Nyhedsbrev fra Selskabets bestyrelse

                                                                                                                                                                                                                                                                              Februar 2021

Kære Tordenskiold-Venner,

Selvom vintervejret forventeligt snart slipper sit tag i vores hverdag, kan man just ikke anvende den samme beskrivelse af COVID-19 pandemien. Den har stadig godt fat i vores samfund og dermed vores mulighed for at være sammen. Der er lys for enden af tunnelen, og med den begyndende vaccinering af den danske befolkning, og dermed også af vores medlemmer af Selskabet, bliver dette lys klarere for os alle for hver dag der går. Men det kommer desværre til at tage nogle måneder endnu inden der er vaccineret så mange, så vi kan ånde lettet op.

Bestyrelsen har på et virtuelt møde diskuteret vores muligheder for afvikling af de vanlige arrangementer, og har i lyset af COVID-19 situationen besluttet følgende:

  • Afholdelsen af generalforsamlingen gennemføres ultimo marts 2021 på samme måde som vi gjorde med generalforsamlingen i 2020. Fuldgyldig dagsorden fremsendes ultimo februar 2021 via mail og brev. Relevante bilag til generalforsamlingen såsom Formandens beretning, Årsregnskab og bestyrelsens forslag til medlemskontingent samt valg til bestyrelse og revision m.v. fremsendes primo marts 2021.

Medlemmernes tilkendegivelser til de enkelte dagsordenpunkter, herunder valg, afvikles over vores hjemmeside eller ved returnering af fremsendte stemmesedler inden udgangen af marts måned 2021.

  • Sommerudflugten forventes at finde sted sidst i august måned 2021, og der arbejdes med besøg på enten det nye Frihedsmuseum eller på det nye Københavns Bymuseum efterfulgt af frokost og hyggeligt samvær. Mere herom senere.
  • Højtideligholdelsen af Tordenskiolds fødselsdag den 28. oktober håber vi at kunne gennemføre som vanligt med andagt i Holmens Kirke og med kranselægningsceremoni i Kapelsalen efterfulgt af middag, foredrag og selskabeligt samvær i Norges Hus. Mere herom senere.

Bestyrelsen håber på forståelse for nødvendigheden af disse tiltag under den nuværende pandemi, og ser frem til igen at kunne mødes ansigt til ansigt med Selskabets medlemmer, når vi alle er blevet vaccineret.

Pas godt på jer selv indtil da.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen for Selskabet Danske Tordenskiold-Venner

 

 

Selskabet Danske Tordenskiold-Venner afholder
på 300-års dagen for søheltens død 12. november 2020
en mindehøjtidelig i Holmens Kirke
for Selskabets medlemmer

klik her for invitation

Tordenskiold dræbt i duel !

Den svenske oberst Stael von Holstein har i en ulovlig duel dræbt viceadmiral Peter Tordenskiold nær den tyske by Gleidingen ved Hannover.