Kommende arrangement bliver så Tordenskiolds fødselsdag den 28. oktober 2022.  Indkaldelse kommer senere


Sommerudflugten
mandag d. 13. juni 2022
gik til

FRIHEDSMUSEET og
DEN ENGELSKE KIRKE ST. ALBANS i København

Kl. 10.00 mødte 37 medlemmer og deres gæster op foran museet, hvor de blev budt velkommen af formanden Lars Kragelund. På anbefaling af museet blev forsamlingen delt i 2 grupper, da et antal på max. 20 personer per hold ville give den bedste udbytte af rundvisningen.

Hold 1 afgik herefter til St. Albans kirke, hvor arrangements koordinator Henrik Wenkens fortalte om kirkens historie og viste kirken frem. Samtidig var hold 2 under ledelse af formand Lars Kragelund påbegyndt den guidede rundvisning, og da denne var tilendebragt fortsatte holdet til kirken, hvor formanden ligeledes berettede om kirken. Hold 1 kom samtidig tilbage til museet, hvor denne gruppe begyndte deres rundvisning.

Efter de veloverståede besøg i kirken og museet, forlagde hele selskabet til Kastellet, hvor frokosten skulle indtages i deres kantines afdeling benævnt ‘Hestestalden’.

Her var der anrettet en lækker buffet med kolde og lune retter, hvilket blev rigtig vel modtaget af deltagerne.

Vi sender en stor tak til kokken Alessandro for den dejlige mad, som var med til at gøre dagen rigtig god for vore medlemmer !