Bliv medlem

Holder De af Tordenskiold og en god historie i festligt lag sammenholdt med interesse for Den Danske Marine, er det en god ide at melde sig ind i Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER.

Som medlem har De mulighed for at deltage i spændende arrangementer, foredragsaftenen og udflugter.

Tordenskiolds fødselsdag den 28. oktober fejres med en højtidelighed i Holmens Kirke og kransenedlægning ved Tordenskiolds sarkofag i kapellet. Selskabets formand overrækker den af Selskabet indstiftede Tordenskiold-Pris, såfremt Søværnet i det forløbne år har fundet en værdig modtager. Herefter er der selskabeligt samvær i forbindelse med et foredrag og spisning i hyggelige omgivelser.

Selskabets generalforsamling i marts måned afholdes i Norges Hus med et interessant og aktuelt foredrag. Derefter er der spisning og hyggeligt samvær.

Der afholdes endvidere 1-2 medlemsarrangementer i sommerhalvåret i form af f.eks. udflugter med maritimt/historisk islæt – eller aktuelle og historiske foredrag.

Ønsker De at melde Dem ind, skal De blot printe og udfylde kuponen nedenfor og sende den ind.

Indmeldelsesblanket (Word-dokument til download)

De har også mulighed for at printe hele folderen om Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 

Hent folderen her