Referat af

Selskabets 33. ordinære generalforsamling

46 medlemmer havde tilmeldt sig til generalforsamlingen i selskabet i år.

Denne gang skulle vi ikke være i Norske Hus, man derimod for første gang i Søofficer foreningens lokaler i kommandantgården på Kastellet.

Formanden bød velkommen og berettede om aktiviteterne i det forgangne år. Af særlige begivenheder nævnte formanden Fru Inge Friisager’s bortgang. Fru Friisager’s bisættelse fandt sted den 28. oktober, samme dag som vor søhelts fødselsdag. Efter den traditionelle kransenedlæggelse i kapelsalen, med smuk deltagelse af Holmens kirkes kantori, fortrak man til selve kirken, hvor Orlogsprovst Ejgil Bank Olesen på smukkeste vis forrettede bisættelsen.

Formanden omtalte endvidere sommerturen, der i år gik til Christiansborg med efterfølgende frokost i Snapstinget, et vellykket og velbesøgt arrangement.

Under punktet valg til bestyrelsen blev alle medlemmer genvalgt med akklamation.

Aftenen blev beriget med et fint foredrag om Søværnets Tamburkorps efterfulgt af lækkert smørrebrød.

Søofficers foreningens lokaler er meget smukke og emmer af marine historie, og vi kan kun anbefale, at man deltager næste gang, vi kalder til sammenkomst.