Kontakt

Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER
ved kasserer Peer Bent Nielsen
Søndervej 26
2830 Virum

E-mail: mail@tordenskioldselskabet.dk
www.tordenskioldselskabet.dk

Bank: reg.nr. 1551 konto nr. 543 2995
Giro nr.: 543 2995
MobilePay 2135 1454 – skriv tordenskiold
CVR-nr. 35186271

Bestyrelsen efter generalforsamlingen 19. marts 2019:
Formand # Lars Kragelund, kontreadmiral
Næstformand # Gustav Lang, kommandør
Kasserer # Peer Bent Nielsen, ingeniør
Sekretær # Søren Konradsen, seniorsergent
Bestyrelsesmedlem # Chris Dam, arrangementskoordinator
Bestyrelsesmedlem Henry Qvamme, ingeniør
Bestyrelsesmedlem Jens Bjørnsteen, kommandør
Bestyrelsesmedlem Ejgil Bank Olesen, orlogsprovst
Observatør Inge Friisager, æresmedlem

# = medlem af forretningsudvalget

Henvendelser vedr. hjemmesiden bedes rettet til Vibeke Rode Møller