Om selskabet

Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER (DT-V) blev stiftet i 1965 af Direktør Egon Friisager, som gennem årene har lagt et fantastisk stort og uegennyttigt arbejde i at vedligeholde og styrke interessen for Tordenskiolds liv og virke.

Gennem DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER holdes mindet om søhelten i live ved blandt andet støtte til Tordenskiold-forskningen og flere årlige arrangementer omkring Tordenskiold, samt den danske marines fortid og nutid.

Selskabet afholder 3 arrangementer i årets løb:

1. Generalforsamling, afholdes på Norges Hus – i februar/marts måned.
2. Sommerudflugt i maj/juni til sømilitære, maritime eller historiske mål.
3. Årets højdepunkt er Tordenskiolds fødselsdag den 28. oktober i Holmens Kirke med efterfølgende festligt arrangement helt i søheltens ånd…