MARKERING AF VICEADMIRAL PETER TORDENSKIOLD’S 332-ÅRS FØDSELSDAG, FREDAG DEN 28. OKTOBER 2022

 

I dejligt efterårs vejr fejrede vi vores søhelt i Holmens Kirke med deltagelse af godt 100 medlemmer og øvrige interesserede.

Kirkens organist og kantor, Jakob Lorentzen, havde igen i år sammensat et flot musikalsk program, der blev fremført af Holmens 

Vokalensemble. En fantastisk og storslået oplevelse, som viste hvad ensemblet formåede og gjorde tilhørerne glade.

Andagten blev i år forestået af Provst og Orlogsprovst (pens.) Ejgil Bank Olesen; og som sædvanlig gav Egils taler anledning til eftertanke.

Efter andagten samledes deltagerne i Kapelsalen, hvor kranselægnings ceremonien  blev forestået af Selskabets formand, Kontreadmiral 

Lars Kragelund, og hvor følgende lagde kranse ved Tordenskiold’s sarkofag:

Norges Ambassadør H.E. Katja C. Nordgaard for Norge,
Kommandør Steen Gravers for Søværnet, 
Kommandør Henrik Holck Rasmussen for Marinehjemmeværnet,
Kommandørkaptajn Steen Engstrøm for Danmarks Marineforening,
Læge Sverre Støren for Selskabet Hvite Ørn, Stavern, Norge, og
Kontreadmiral Lars Kragelund for Selskabet Danske Tordenskiolds Venner. 

Selskabets formand udtalte herefter mindeord over Selskabets afdøde medlemmer, hvorefter der blev holdt et øjebliks stilhed, inden medlemmer af Søværnets Tamburkorps blæste “The Last Post”.

Selskabets formand afsluttede kranselægningsceremonien med at sige stor tak til alle kranselæggerne for deres deltagelse samt til Ejgil Bank Olesen, til Jacob Lorentzen og Holmens Vokalensemble, og til Holmens kirkes personale for at gøre indholdet og rammerne omkring markeringen af vores søhelt årsdag så indholdsrige og perfekte. Endnu engang en vellykket ceremoni til ære for vores søhelt.

I alt ca. 80 medlemmer og gæster deltog i det efterfølgende arrangement i Norges Hus, hvor middagen igen i år blev indtaget i hyggeligt og festligt lag.  
Vi havde også glæde af 10 medlemmer fra ‘Hvite Ørn’, der var taget den lange vej fra Norge for at fejre fødselsdagen sammen med os. 

En flot og fin gestus som vi er glade for!

I aftenens løb causerede pensioneret provst og orlogsprovst, Ejgil Bank Olesen, over sit liv og gerning i Holmens’ kirke og i Søværnet under titlen: “Jeg gik mig over sø og land”.  Stor tak til Ejgil for et muntert indlæg som bragte smil på læben og høstede god applaus. .

Efterfølgende fremsagde læge Sverre Støren sit seneste digt om vores søhelt, hvilket også høstede stor applaus. Også en stor tak til Sverre.

Som det kan ses af billederne var stemningen munter, og vi havde endnu engang en dejlig aften. Så tak for godt samvær til alle deltagerne.