Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 

 

Forside  
Tordenskiold  
Selskabet  
50 års jubilæum  
Links  
Kontakt  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
Kommende arrangementer  


Slaget i Dynekilen

I anledning af 300-årsdagen for Slaget i Dynekilen d. 8. juli 1716 lagde Søværnet og Selskabet kranse ved Tordenskiolds sarkofag i Holmens Kirke. Søværnet var repræsenteret ved kommandørkaptajn Gustav Lang, mens Selskabets krans blev lagt af orlogskaptajn Haraldur Joensen.
Selskabets formand, kontreadmiral Lars Kragelund, udtalte mindeord over Tordenskiolds skelsættende bedrift for 300 år siden. Se mere her