Tordenskioldprisen

Tordenskiold Pris til Søværnets helte 

Inspireret af Churchills ord fra 1942, “Most – if not all – of the Navy’s work goes on unseen”, indstiftedes TORDENSKIOLD-PRISEN i 1972 af “Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER”. Prisen er en hæder til militært personel i Søværnet, som er besjælet af en ånd og tankegang, der kommer tæt på den Tordenskioldske – at tjene langt ud over pligtens bud. Læs om de spændende og dramatiske heltegerninger, der nu for første gang er samlet i hæftet: “Tordenskiold-Pris til Søværnets helte, 28. oktober 1972-2010”.

Indtil nu er prisen uddelt i alt tretten gange.

Kronprins Frederik modtager check
Prisen er uddelt både til enkeltpersoner, en fartøjsbesætning og et korps. Det er noget helt enestående, at Tordenskiold-Prisen er blevet tildelt den samme person to gange, men orlogskaptajn K. P. Jensens redningsdåd var så spektakulær – “at han ikke var til at komme udenom” sagde chefen for den danske flåde viceadmiral S. Thostrup ved prisoverrækkelsen i 1977. Prismodtagerne har med risiko for eget liv og førlighed udført imponerende bedrifter. Aktionerne er så forskelligartede som en helikopterredning af en fransk bjergbestignings-ekspedition i tyk tåge langs en gletsjerspalte i Grønland. Bjærgning af en amerikansk 2 mands bjærgningsundervandsbåd. Bjærgning af flere skibes besætninger i brænding, kulde, sne, mørke, stærk vind og frådende sø. Skibslæge nedfiret fra helikopter redder menneskeliv. Trods punkteret gummibåd etableres redningsstol-forbindelse fra klippeskær til strandet skotsk fiskekutter, og besætningen på 11 mand reddes. Fem mand reddes fra synkende lystyacht i Grønland, og efter godt 3 timers helikopterflyvning, hovedparten i 40 knobs modvind, foretages en natlig indflyvning på inspektionsskibets dæk med en brændstoftank på langt under minimum for landing, få minutter før motoren går i stå. Tryk på årets prismodtager og læs den spændende og detaljerede beretning om heltedåden.

De prisbelønnede søhelte er…

 

2017 Besætningen på Inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSEN
2015 Frømændene i Frømandskorpset
2008 Premierløjtnant Anders Høj Andersen
2005 Marineoverkonstabel Jan Kragl
1997 Marineoverkonstabel John Søberg Lerke
1990 Sergent H. S. Hansen
1987 Torben Ørting Jørgensen
1984 Premierløjtnant S. L. Sørensen
1977 Orlogskaptajn Kjeld Preben Jensen
1976 Reservelæge Kristian Stengaard-Pedersen
1975 Orlogskaptajn Kjeld Preben Jensen
1974 Kaptajnløjtnant Niels-Vagn Sørensen
1972 Kaptajnløjtnant Per Lorents Nielsen (PEL)

Klik på prismodtager og læs historien

Fundats for tildeling af Tordenskiold-Prisen

  • Prisen består af en Tordenskiold-statuette der viser Tordenskiold i Marstrand, hvor han udtaler de berømte ord til fæstningen Karlstens kommandant: “Hva’ dælen nøler I efter!”. Samt en pris på 5.000 kr.
  • Prisen tildeles hvert år på Tordenskiolds fødselsdag den 28. oktober, hvis der er egnede modtagere.
  • Modtagere af prisen skal være tjenestegørende officer, befalingsmand eller menig i Søværnet og ikke fyldt 30 år.
  • Den pågældende skal ved mod, snarrådighed, dygtighed i tjenesten eller på anden fremragende måde have vist, at pågældende er værdig til at modtage en pris, som bærer Tordenskiolds navn.
  • Selskabets bestyrelse tildeler prisen efter indstilling fra Chefen for Søværnets Operative Kommando, og Selskabets formand overrækker prisen samt et diplom. Prismodtageren optages samtidig som kontingentfrit medlem af Selskabet DANSKE-TORDENSKIOLD-VENNER.