Tordenskiolds fødselsdag


Søhelten Peter Tordenskiolds 331-års fødselsdag blev fejret af Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER ved en gudstjeneste i Holmens Kirke med påfølgende kranselægningshøjtidelighed ved søheltens sarkofag i Kapelsalen. Der blev lagt kranse af:

Norges ambassadør, Hds. E. Katja C. Nordgaard for Norge,
Flotilleadmiral Carsten Fjord-Larsen for Søværnet,
Orlogskaptajn René Krarup Holm for Marinehjemmeværnet,
Kommandørkaptajn Steen Engstrøm for Danmarks Marineforening,
Kommandørkaptajn Gustav Lang for Tordenskjoldselskapet ”Hvite Ørn”, Stavern i Norge og
Kontreadmiral Lars Kragelund for Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER

Blandt de øvrige medvirkende var kransebærere og musikere fra Kvindelige Marineres Musikkorps
Holmens Kantori under ledelse af kantor Jakob Lorentzen, samt sopran Monica Stevns
Sognepræst Rasmus Jensen og medlemmer af Danmarks Marineforening.

Omkring 100 personer overværede begivenhederne i kirken og Kapelsalen.

Derpå forlagdes til middagsarrangement i Norges Hus, hvor man bl.a. markerede Selskabets formand, Lars Kragelunds 70-års fødselsdag. Efter middagen underholdt admiral og tidl. forsvarschef, Tim Sloth Jørgensen, med seneste nyt omkring Nyholms mulige fremtid som maritimt kulturcentrum i København.