk øjeblik ser vi Tønder smide en brændende tjæretønde overbord fra en huggert lastet med krudt. Røgen vælter op fra lugerne og branden i karmene slukkes. Under lidt stilstand løber han under dæk, for at se om det brænder flere steder. Han ser en brændende lunte stukket ind i en af krudttønderne. Lunten er kun to tommer lang uden for tønden, men han flygter ikke i panik. Han når at rive den brændende lunte ud, og redder derved både liv og krigsbytte. Det viste sig, at der var 260 tønder krudt ombord. To tønder var slået i stykker, og krudtet strøet over de andre tønder. Lige oven over dette stod den brændende tjæretønde. Andre dramatiske højdepunkter følger slag i slag. Tønder bliver forfremmet til kaptajnløjtnant for sine heltegerninger. Han får også en guldmedalje med kongens portræt til at bære i et blåt bånd.

Viceadmiral Tønder

Han er også sammen med Tordenskiold i triumfen i Marstrand, da fæstningen Carlsten bliver erobret, og mange kommandoer senere har Tønder, nu med rang af kommandør, æren af at have Kong Frederik V ombord i flagskibet, Orlogsskibet Oldenburg, på Kongetogtet til Norge i 1749. Det gør han så godt, at han bliver udnævnt til Schoutbynacht, og i 1752 til Viceadmiral.

2. januar året efter dør han i København og bliver bisat i Holmens Kirkes Kapel, Ligkammer nr. 35. Kirkeinspektionen offentliggør i 1874, at afgiften for ligkapellet i lange tider ikke er betalt, og Tønders lig bliver fjernet fra sit ligkammer. Det er det sidste vi med sikkerhed ved om den glemte søhelt, men han bliver antageligt begravet på den lille kirkegård rundt Holmens Kirke.

Efterskrift

Der findes ingen stor biografi om Michael Tønder, men Tordenskiolds biograf Casper Peter Rothe skriver, at Tønder senere også får skudt sit træben af, ramt af en svensk kanonkugle, og fortsætter: “det gjorde ham langt større Pine, da hans Træben blev ham fraskudt, end da han mistede sit rigtige Ben”.