Hva’ skete der...

2023

Markering af
Viceadmiral Peter Tordenskiolds 333-års fødselsdag
Lørdag den 28. oktober 2023

Vi samledes på en råkold formiddag i en lige så kold kapelsal, hvor ca. 60 mennesker, medlemmer samt andre interesserede, sad og stod til fejring af vor søhelt.

Organist og kantor Jakob Lorentzen førte Holmes kantori gennem et meget smukt program, i hvilket bl.a. operasanger Jens Christian Wandt medvirkede, alt imens medlemmer af Søværnets Tamburkorps stod klar med kranse bag de 6 kranselæggere. 

Andagten blev i år atter forestået af pensioneret orlogsprovst Ejgil Bank Olesen, der som vanligt talte engageret og med stof til eftertanke.

Derpå lagdes kranse, først for Norge af den norske ambassadør H. E. Katja C. Nordgaard, for Søværnet af kommandør Michael Landmark, for Marinehjemmeværnet af kommandørkaptajn Mikkel Sørner, for Danmarks Marineforening af landsformand Steen Engstrøm, for det norske Tordenskiold-Selskap Hvite Ørn af formand Sverre Støren og sluttelig for Selskabet af formanden, Lars Kragelund.

Efter andagten gik dele af selskabet ned i kirkerummet, hvor Selskabets medstifter og æresmedlem fru Inge Friisagers båre stod. Provst Ejgil Bank Olesen forrettede bisættelsen, og kantoriet fortsatte smukt med diverse stykker musik, som var nøje planlagt af fru Inge Friisager selv. Helt igennem en meget smuk ceremoni og værdig afsked med fru Inge Friisager.

Som et lille kuriosum blev selskabets stifter Egon Friisager også bisat på samme dato, den 28. oktober, så om man så må sige… nu er ringen sluttet på fineste vis. Ære være deres minde.

Herefter kørte selskabets medlemmer, deriblandt 4 medlemmer fra Hvite Ørn, Norge samt Norges ambassadør til Norges Hus, hvor der var anrettet sild, smørrebrød og ost. Stemningen var rigtig god og snakken gik.

Frokosten indledtes med en skål for Danmarks Dronning, fulgt af en skål for Tordenskiold, alt efter traditionen.

I år var foredraget udeladt, men som sidste år, og mange foregående år, bød formanden for Hvite Ørn, læge Sverre Støren Selskabets formand på et lille glas af Tordenskiolds originale sølvbæger. Efterfølgende oplæste Sverre et selvkomponeret digt om Tordenskiolds sejr i Dynekilen 1716, som medførte stor applaus (digtet kan læses nedenfor).

Alt i alt en rigtig god dag med både højtidelighed, rørende musik og godt selskab. Tak til alle som deltog.

Af Vibeke Rode Møller

____

Dynekil 

Syv skip dannet flåte utenfor Dynekilen
denne smale, dype kil på snaue halve milen
Fra Hvide Ørn og Hjelperen til galleien Lovise
Tordenskiold var rede og skulle svensken vise

For svak sørvestlig bris gled den lille flåte inn
Kapteinen takket Gud for slik en gunstig vind
i sommerkvelden hørtes terner og noen måkeskrik
og vannet det var stille i hver en bukt og vik

Det var en nordisk kveld med alle fuglers røst
og månen lyste svakt over åsene i øst
så tonet nattergalen , varslet morgengryets komme
og ingen ante noe før neste dag var omme

I denne stille morgen steg Tordenskiold i land
og klatret til en høyde med sikt til land og vann
”Klart skip” var heist i masten og han skulle overliste
han kalkulerte der og da: ”La det bære eller briste”

I kilens bunn lå Strømstierna i sin trygge havn
med alle sine skip i sin store favn
festen fra i går var ved å svinne hen
da svenskene ble vàr Tordenskiold og hans menn

Freidig flåten la seg utenfor rekkevidde
av svenskenes kanoner som panisk kruttet svidde
og da det endelig løyet fra Strömstiernas kanonade
tenkte kaptein Tordenskiold: ”Det er tid for å lade”

”Thi kanonen er det Instrument der temmelig lader se sin Effekt”
så stormet Tordenskiold og Tønder og overtok ganske frekt
det svenske flaggskip ”Stenbocken” mens alle flyktet i land
og resten av bataljen ble kjempet mann mot mann

Kruttrøyken lå som en tåke denne varme julimorgen
Det som var en fest i går ble for svenskene bare sorgen
Ribbet og fornedret, stod Strömstierna og hans menn
så fjorten egne skip forsvinne, som de aldri skulle se igjen

Tordenskiold kom som en tyv i natten, listig og slu
han tenkte og han handlet i ett og samme nu
At Karl den tolvte noen dager før gav Knape adelsnavnet
ble for Strömstierna ei til nytte hverken i gjerning eller gavnet

Etter nitten lange timer med kamp og med gny
kom Tordenskiold i åpen sjø og alle ble født på ny
Bøtter ble heist om bord for å svale de tapre menn
mens kapteinen førte i loggen de nitten som ble igjen

Han hadde satt et punktum for krigarkungens planer
om erobringen av Norge, og det er ganske få som aner
hva hans tokt betød for Norge, vårt kjære fedreland
men de som stod om bord, forstod det alle mann

De hadde kjempet for et Norge og for vår union
og med denne store seier var stemningen unison
Et leve for et Norge med fjell og dyp en fjord
og et leve for et Danmark , vår eiegode bror

Sverre Støren, Tordenskioldselskapet Hvite Ørn.
28.10.2016

Sommerudflugt til Christiansborg Slot 2023

Tirsdag d. 20. juni 2023 mødte 38 medlemmer ved Dronningeporten på Christiansborg slot, hvor vi blev budt velkommen af selskabets formand.

Efterfølgende blev vi mødt af vores guide der kort orienterede os om slottets historie og om, hvad vi kunne forvente os af besøget. Vi var begunstiget af at skulle på rundvisning efter slottets normale lukketid, så vi havde det hele for os selv.

Vores guide viste sig at være meget vidende og entusiastisk, og fortalte levende om de enkelte rum og deres udsmykning. Fortællingerne blev krydret med anekdoter om forskellige begivenheder og om kongelige personer der havde levet eller været gæster på Slottet.

Et af højdepunkterne i rundvisningen var besøget i Globelinsalen, hvor danmarkshistorien udfolder sig i Bjørn Nørgaards mesterværker.
Guiden havde, meget passende, fokuseret denne del med referencer til Tordenskiold og spurgte deltagerne, om de kunne finde afbildninger af Søhelten på en af gobelinerne. Det var ikke så helt ligetil, men det lykkedes dog for de fleste af deltagerne.
Efter endt rundvisning forlagde vi til Snapstinget i Folketinget, hvor der var dækket op i et separat lokale med lækkert smørrebrød, kolde øl og vand samt kaffe og kage.

Vi havde en rigtig spændende eftermiddag, og tak til de fremmødte for de positive tilbagemeldinger. Et besøg på Christiansborg med guide kan bestemt anbefales.

Den 32. ordinære generalforsamling for Selskabet blev afholdt den 23. marts 2023 i ‘Norges Hus’. 

Referatet fra generalforsamlingen er nu tilgængeligt som en PDF-fil. Du kan få adgang til referatet ved at klikke på dette link.

8. januar 2023 Marinehjemmeværnets Nytårsgudtjeneste i Holmens kirke

 

2022

MARKERING AF VICEADMIRAL PETER TORDENSKIOLD’S 332-ÅRS FØDSELSDAG, FREDAG DEN 28. OKTOBER 2022

 

I dejligt efterårs vejr fejrede vi vores søhelt i Holmens Kirke med deltagelse af godt 100 medlemmer og øvrige interesserede.

Kirkens organist og kantor, Jakob Lorentzen, havde igen i år sammensat et flot musikalsk program, der blev fremført af Holmens 

Vokalensemble. En fantastisk og storslået oplevelse, som viste hvad ensemblet formåede og gjorde tilhørerne glade.

Andagten blev i år forestået af Provst og Orlogsprovst (pens.) Ejgil Bank Olesen; og som sædvanlig gav Egils taler anledning til eftertanke.

Efter andagten samledes deltagerne i Kapelsalen, hvor kranselægnings ceremonien  blev forestået af Selskabets formand, Kontreadmiral 

Lars Kragelund, og hvor følgende lagde kranse ved Tordenskiold’s sarkofag:

Norges Ambassadør H.E. Katja C. Nordgaard for Norge,
Kommandør Steen Gravers for Søværnet, 
Kommandør Henrik Holck Rasmussen for Marinehjemmeværnet,
Kommandørkaptajn Steen Engstrøm for Danmarks Marineforening,
Læge Sverre Støren for Selskabet Hvite Ørn, Stavern, Norge, og
Kontreadmiral Lars Kragelund for Selskabet Danske Tordenskiolds Venner. 

Selskabets formand udtalte herefter mindeord over Selskabets afdøde medlemmer, hvorefter der blev holdt et øjebliks stilhed, inden medlemmer af Søværnets Tamburkorps blæste “The Last Post”.

Selskabets formand afsluttede kranselægningsceremonien med at sige stor tak til alle kranselæggerne for deres deltagelse samt til Ejgil Bank Olesen, til Jacob Lorentzen og Holmens Vokalensemble, og til Holmens kirkes personale for at gøre indholdet og rammerne omkring markeringen af vores søhelt årsdag så indholdsrige og perfekte. Endnu engang en vellykket ceremoni til ære for vores søhelt.

I alt ca. 80 medlemmer og gæster deltog i det efterfølgende arrangement i Norges Hus, hvor middagen igen i år blev indtaget i hyggeligt og festligt lag.  
Vi havde også glæde af 10 medlemmer fra ‘Hvite Ørn’, der var taget den lange vej fra Norge for at fejre fødselsdagen sammen med os. 

En flot og fin gestus som vi er glade for!

I aftenens løb causerede pensioneret provst og orlogsprovst, Ejgil Bank Olesen, over sit liv og gerning i Holmens’ kirke og i Søværnet under titlen: “Jeg gik mig over sø og land”.  Stor tak til Ejgil for et muntert indlæg som bragte smil på læben og høstede god applaus. .

Efterfølgende fremsagde læge Sverre Støren sit seneste digt om vores søhelt, hvilket også høstede stor applaus. Også en stor tak til Sverre.

Som det kan ses af billederne var stemningen munter, og vi havde endnu engang en dejlig aften. Så tak for godt samvær til alle deltagerne.

Kulturnatten i Holmens Kirke den 14. oktober 2022

I lighed med tidligere år deltog Tordenskiold selskabet på Kulturnatten i Holmens Kirke den 14. oktober 2022.

Vores team bestod af Gustav Lang, Ove Mortensen, Mogens Kristensen og Henrik Wenkens.

Kirken havde indkaldt til briefing kl. 17.30 i kirken, og vi var alle mødt op sammen med kirkens personale, hvor aftenens program blev gennemgået.
Henrik Wenkens havde foreslået, at Tordenskiold optrådte i uniform, og det synes man var en rigtig god ide. Kirken havde derfor udsendt en mail til menigheden om, at Tordenskiold ville aflægge et besøg, og at man derfor skulle tage børnene med for at hilse på søhelten! Se invitationen nedenfor – klik her

Der kom da også en del børn som ved selvsyn mødte Tordenskiold og hørte om hans mange heltegerninger.

Vi var begunstiget af godt vejr på dagen, hvilket resulterede i rigtig mange besøgende i kirken, hvoraf mange fandt vej til kapelsalen, hvor teamet tog i mod og fortalte om vor søhelt og selskabet.

Kirken var desuden vært ved skafningen (lasagne og lækker æblekage til kaffen) så vi var velforsynet.
Kl. 22.50 takkede vi af efter en meget vellykket aften!

Vi har efterfølgende modtaget mange positive meldinger fra Holmens kirke, hvor de udtrykker deres glæde over selskabets deltagelse i denne event.

Med venlig hilsen
Tordenskiold teamet 

Sommerudflugten
mandag d. 13. juni 2022
gik til

FRIHEDSMUSEET og
DEN ENGELSKE KIRKE ST. ALBANS i København

Kl. 10.00 mødte 37 medlemmer og deres gæster op foran museet, hvor de blev budt velkommen af formanden Lars Kragelund. På anbefaling af museet blev forsamlingen delt i 2 grupper, da et antal på max. 20 personer per hold ville give den bedste udbytte af rundvisningen.

Hold 1 afgik herefter til St. Albans kirke, hvor arrangements koordinator Henrik Wenkens fortalte om kirkens historie og viste kirken frem. Samtidig var hold 2 under ledelse af formand Lars Kragelund påbegyndt den guidede rundvisning, og da denne var tilendebragt fortsatte holdet til kirken, hvor formanden ligeledes berettede om kirken. Hold 1 kom samtidig tilbage til museet, hvor denne gruppe begyndte deres rundvisning.

Efter de veloverståede besøg i kirken og museet, forlagde hele selskabet til Kastellet, hvor frokosten skulle indtages i deres kantines afdeling benævnt ‘Hestestalden’.

Her var der anrettet en lækker buffet med kolde og lune retter, hvilket blev rigtig vel modtaget af deltagerne.

Vi sender en stor tak til kokken Alessandro for den dejlige mad, som var med til at gøre dagen rigtig god for vore medlemmer !

Generalforsamling den 24. marts 2021 i Norges hus.

Selskabets formand, kontreadmiral Lars Kragelund, bød velkommen til de 54 fremmødte ved denne 31. ordinære generalforsamling i Selskabet Danske Tordenskiold-Venner.

Formanden gennemgik kort aftenens program:

Først har vi generalforsamling og herefter vil Holmens tidligere provst og orlogsprovst, Ejgil Bank Olesen, fortælle om sit liv i Holmens Kirke og i Søværnet i et causeri men titlen: ‘Jeg gik mig over sø og land‘. Efter indlægget vil der være skafning bestående af biksemad og kage med tilhørende drikkevarer. Aftenens program ventes afsluttet senest kl. 21. 

 

Det fulde referat kan læses her.

Og her, det nyeste billede af bestyrelsen:

2021

Tordenskiolds fødselsdag 

Søhelten Peter Tordenskiolds 331-års fødselsdag blev fejret af Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER ved en gudstjeneste i Holmens Kirke med påfølgende kranselægningshøjtidelighed ved søheltens sarkofag i Kapelsalen. Der blev lagt kranse af:

Norges ambassadør, Hds. E. Katja C. Nordgaard for Norge,
Flotilleadmiral Carsten Fjord-Larsen for Søværnet,
Orlogskaptajn René Krarup Holm for Marinehjemmeværnet,
Kommandørkaptajn Steen Engstrøm for Danmarks Marineforening,
Kommandørkaptajn Gustav Lang for Tordenskjoldselskapet ”Hvite Ørn”, Stavern i Norge og Kontreadmiral Lars Kragelund for Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER

 

Blandt de øvrige medvirkende var kransebærere og musikere fra Kvindelige Marineres Musikkorps Holmens Kantori under ledelse af kantor Jakob Lorentzen, samt sopran Monica Stevns Sognepræst Rasmus Jensen og medlemmer af Danmarks Marineforening. 

Omkring 100 personer overværede begivenhederne i kirken og Kapelsalen.

Derpå forlagdes til middagsarrangement i Norges Hus, hvor man bl.a. markerede Selskabets formand, Lars Kragelunds 70-års fødselsdag. Efter middagen underholdt admiral og tidl. forsvarschef, Tim Sloth Jørgensen, med seneste nyt omkring Nyholms mulige fremtid som maritimt kulturcentrum i København.

 

Tordenskioldselskabets mangeårige eventmanager Chris Dam er gået bort efter lang tids sygdom. 
Nedenstående billeder er taget ved Chris bisættelse i Holmens Kirke.

 

 

 

 

 

 

Dette skriv er formandens mindeord om Chris Dam:

Chris var med da Selskabets fortsatte eksistens blev sikret i 1991, hvor Selskabet ændrede struktur efter ønske fra stifteren Direktør Egon Friisager, og foreningen herefter blev et Selskab med vedtægter, generalforsamling og en medlemsvalg bestyrelse, og som afdelingschefen fra A/S J.C.Hempel’s Skibsfarvefabrik, blev valgt til og som han var var en del af indtil sin alt for tidlige død.

Her foldede Chris sit store talent fra erhvervslivet for markedsføring og sponsor oplæg ud. Som bestyrelsesmedlem og arrangementskoordinator gennem 30 år viste Chris nye veje for Selskabets samarbejde med andre foreninger, institutioner og enkeltpersoner til fremme og udbredelse af kendskabet til Selskabets virke.

Chris var i høj grad selv medvirkende til at ære Tordenskiolds minde, og planlagde og koordinerede hvert år højtideligholdelsen af søheltens fødselsdag den 28. oktober sammen med samarbejdspartnerne i Holmens Kirke.

Det var aldrig kedeligt at være sammen med Chris. Heller ikke til bestyrelsesmøderne. Han turde se på tingene med nye øjne, være udfordrende, stille spørgsmål og sige sin mening, samtidig med at han var bundloyal over for de beslutninger som bestyrelsen tog. Alt sammen egenskaber der er guld værd for et godt bestyrelsesarbejde.

Chris var en ildsjæl ud over det sædvanlige, der med sit smittende humør og altid imødekommende væsen fik sat mange og værdifulde aktiviteter i gang. ”Hva´ dælen nøler I efter?” kunne man en gang imellem høre ham sige, når han syntes det gik for langsomt. Nøjagtig som Tordenskiold råbte til kommandanten Henrik Danklwart i 1719 på den svenske fæstning Karlsten i Marstrand, for at få ham til at overgive sig.

Københavns BymuseumI år gik sommerudflugten til
Københavns Museum, Stormgade 18, 1555 København V, hvor
adskillige medlemmer mødtes lørdag den 21. august kl. 10:45 indenfor hovedindgangen, hvor Selskabets formand bød velkommen.

Kl. 11:00 kunne man opleve en verden af smukke mønstre, afstemte farver og spændende lyssætning åbenbare sig, straks man trådte inden for i det nye Københavns Museum. Medlemmerne kunne også høre Københavns over 1000-år lange historie, og man kunne fordybe sig i en af de mange nye særudstillinger.

Kl. 13:00 gik selskabet til skafning i ”Tivolihallen”, Vester Voldgade 91 – på
modsatte side af gaden. Her spistes smørrebrød inklusive øl, vin eller vand, samt en kop kaffe med småkage.

Kl. 15:00 sagde vi tak for i dag.

Desværre er der ikke fremkommet billedet fra turen, så denne gang bliver det kun et resumé af turen.

Kære Tordenskiold-Venner,

Selvom vintervejret forventeligt snart slipper sit tag i vores hverdag, kan man just ikke anvende den samme beskrivelse af COVID-19 pandemien. Den har stadig godt fat i vores samfund og dermed vores mulighed for at være sammen. Der er lys for enden af tunnelen, og med den begyndende vaccinering af den danske befolkning, og dermed også af vores medlemmer af Selskabet, bliver dette lys klarere for os alle for hver dag der går. Men det kommer desværre til at tage nogle måneder endnu inden der er vaccineret så mange, så vi kan ånde lettet op.

Bestyrelsen har på et virtuelt møde diskuteret vores muligheder for afvikling af de vanlige arrangementer, og har i lyset af COVID-19 situationen besluttet følgende:

 • Afholdelsen af generalforsamlingen gennemføres ultimo marts 2021 på samme måde som vi gjorde med generalforsamlingen i 2020. Fuldgyldig dagsorden fremsendes ultimo februar 2021 via mail og brev. Relevante bilag til generalforsamlingen såsom Formandens beretning, Årsregnskab og bestyrelsens forslag til medlemskontingent samt valg til bestyrelse og revision m.v. fremsendes primo marts 2021.

Medlemmernes tilkendegivelser til de enkelte dagsordenpunkter, herunder valg, afvikles over vores hjemmeside eller ved returnering af fremsendte stemmesedler inden udgangen af marts måned 2021.

 • Sommerudflugten forventes at finde sted sidst i august måned 2021, og der arbejdes med besøg på enten det nye Frihedsmuseum eller på det nye Københavns Bymuseum efterfulgt af frokost og hyggeligt samvær. Mere herom senere.
 • Højtideligholdelsen af Tordenskiolds fødselsdag den 28. oktober håber vi at kunne gennemføre som vanligt med andagt i Holmens Kirke og med kranselægningsceremoni i Kapelsalen efterfulgt af middag, foredrag og selskabeligt samvær i Norges Hus. Mere herom senere.

Bestyrelsen håber på forståelse for nødvendigheden af disse tiltag under den nuværende pandemi, og ser frem til igen at kunne mødes ansigt til ansigt med Selskabets medlemmer, når vi alle er blevet vaccineret.

Pas godt på jer selv indtil da.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen for Selskabet Danske Tordenskiold-Venner

2020

Generalforsamling blev jo mildest talt atypist på grund af COVID-19. 

Referat af generalforsamlingen 2020

Vedtægter 2020

 

Viceadmiral Peter Tordenskiolds 300-års dødsdag 12. november 2020

Mindehøjtideligheden i Holmens Kirke blev gennemført med et storslået, musikalsk program trods mange Corona forhindringer. Blandt de aflyste aktiviteter var en stor reception i kirken efter højtideligheden.

Sarkofag

Til tonerne af Prins Jørgens March gik kranselæggerne 16:45 i Kapelsalen hvor kransene var opstillet på stole, da Søværnets Tamburkorps havde meldt afbud med én dags varsel med henvisning til smittefaren.
Der blev lagt kranse af:

 • Hendes Excellence Ambassadør Aud Kolberg for Norge
 • Kommandør Claus Lundholm for Søværnet
 • Kommandør Henrik Holck Rasmussen for Marinehjemmeværnet
 • Kommandørkaptajn Steen Engstrøm for Danmarks Marineforening
 • Kommandør Gustav Lang for Tordenskioldselskapet ”Hvite Ørn”, Norge
 • Kontreadmiral Lars Kragelund for Selskabet Danske Tordenskiold-Venner

17:00 var der andagt i kirken med følgende program:

 • Introitus: C. E. F. Weise: Lysets engel går med glans
 • Velkomst, nådehilsen og bøn
 • Edvard Grieg: Ave Maris Stella (Hil dig, havets stjerne)
 • Tekstlæsning
 • Peter Hejse: Guds fred med vore døde
 • Tale v/ Holmens provst og orlogsprovst Ejgil Bank Olesen. KLIK HER
 • Jakob Lorentzen: Tordenskioldskantate. 1. En kvindes kærlighedserklæring (Monica Stevns, sopran) 2. Sømandssang med ohøj
 • Marinebøn
 • Norges Nationalsang: Ja vi elsker dette landet
 • Mindeord: Kontreadmiral Lars Kragelund
 • Bøn: Fra ”Morgenbønner for Søofficersskolen”, kommandør Gustav Lang
 • Hornsignal: Dorthe Zielke, kornet
 • Emil Horneman: Kongernes konge, sopran Monica Stevns og på harmonika Jakob Lorentzen
 • Fadervor og velsignelse
 • C. E. F. Weise: Altid frejdig, når du går

Kapelsalen

Derefter forlod deltagerne kirken gennem Kapelsalen, hvor de defilerede forbi Tordenskiolds kransesmykkede sarkofag til kornettonerne af ”Last post”. Arrangementet forløb storslået og stemningsfuldt, til ære for vores store søhelt Tordenskiold på hans 300-års dødsdag.

Kære Tordenskiold-Venner,

Bestyrelsen kommer desværre endnu engang til at aflyse den planlagte 29. Ordinære generalforsamling i Selskabet Danske Tordenskiold-Venner, der skulle have fundet sted på onsdag den 28. oktober 2020 sammen med fejringen af Tordenskiolds 330 års fødselsdag. 

Den seneste udvikling i Corona/Covid-19 smitte tallene fik her til aften den 23. oktober Regeringen til at iværksætte en række stramninger og krav til befolkningen på forskellige områder for at begrænse smitte spredningen. 

En af begrænsningerne er en genindførelse af et forsamlings loft på max. 10 personer i foreløbig de næste 4 uger.

Bestyrelsen har derfor her til aften besluttet at aflyse den planlagte Ordinære Generalforsamling i Selskabet Danske Tordenskiold-Venner og fejring af Tordenskiolds 330-års fødselsdag i Norges Hus den 28. oktober 2020..

Bestyrelsen beklager at vi endnu engang bliver nødt til at aflyse et arrangement, men vi ser ingen anden mulighed med de af Regeringen udmeldte restriktioner.

Om Selskabet kan gennemføre markeringen af Tordenskiolds 300-års dødsdag den 12. november 2020 i Holmens Kirke er nu også blevet usikkert, men bestyrelsen drøfter dette med Holmens Kirke og vil søge en afklaring heraf snarest muligt.

Tilmeldte medlemmers indbetaling for deltagelse i skafningen i forbindelse med den nu aflyste generalforsamling den 28. oktober 2020 vil snarest muligt blive tilbagebetalt ved Kassererens foranstaltning. 

Medlemmer der har betalt for skafning bedes derfor henvende sig til kassereren Peer Bent Nielsen på mail: pbni@hotmail.com, med oplysning om navn, og enten det mobile pay nr. eller det Reg.nr. og kontonummer som beløbet skal overføres til.

Bedste hilsner,
Lars Kragelund
Formand

2019

Tordenskiolds ”TIL SØS” koncert
med englesang og hornmusik

I år blev Tordenskiolds 329-års fødselsdag fejret på utraditionel og storslået vis. Programmet var ”vendt på hovedet” og både Søværnets Tamburkorps samt Holmens Kantori deltog i anledning af Holmens Kirkes 400-års jubilæum.

Ugen inden mandag 28. oktober mødtes Søværnets Tamburkorps og Holmens Kantori til generalprøve, for når to ensembler med dirigenterne Dennis Andersen og Jakob Lorentzen skal spille sammen, kræver det selvfølgelig øvelse, selv om de hver for sig er top professionelle.

Normalt starter vi fødselsdagsfejringen i kirken med en andagt, bøn og en del musik, hvorefter kransene bliver ført i Kapelsalen. Her lægges kransene, der udtales mindeord, bøn, hornsignal og Monica Stevns og Jakob Lorentzen på harmonika fremfører ”Kongernes Konge” og dermed afsluttes højtideligheden.

I år startede Selskabets program kl. 16:00 med velkomst og bøn af orlogsprovst Ejgil Bank Olesen og et meget kort program i kirken, hvorefter kransene og Selskabets fane førtes til Kapelsalen af seniorsergent Søren Konradsen til ”Prins Jørgens March” efterfulgt af medlemmerne.

Kransene blev lagt af repræsentanter for Den Kgl. Norske Ambassade: H.E. ambassadør Aud Kolberg – Søværnet: flotilleadmiral Søren Thinggaard Larsen – Marinehjemmeværnet: kommandør Henrik Holck Rasmussen – Danmarks Marineforening: landsformand kommandørkaptajn Steen Engstrøm – Tordenskioldselskapet Hvite Ørn, Norge: læge Sverre Støren og for Selskabet Danske Tordenskiold-Venner: kontreadmiral Lars Kragelund. Selskabets formand udtalte mindeord efterfulgt af Morgenbøn fra Søofficersskolen og hornsignal af Tamburkorpset. Kantoriet sang ”Kongernes Konge”, og orlogsprovsten sagde Fadervor og gav os velsignelsen. Alle sang ”Altid frejdig”, og formanden takkede deltagerne og bød kranselæggerne på en forfriskning i Store Skriftestol i pausen, inden den store Tordenskiold koncert ”TIL SØS” begyndte kl. 17:00.  

Godt 400 tilhørere var mødt op i Holmens Kirke og Kantoriet og Tamburkorpset startede koncerten med Niels W. Gades: ”Morgensang fra Elverskud”. Som en at tilhørerne sagde efterfølgende: ”det var som at høre englene synge til akkompagnement af trommer og trompeter”. Blidt og stemningsfuldt. Derefter fulgte et overdådigt program med musik og sang og fortællinger af Jens-Christian Wandt, hvis malmfulde røst og solosang fyldte hele kirkerummet. 

Programmet spændte vidt over musik fra bla. Lange-Müllers ”Madonna over bølgerne”, Musik fra Kong Christian IV´s Hof, Carl Nielsens ”Havet omkring Danmark”, Edward Griegs ”Ave Maris Stella” Hil dig, havets stjerne, Som en rejselysten flåde, til Jakob Lorentzens ”Tordenskiold-kantate” med den festlige ”Sømandssang med Ohøj” skrevet i anledning af Selskabet Danske Tordenskiold-Venners 50-års jubilæum i 2015.

Derefter forlagde de 80 tilmeldte medlemmer og gæster til Norges Hus, hvor menuen stod på den traditionelle norske laks, som smeltede på tungen, samt varm spinat og kartofler, med cheese cake og kaffe til dessert.

Traditionen tro havde formanden for det norske Tordenskioldselskapet Hvite Ørn, sit snapsebæger og en Linjeakvavit med, som dagens anden fødselar Lars Kragelund højlydt tømte i een slurk og til stor applaus, hvorefter Sverre Støren fremsagde en selvskrevet odé om Tordenskiolds bedrifter anno 1719. Alt i alt en strålende, festlig og folkelig dag vi vil huske længe.

Tordenskiold i fuld uniform

på Kulturnatten

Selskabets medlemmer Henrik Wenkens og Mogens Christensen mødte i Holmens Kirke kl. 17.00 for at deltage i briefingen om programmets afvikling. Deltagere var desuden kirkens ansatte. Det blev meddelt, at kirken var vært ved skafningen i U-båden fra kl.18.45 (lasagne/brød samt kaffe og kage)
Vi forlagde derefter til Kapelsalen sammen med kirketjeneren, hvor de levende lys på kandelaberne blev tændt og placeret på hver side af Tordenskjolds sarkofag. Selskabets fane, A-skiltet samt flyers var allerede på plads.

Kirketjeneren viste os en lille detalje på sarkofagen, nemlig en indgravering der viste, at sarkofagen havde været åbnet i slutningen af 1800-tallet, og at man da havde konstateret Tordenskjolds tilstedeværelse i fuld uniform og i velbevaret stand. Det var en oplysning, vi fik brug for senere på aftenen!

Da vejret jo var forrygende dårligt, gik publikums ankomst lidt trægt, men efter kl. 19.00 gik det bedre. Vi havde mulighed for at byde velkommen og introducere vores søhelt med et: ‘Her hviler Danmarks største søhelt og han ligger der rent fysisk, i fuld uniform’. Vi fornemmede på publikum, at han blev meget nærværende og informationerne om hans karriere fra kadet til admiral på kun 10 år blev modtaget med interesse.

Efter således at have fanget publikums opmærksomhed, var det naturligt at fremhæve, at Tordenskjold ikke kun var historie, men at hans navn blev holdt i hævd gennem Tordenskjold Selskabet, og med en flyer i hånden kunne de stifte nærmere bekendtskab om Selskabet aktiviteter. Her henviste vi især til uddelingen af Tordenskjold Prisen og grundlaget herfor.
Der var et par publikummer der spurgte, om det var rigtigt, at nordmændene ville have Tordenskjold hjem til Norge.

Jeg kunne bekræfte, at en sådan sag faktisk havde eksisteret i 1965, men var blevet afsluttet med, at Tordenskjold forblev i Danmark. De nærmere detaljer fandt jeg i jubilæumsbogen i afsnit 6 ‘Fru Friisagers øjenvidneberetning’.

Kirketjenerne havde sidste år haft en del forespørgsler om at se Tordenskiolds sarkofag under koncerterne, hvor døren til kirkesalen var lukket for gennemgang til Kapelsalen. Derfor havde de i år udenfor kirken, lavet en henvisning til Kapelsagen og oplyst trappen med lyskæder.
Et flot og festligt skue.
Vi kunne godt have ønsket flere besøgende, men som sagt lagde vejret en dæmper på aftenens antal gæster. Vi havde vel besøg af ca. 300 personer i Kapellet, men Holmens Kirke har sikkert et mere nøjagtigt tal

Holmens Kirkes 400-års Jubilæum

Vejret var fint, humøret var højt, og kirken var stuvende fuld, da Holmens Kirke fejrede sit 400-års jubilæum søndag 8. september 2019 med deltagelse af H.M. Dronning Magrethe II. 

Optakten var festlig da et kontingent på 100 mand fra Søværnet med Tamburkorpset i spidsen, marcherede forbi statuen af Tordenskiolds søhelte-kollega Niels Juel, eskorteret af Politi med blå blink, og fortsatte ind i kirken i en lang række i god ro og orden. Ingen masen om pladserne alt var organiseret.

Selskabets sekretær seniorsergent Søren Konradsen var faneløjtnant for de 6 faner, hvoraf Selskabets fane var en af dem. Alle rejste sig inkl. Dronningen, da de kom marcherende ind og tog opstilling på begge sider af alteret.

Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen stod for gudstjenesten og orlogsprovst Ejgil Bank Olesen, chef for Søværnskommandoen Torben Mikkelsen og menighedsrådsformand kaptajnløjtnant Kasper Ladegaard holdt nogle flotte taler. Emnerne spændte fra ankersmedje til Søværnets kirke, fra teenager kirke i forhold til flertallet af Danmarks kirker fra 1200-tallet til den eneste kirke med vand som nabo og egen anløbsbro og fra orlogspræster til fortrolig samtalepartner ombord på skibene.

 

 

 

 

 


Efter gudstjenesten førte Søren Konradsen fanerne ud, hvor de tog opstilling over for kirkens hovedport. Fra Selskabet deltog Peer Bent Nielsen som fanebærer og Henrik Wenkens som fanevagt. Holmens Kirke havde inviteret til reception i Kirkeha
ven, hvor bordene var flot dækket med blomster og lækkerier til både tørsten og sulten, mens Søværnets Tamburkorps musicerede.  

 

 

 

 

 


Selskabet Danske Tordenskiold-Venner, Marinehistorisk Selskab og Danmarks Marineforening havde hver en Holmegaard Skibsglas karaffel kaldet ”Sømandsbruden” med som Jubilæumsgave alle med indgravering og lykønskninger fra giverne.

Efter mange højtidelige og flotte oplevelser både verbalt og musikalt, og adskillige timers hyggeligt samvær med dejlig forplejning, var det tid til opbrud med mange gode indtryk fra Holmens Kirkes 400-års Jubilæumsdag. 

Vi kunne godt have ønsket flere besøgende, men som sagt lagde vejret en dæmper på aftenens antal gæster. Vi havde vel besøg af ca. 300 personer i Kapellet, men Holmens Kirke har sikkert et mere nøjagtigt tal.

Med Tordenskiold ombord på
Støtteskibet ABSALON

Vor store søhelt Peter Tordenskiold ville have gjort store øjne og råbt: ”splitte mine bramsejl” adskillige gange, hvis han havde deltaget i den store rundtur med sine Venner torsdag 5. september, i 300-året efter at han erobrede Karlsten fæstning i Marstrand, og selv var blevet adlet og udnævnt til viceadmiral. I en byge af slagregn hastede vi ombord, og vi blev budt velkommen af marineoverkonstabel Nicolai en af veteranerne ombord. Han havde både været med i jagten på pirater i syd og var lige hjemkommen fra et togt til Grønland i nord.  

      

Og så startede den helt store rundtur. Først gennem div. messer og barer. Derefter så vi vaskeriet, saunaen, gik gennem pantryet hvor der blev stegt velduftende frikadeller i hundredvis, ned til ankerspillene, op til kahytterne, infirmeriet, biblioteket osv. Men – da vi nåede op i O-rummet med de mange skærme, og undervejs havde mødt adskillige kvindelige officerer og sergenter kunne Tordenskiold ikke styre sig længere og råbte: ”splitte mine bramsejl drømmer jeg, eller er jeg vågen”.


Et stort gråt skib uden sejl, med over hundrede besætningsmedlemmer om bord og kun få kanoner. Dog spærrede Tordenskiold og Vennerne øjnene op, da Nicolai fortalte, at den største kanon kunne skyde over 100 skud i minuttet med en rækkevidde på 100 km., hvis kanonbesætningen puttede lidt ekstra sortkrudt i løbet. Hvortil han svarede:
”hvis jeg havde haft sådan en kanon, kunne jeg jo have ligget i Fladstrand og skudt Karlsten fæstning sønder og sammen, uden at mine soldater havde behøvet at løbe rundt i Marstrands gader”

Og de havde også undervandskanoner, dem kaldte de torpedoer. Der var også nogle store skrå og lodrette rør, som kunne skyde raketter ”ad helvede til” og ramme mål, som man ikke kunne se på den anden side af kimingen. Mageløst – sådan nogle rør skulle jeg også have haft. Tordenskiold opdagede pludseligt, at der under en lejder lå en stor tønde som var overordentligt godt surret fast. Den havde ikke en lunte i, men en taphane. ”Her er endeligt noget, jeg kender fra HVIDE ØRN” sagde han: ”er det sortkrudt”. ”Nej velfærds-whisky” :svarede Nicolai med et smørret grin. ”Den er jeg helt med på” :grinede Tordenskiold.

Tordenskiold gik helt i sort, da vi nåede et stort tomt agterdæk bemalet med et stort gult H på. Her fortalte Nicolai, at der om en times tid ville lande en stor fugl med mange vinger på ryggen og en roterende hale – en helikopter. Den troede Tordenskiold absolut ikke på: ”umuligt, stop den fuldemandssnak”.

Vi hilste også på skibets chef kommandør Lars Povl Jensen, der som chef på inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSEN heltemodigt reddede den canadiske trawler SAPUTI i Nordatlanten, og som blev hædret med Tordenskiold-Prisen 2017. Da Tordenskiold hørte, at hans Venner uddelte en pris til hans ære, udbrød han glædestrålende: ”Det er jeg både stolt og beæret over. Så er jeg ikke helt glemt. Det går glædeligt”.

             

Men – da vi skulle til at gå fra borde, fik Tordenskiold pludselig øje på nogle svenske flag på ni grå skibe over på Nyholm, hvor han selv havde gået på Officersskole. Øjnene blev smalle og med dirrende pegefinger pegede han på dem, og hviskede til Nikolai: ”Skal vi ikke lige nappe alle ni med den store kanon, ligesom jeg gjorde i Dynekilen i gamle dage, nu svenskerne er så dumme at sejle lige ind i min flådebase”, hvortil Nikolai svarede: ”ja det kunne være fristende, men de næste 14 dage skal vi alle på togt i Østersøen. Der får vi måske brug for dem. Men vi kan jo nappe nogle russere i stedet, hvis det bliver nødvendigt – men Gud forbyde det”.


Til slut vil Selskabet sige tusind tak til alle vi mødte ombord, og en speciel tak til Nikolai med ønsket om god vind og medløbende sø fremover.

Årets sommerudflugt gik til Søofficers-Foreningens nye lokaler
i Kommandantgården på Kastellet.

Lørdag 1. juni kl. 10.45 mødtes 38 af medlemmer ‘Under Flaget’ i Kastellet, hvor Selskabets formand kontreadmiral Lars Kragelund bød velkommen. SOFs smukke lokaler blev fremvist af SOF-bestyrelsesmedlem Jørgen Gerdorf, og vi genså også Tordenskiold og et udvalg af hans breve. Herefter fortsatte vi til Kastels Kirken og den bagvedliggende Arrest samt ”Våningen”. Udflugten endte med en velsmagende skafning i Café Klint i Designmuseet.

Kastellet er et af Nordeuropas fineste og bedst bevarede fæstningsværker. Stedet anvendes i dag som en militær kaserne med bevæbnede vagter og er en travl arbejdsplads, men Kastellet er samtidig en smuk kulturperle og en fredelig grøn oase – lige midt i København. Der er åbent for offentligheden i dagtimerne, og der foregår en perlerække af begivenheder hele året med bl.a. 6 sommerkoncerter af forskellige militære Brass bands som højdepunkter.

Kong Christian IV havde allerede i 1626 udformet en plan til en bedre befæstning af København, men det blev hans søn Frederik III der satte byggeriet af Kastellet i gang i 1662. Anlægsarbejdet var af enorme dimensioner, men Kastellet blev alligevel anlagt på lidt mere end to år. Der var to formål med fæstningen. Det første var selvfølgelig at beskytte København mod fremmede krigsmagter – læs især svenskerne – og fæstningen kunne rumme over 10.000 soldater, og var selvforsynende med alt både krudt, kugler, fødevarer og vand. Det andet og mere uofficielle formål var som tilflugtssted for kongen, hvis folket gjorde oprør mod ham.

Kommandantgården blev rejst i 1725. Bygningen gennemgik i 2015-16 en gennemgribende istandsættelse, hvor de oprindelige vægfarver blev genopdaget. Kommandantgården huser i dag på 1. sal både Søe-Lieutenant-Selskabet anno 1784, som først og fremmest fokuserer på faglig uddannelse og Søofficers-Foreningen, stiftet 2. april 1859, med et mere selskabeligt tilsnit samt at udvise gæstfrihed over for fremmede mariners officerer.

Samarbejdet mellem Søe-Lieutenanterne og de ældre officerer blev højt prioriteret, og de ældre officerer var “overordentlige” medlemmer. Specielt blev selskabet motiveret ved samarbejdet med Fabriksmester, Kommandørkaptajn Henrik Gerner. Henrik Gerner gav en personlig hilsen til selskabet fra sit dødsleje til den første formand, Søløjtnant H. C. Schneedorf. Denne hilsen er skrevet på portrættet og byder medlemmer af de to foreninger og gæster velkommen på trappen op til 1. sal.

Foreningen har haft til huse på en håndfuld forskellige adresser i København, men flyttede i 1942 til Søkvæsthuset på Christianshavn. I 2013 blev Søkvæsthuset solgt til ejeren af Tigerbutikkerne, og i 2016 flyttede foreningen til (Kastellet)”Kommandantgården. Foreningen råder over en større malerisamling, samt andre effekter af historisk og maritim værdi, men ved flytningen til de mindre lokaler måtte man sætte ca. 37-38% af disse i depot.

I Kongesalen gav SOF-bestyrelsesmedlem Jørgen Gerdorf os en fin beskrivelse af den store planlægning, der gik forud for flytningen. Den bestod bl.a. i opmåling, fotografering, skalering og nedpakning i detaljer, så indretningen i de nye lokaler stort set gik smertefrit. På rundvisningen mødte vi vores søhelt Tordenskiolds portræt, og et lille udvalg af hans henved 1.200 breve samt hans skriveskrin. En meget berigende og interessant rundvisning.

Herfra overtog to guider fra Kastellets-Venner rundvisningen, som gik til ”Våningen” en af de historiske familieboliger i Artilleristok og videre til Kastelskirken og Arresten bagved.

Kastelskirken er bygget i 1704 og ejes af forsvaret. Kirken har dog siden 1902 fungeret som en helt almindelig sognekirke. I 1725 opførtes et arresthus bag kirken. I den fælles mur er en række huller, som havde det meget enkle formål, at fangerne kunne følge med i gudstjenesten. Man mente, at dette havde en opdragende virkning.

Arresthuset var tiltænkt Rigets farligste fanger: Blandt de mest prominente var Struensee og den engelske eventyrer, pirat, kaperkaptajn og udbryderkonge John Norcross, som sad her i 32 år.

 

 

   

På Norcross generalieblad står der bl.a.:

 •  at han flygtede 7 gange fra div. fængsler i England, Frankrig og Danmark.
 •  at Karl XII gav ham et skib, hvormed han opbragte mange danske, norske og hollandske skibe i Nordsøen.
 • at han gjorde flere forsøg på at bortføre den danske kronprins, senere Kong Christian VI.
 • at han blev opdaget af Tordenskiold om bord på en russisk båd ud for Dragør og ført tilbage til København, hvor han undslap fra Trunken på Holmen, takket være en kvinde og flakkede så rundt i Europa.
 • at han i 1722 igen kom til København og tilbød Frederik IV, at han ville antænde den russiske flåde i Kronstadt. Tilbuddet blev afvist, og han blev udvist af landet.
 • at han efter nogle år, atter viste sig i København. Han blev fængslet og sat i Kastellet.
 • at han allerede efter syv uger, lykkedes at flygte og kaste sig i Sundet for at svømme til Sverige. Undervejs blev han samlet op af et skib, der landsatte ham i Malmø. Herefter tog han til Hamborg, men blev genkendt af en dansk officer. Norcross blev anholdt, sendt til København og anbragt i sit gamle fængsel.
 • at han få dage efter atter brød ud. Han indsmurte hele sit legeme med olie, og tog en slåbrok på den nøgne krop. Da vagterne kom ind til ham, stødte han voldsomt ind i dem, og væltede dem omkuld. Vagterne forfulgte ham. Den første, der greb fat i ham, beholdt hans slåbrok, og for de andre gled hænderne af på hans nøgne krop, men netop som han var kommet over volden, greb en soldat ham i hårtotten og holdt ham fast. Udbryderkongen blev atter engang slæbt tilbage til fængslet.
 • at et specielt bur blev fremstillet til ham smedet med en jernstang, en jernkæde og en fodlænke. I dette bur tilbragte han 16 år. Han morede sig blandt andet med at afrette mus. Efterhånden blev han mere og mere affældig og dødede i fængslet i 1758.

   

 

 


Derefter gik turen til Klint – Designmuseets Cafe i Bredgade, som ligger 500 m fra Kastellet. Her fordelte Selskabets deltagere sig både indendørs og udendørs efter aftale med den flinke restauratør Jakob Nielsen. Menuen stod på 2 stk. dejligt smørrebrød inklusive drikkevarer samt en kop kaffe med 2 slags petit four. Kl. 15.00 sagde vi tak for en indholdsrig og dejlig dag.

 

Søværnet forlader Holmen, som har været Flådens hjemsted i over 310 år, og i løbet af 2023 udflyttes de sidste sømilitære funktioner. I forbindelse med forsvarsforliget skal dele af Nyholm sælges, men hvilke og hvor meget står lige nu hen i det uvisse. For at bevare dette unikke sted, er der stiftet Initiativgruppen Nyholm med Tim Sloth Jørgensen, Fregatten Peder Skram og Asser Amdisen, Stiftelsen Georg Stages Minde i spidsen, med det formål at bevare den maritime kulturarv i Københavns Havn.

Initiativgruppen Nyholm havde 8. maj 2019 indkaldt til pressemøde i Søofficersskolens Aula på Nyholm. 29 institutioner, udvalg, fonde og foreninger, deriblandt Selskabet Danske Tordenskiold-Venner, var samlet til en stor underskriftsceremoni, som blev dækket både af TV og pressen

Læs hele charter for Nyholm her – klik her

Selskabets generalforsamlingen 2019

Ved afholdelsen af Selskabets 28. ordinære generalforsamling den 19. marts 2019 med 59, deltagere blev formandens beretning, regnskabet og budget med uændrede kontingentsatser godkendt enstemmigt.

Bestyrelsens forslag til nyvalg af kommandør Jens Bjørnsteen, Chef for Søværnets Officersskole, til medlem af bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget.

Under eventuelt gav formanden en kort orientering om bestyrelsens planer vedr. sommerture til Søofficersforeningens domicil i Kastellet i juni måned og ”deltagelse” i det store flådebesøg i København primo september.

Efter generalforsamlingen gav sogne- og orlogspræst Camilla Munch en beskrivelse af sit virke som orlogspræst i Søværnet under titlen ” På gyngende grund”.

Camilla har været udsendt med danske krigsskibe i forbindelse med piratjagten i det indiske ocean, ved flådesikringen ved transporten af kemisk materiale bort fra Syrien og i en større og længerevarende flådeøvelse i Atlanten, alt sammen inden for en knap 10 årig periode.

Orlogspræstens arbejdsopgave ombord kan vel sammenfattes til ”sjælepleje” af besætningsmedlemmerne uden rangsforskelle.

De lange planlagte udsendelser med begrænset adgang til større hjemlig kontakt giver altid grobund for en speciel samhørighed i besætningen, og er med til at opbygge og understøtte ” et erstatnings familie forhold” om bord som hjælper og støtter besætningsmedlemmerne i situationer med problemer på ”hjemmefronten” som kan være svære at tackle på grund af bl.a. afstande mm. Faste rutiner som gudtjeneste om søndagen har også vist sig at være vigtige for skibsbesætningerne og ikke mindst for præsten.

Udsendelser med ”løs” slutdato kan være belastende både for den udsendte og familien derhjemme og her træder skibsfamilien igen i karakter, ligesom beundringen for ægtefællerne hjemme er betydelig.

Ved deltagelsen i den større flådeøvelse med mange anløb af havne sættes skibsfamilien noget ud af funktion. Præsten prøver her specielt at have blik for om der er ensomhed og manglende deltagelse i skibets fællesskaber.

De rigtig tunge problemer der dukker op under en udsendelse skyldes næste altid problemer hjemmefra og sjældent direkte problemer på skibet. 

Efterfølgende gav selskabets næstformand, kommandør Gustav Lang en orientering om den begivenhed,  MAST Northern Coasts 2019, som forsvarschefen havde genindkaldt ham til at stå for. Det bliver med anløb af op til 40 flådefartøjer i Københavns havn, og med en masse marinesoldater i bybilledet. Konferencen Maritime/Air Systems & Technologies afholdes i Bellacentret i dagene 6-9. september 2019. 

Skafningen bestod denne gang i biksemad med tilbehør.

REFERAT – klik her
PRÆSENTATION ved generalforsamlingen – klik her
PRÆSENTATION af flådebesøg september 2019 – klik her

2018

Tordenskiolds fødselsdagsfejring med foredrag, Linjeakvavit og flot boggave. 

Traditionen tro blev Tordenskiold fejret på sin fødselsdag 28. oktober. Det var den 328. af slagsen og Holmens Kirke havde sammensat et flot program både i Kirken og Kapelsalen. I Norges Hus holdt kontreadmiral Torben Mikkelsen, Chef for Marinestaben, er spændende og meget informativt foredrag med titlen ”State of the Navy”. Foredraget gav et fint indblik i, de store forandringer Søværnet er i gang med lige nu, med baggrund af det ændrede trusselsbillede i dag i forholde til ”Den kolde krig” samt det nye forsvarsforlig.

Orlogsprovst Ejgil Bank Olesen forrettede andagten og holdt en blændende flot og humoristisk tale over Tordenskiolds opdragelse, spilopper og barndom eller mangel på samme, da børn dengang blev betragtet som ufuldendte voksne, som til nød skulle ses, men ikke høres, modsat i dag hvor børn betragtes som mennesker der både skal ses og høres – somme tider rigeligt. Læs hele talen – klik her

Musikalsk startede Kantoriet med ”Lysets engel går med glans” efterfulgt af fællesalmen ”Nu falmer skoven trindt om land”. Både ”Hil dig havets stjerne” og kantor Jakob Lorentzens ”Havets sang” med mezzosopran Hanne Marie le Fevre og baryton Lauritz Thomsen var fremragende. Derefter fulgte salmen ”Du, som har tændt millioner af stjerner”

Til tonerne af ”Prins Jørgens march” blev Selskabets fane, båret af seniorsergent Søren Konradsen i spidsen for Søværnets Tamburkorps med kransene, ført op i Kapelsalen.

Ambassadør Aud Kolberg lagde en krans for Norge, kontreadmiral Torben Mikkelsen for Søværnet, kommandør Henrik Holck Rasmussen for Marinehjemmeværnet, kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen for Marineforeningen, læge Sverre Støren for Tordenskioldselskapet Hvite Ørn, Norge og kontreadmiral Lars Kragelund for Danske Tordenskiold-Venner.

Derefter fremsagde formanden mindeord og bøn over de medlemmer, der var døde i årets løb, hvorefter Tamburerne blæste hornsignal. Højtideligt og mindeværdigt.

Sopranen Monica Stevns sang ”Kongernes Konge” akkompagneret af Jakob Lorentzen på harmonika. Forsamlingen fremsagde Fadervor, orlogsprovsten lyste velsignelse, og alle stemte i med ”Altid frejdig når du går”. ”Så kraftigt, at det kunne høres helt ned i våbenhuset” :sagde kirketjener Marianne Linde. Selskabets formand afsluttede højtideligheden med at takke Kirkens og Søværnets deltagere samt alle fremmødte.

 
 
 
 
 

Fødselsdagsfejringen fortsatte i Norges Hus
med en orientering om Søværnet i fremtiden

S

Selskabet startede med at udbringe Dronningens- og Tordenskiolds skål. Derefter holdt kontreadmiral Torben Mikkelsen, Chef for Marinestaben, er spændende og meget informativt foredrag med titlen ”State of the Navy”. Under ”Den kolde krig” var Danmark frontlinjestat truet af Warszawa-pagten.
I dag er det Estland. Letland, Litauen, Polen og Norge, der er i frontlinjen.

Danmark er blevet et opmarchland, hvilket giver en helt anden forsvarsstrategi i konflikt-, krise- og krigssammenhæng.
I dag kaldes Arktisk for Fredens Hav, men spørgsmål er hvor længe. Russerne og kineserne viser øget interesse og opretter baser i området,
også i forbindelse med at Nordøst Passagen nord om Rusland er blevet sejlbar.

Marinestaben får fra årsskiftet også kommandoansvar
og skifter navn til Søværnskommandoen.
I dag har Søværnet to eskadre. 1. Esk. i Nordatlanten
og 2. Esk. International Operationer.
Der oprettes en ny 3. Eskadre til Nationale Operationer i tæt samarbejde med Marinehjemmeværnet. I dag har Søværnet to en halv fregatbesætning, de udbygges til tre, og samtidig øges Anti-ubåds-kapaciteten med helikopterbårne sonarer og anti-torpedosystemer i skibene.

En af de mest betydningsfulde opgaver Søværnet har stået for i de sidste par år var transportoperationen af kemiske våben væk fra Syrien. Fremover bliver opgaverne deltagelse i Natos fregatflådestyrke i 2018, Natos minerydningsstyrke i 2019, samt i en fransk- og senere i en amerikansk Hangarskibsgruppe i henholdsvis 2020 og 2021.

Fregatterne udrustes ad åre med luftforsvarsmissiler med så stor rækkevidde, at de med en placering f.eks. ved Sjællands Odde kan nedskyde fjendtlige raketter før de f.eks. når Bornholm. En meget informativ orientering.  

Stor tak til kontreadmiralen.
 
 
 
 
Selskabets formands fødselsdag 28. oktober blev fejret med Linieakvavit og en sjælden boggave

Efter skafningen læste Sverre Støren, formand for det norske Tordenskioldselskapet, en Ode (læs hyldesttalen – klik her) om Tordenskiolds forsmædelige år 1717, samt om oprejsningen i 1718 hvor Tordenskiold blev udnævnt til schoutbynacht – kontreadmiral.

 


Traditionen tro blev Lars Kragelunds fødselsdag også fejret behørigt på dagen. Selskabets gave var en flot Navy Rom, og Sverre Støren havde medbragt Tordenskiolds tin-snapsebæger, som blev fyldt med Linieakvavit og sunket af Lars i et drag.

 

Til sidst fik Selskabets formand en kostelig antikvarisk boggave med ordene: ”Olav Bergersens biografi ”Viceadmiral Tordenskiold” gis som fødselsdagsgave til kontreadmiral Lars Kragelund, født den samme dato som sjøhelten, som takk for mange hyggelige møter i København. Denne biografi må regnes som ”Bibelen” skrevet om vår felles store sjøhelt, hvor ingen hendelse, vindretning eller kanonskudd er utelatt. Biografien er det mest komplette bokverk om Peter Wessel Tordenskiold, hans liv og hans gjærninger”. Biografien var en personlig gave fra Tove og Sverre Støren, Formand i Tordenskioldselskapet Hvite Ørn, Norge*.

 

Tordenskiolds 328. fødselsdag blev en god og mindeværdig oplevelse, både i Holmens Kirke og i Norges Hus, hvor de 72 deltagere, deriblandt vort æresmedlem Inge Friisager, både fik foredrag og fødselsdagsfejring samt spist, hygget og snakket.

 

 

 

Tordenskiold deltog i Holmens Kirkes Kulturnat igen i år

Igen i år deltog Holmens Kirke i Kulturnatten i København, og igen i år stillede Selskabet op og deltog med i alt 5 mand, Gustav Lang, Søren Konradsen, Peer Bent Nielsen, Niels Juul-Larsen og Chris Dam. Den fik ikke for lidt hverken hvad angik fortællinger om Tordenskiolds sejre og eskapader eller i historien om hans næstkommanderende kaptajnløjtnant Tønder med træbenet. Tønder der lige akkurat nåede at rive en tændt lunte, hvor der kun var 2-tommer tilbage, ud af en krudttønde i et svensk ammunitionsskib inden hele den besejrede svenske flåde sprang i luften i søslaget i Dynekilen.

Køen til kirken slangede sig helt hen til gitterporten inden dørene åbnedes med en koncert for de mindste. DR Korskole og dirigent Susanne Wendt opførte musik af bl.a. organist og kantor Jakob Lorentzen for et entusiastisk publikum. Og så gik det ellers slag i slag med skiftevis koncerter af Holmens Vokalensemble og dirigent Morten Bech og ”Åben Kirke” hvor kirkens personale med 1. kirketjener Adam Vinten i spidsen fortalte om kirkens snart 400 års historie, skatte og aktiviteter.

I Kapelsalen kom Selskabets deltagere i snak med hundredvis af besøgende, og der blev uddelt et par hundrede til dagen fremstillede flyers om Tordenskiolds kommende fødselsdag 28. oktober samt ca. 250 nye Tordenskiold-foldere. Interessen for vor Søhelt var stor. En dejlig Kulturnat afsluttedes med en natgudstjeneste med orlogspræst Peter Thyssen og Holmens Vokalensemble.

Tordenskiold har fået ny nabo

I anledning af 75-års dagen for regeringens “brud med besættelsesmagten” 29. august 1943, og viceadmiral Aage H. Vedels ordre om at sænke den danske flåde, afholdt Holmens Kirke en gudstjeneste med efterfølgende kranselægning ved Vedels nyligt opsatte buste til højre for Tordenskiolds sarkofag i Kapelsalen.

På baggrund af et stigende antal sabotager, optøjer og uroligheder i sommeren 1943, beordrede Hitler den danske regering at indføre dødsstraf for sabotage. Regeringen nægtede, hvorefter den tyske besættelsesmagt indførte militær undtagelsestilstand, forbød strejker og sammenstimlen, indførte natligt udgangsforbud, hurtigt arbejdende særdomstole og dødsstraf for sabotage. Om morgenen den 29. august 1943 blev det danske forsvar afvæbnet af den tyske værnemagt under kampe, der kostede 23 danske og 5 tyske soldater livet. Eftertiden har fejret dagen som en national mærkedag, hvor Danmarks stilling blev gjort klar og landet bragt på de allieredes side i verdenskrigen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen holdt tale og sagde bl.a. ”Kære modstandsfolk, soldater, marinesoldater og krigssejlere. Kære veteraner. Dengang valgte I side. Og trak Danmark med på rette vej. I satte det moralske kompas på et tidspunkt, hvor landet manglede retning. Det er en stor ære for mig at tale til jer i dag. At få lejlighed til at sige jer tak – tak for, at I skrev Danmark ind på den rette side i verdenshistorien. Jeres modige valg og handlinger fik afgørende betydning. Ikke kun for, hvordan verden ser Danmark. Men også for, hvordan vi ser os selv som land, som nation, som folk. I reddede æren, landet og friheden for os alle sammen. Det er den arv, vi står på i dag. Tak – af hjertet tak”.

Særligt indbudte var modstandsfolk, krigssejlere, indsatte i koncentrationslejre og deres efterladte. Endvidere var det lykkedes Søren Konradsen at finde 42 medlemmer af familien Vedel fra børn til oldebørn i Danmark, England og Amerika som overværede højtideligheden. Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, forsvarsminister Claus Hjorth Frederiksen og forsvarschef general Bjørn Bisserup deltog også i mindegudstjenesten, der sluttede med en kranselægning ved busten af viceadmiral Aage Helgesen Vedel, som den 29. august 1943 gav ordren til, at flåden skulle sænkes. De 7 kranse blev lagt af:

Folketingets formand fru Pia Kjærsgaard for Folketinget,
Statsministeren Lars Løkke Rasmussen for Regeringen,
Chefen for Marinestaben kontreadmiral Torben Mikkelsen for Søværnet,
Fru Inger Drewe (datter af viceadmiral Vedel) og orlogskaptajn Steen Vedel for Familien Vedel,
Landsformand Jens Ole Løje Jensen for Danmarks Marineforening,
Kommandør Gustav Lang for Marinehistorisk Selskab,
Oberstløjtnant, kammerherre Chr. Eugen-Olsen for Frihedskampens Mindefond.

Som et kuriosum er der nu mindesmærker for 3 admiraler og søhelte side om side i Kapelsalen. Viceadmiral Peter Tordenskiold født 1690 – død 1720, viceadmiral Aage H. Vedel født 1894 – død 1981 og admiral Carl Wilhelm Jessen, Guvernør på St. Thomas født 1764 – død 1823. Desuden ses to felter til venstre for Tordenskiold mindetavlen “Pro Patria” med navnene på dem fra det danske Søværn, der omkom under 2. Verdenskrig.

Sommerudflugt til Søværnets Skole,
Center for Våben, Gniben, Sjællands Odde

De udleverede ørepropper blev flittigt brugt på Selskabets sommerudflugt lørdag 18. august 2018. ”Ørepropperne i” lød det… for om seks sekunder skyder vor 76 mm kanon, og et øjeblik senere kom ”ørepropperne ud”, da Søværnets Tamburkorps kom marcherende for fuld musik op gennem Våbenskolen for de tusindvis af begejstrede besøgende, der var til ”Åbent Hus” på Søværnets Skole, Center for Våben.

Selskabets formand kontreadmiral Lars Kragelund bød Selskabets 56 deltagere velkommen under flaget, hvorefter vi samlet gik ud til Gniben, hvor hans meget informative rundvisning startede. Derefter nød vi en udmærket frokostbuffet dækket op i separate lokaler, afsluttende med en lidt forsinket men varm kaffe, ud fra devisen ”livet er ikke det værste vi har og om lidt er kaffen klar”, og det blev den så. Efter frokosten var der fri manøvre, hvor vi fulgte Våbenskolens program individuelt.

Våbenskolen havde sammensat et virkeligt flot program bestående af gummibådssejlads samt besøg på Marinehjemmeværnskutteren Holger Danske. Den lå opankret tæt på slæbestedet, hvor folk stod i lange køer for at komme på havet. Tamburkorpset musicerede og lavede tattoo i flere omgange. Skydningen fra batterilinjen med 76 mm og 35 mm kanoner samt tungt maskingevær var imponerende.

To af Flyvevåbnets F-16 jagerfly fra Afvisningsberedskabet demonstrerede deres færdigheder under øredøvende larm. De fløj lavt – meget lavt – hen over hovederne på os imponerede tilskuere i en halv time. Derefter fulgte en opvisning af redningshelikopter EH-101, dette varede også en halv times tid.

Endvidere var der fremvisning af luftdroner, overfladedroner, undervandsdroner og flydende skydemål, alt fremvist af en dygtig og entusiastisk besætning, der glædede sig over de besøgendes store interesse for deres arbejde for Danmarks sikkerhed. Alt i alt en herlig dag i det danske Søværn.

Officersskolens udnævnelseshøjtidelighed i nye omgivelser.

Søværnets Officersskoles udnævnelseshøjtidelighed torsdag 14. juni 2018 foregik udendørs foran skolens nye bygninger på Svanemøllens Kaserne.

Søværnets Tamburkorps musicerede, mens gæsterne ankom. Paraden stillede op, fanen rullet ud, og præcis kl. 13:00 skridtede Chefen for Forsvarsakademiet, kontreadmiral Henrik Ryberg og chefen for Marinestaben, kontreadmiral Torben Mikkelsen paraden af, Tamburkorpset spillede ”Kgl. Danske Marines Honnørmarch” og udnævnelseshøjtideligheden kunne begynde.

Chefen for Søværnets Officersskole kommandør Jens Bjørnsteen holdt udnævnelsestalen og Chefen for Forsvarsakademiet overrakte uddannelsesbeviserne til de 22 nye søofficerer, hvorefter sopranen Monica Stevns sang ”I Danmark er jeg født”, akkompagneret af Tamburkorpset. Smukt og rørende.

Derefter holdt Chefen for Marinestaben Torben Mikkelsen en flot tale for de nyudnævnte, hvor han bl.a. nævnte, at det er en ny tradition på Søværnets Officersskole samlet at fejre hele den nye årgang på den ”nye” uddannelse på een gang. Premierløjtnanterne på de to tekniske retninger er allerede i tjeneste, og i dag blev de nye taktiske kadetter også udnævnt. Derefter gav han alle de nye premierløjtnanter i Søværnet et stort tillykke, alt det bedste samt god vind fremover. Kontreadmiralen nævnte også i sin tale, at der på struktur- og ledelsesplan vil ske ændringer pr. 1. januar 2019. Der vil fremover være 3 eskadrer, og ledelsen af disse vil blive kaldt Søværnskommandoen.

Chefen for Søværnets Officersskole overrakte en stribe legater og præmier, efterfulgt af Monica Stevns og Tamburkorpset: ”Sei mine gutter”. Sidste taler var den nyudnævnte premierløjtnant Morten Viborg, der holdt en sjov og festlig tale om holdets tid, oplevelser og sammenhold i kadettiden, hvorefter Monica og Tamburkorpset rundede udnævnelseshøjtideligheden af med ”Time to say Goodbye”. Paraden sluttede og blev efterfulgt af en reception, hvor Søværnets Tamburkorps musicerede. En ny flot og stemningsfuld tradition var blevet skabt i verdens ældste Søofficersskole.   

Deres Kongelige Højhed, Kronprins Frederik

I anledning af Deres Kongelige Højheds 50-års
fødselsdag sender jeg, på vegne af Selskabet
Danske Tordenskiold-Venner, mine hjerteligste
lykønskninger og hyldest.

I ærbødighed
sign.

Lars Kragelund
kontreadmiral
formand

       

Søværnets Officersskole er flyttet til Svanemøllens Kaserne, København.

Efter 79 år på Holmen blev flaget på Søværnets Officersskole officielt nedhalet for sidste gang fredag 13. april 2018 kl. 12:00. Ceremonien blev overværet af Chef for Marinestaben kontreadmiral Torben Mikkelsen, nuværende og tidligere kadetter, stab, lærere og mange andre for hvem skolen har haft betydning. Det næste kapitel om Søværnets Officersskole startede mandag 16. april, hvor kadetter og stab marcherede fanen ind på Svanemøllens Kaserne. 

General Admiral-løjtnant Ulrik Chr. Frederik Gyldenløves indstilling om oprettelse af et Søe-Cadet-Compani bifaldes af Kong Frederik IV, 26. februar 1701, og dermed var verdens første og dermed ældste Søofficersskole en realitet. I 1704 udstedes en forordning, hvorefter søfolk indføres i søruller med henblik på tjeneste i Flåden. Vor egen søhelt Peter Wessel antages 11. januar 1709 som nummer 6 på rullen, som i dag går under navnet Tordenskioldrullen. Den har lige rundet nr. 3111. 

På endevæggen i Søofficersskolens Aula findes Danmarks største kalkmaleri. Det viser Slaget i Køge Bugt i 1677, hvor admiral Niels Juel grundigt besejrede den svenske flåde. Kalkmaleriet kan ikke umiddelbart flyttes til Søofficersskolens nye bygninger på Svanemøllens Kaserne, men et originalmaleri vil flytte med til de nye lokaler og få en fremtrædende plads, fastslår skolechef, kommandør Jens Bjørnsteen. 

Selskabet har gennem en årrække haft mange gode oplevelser i den smukke Aula. Det være sig til generalforsamlinger, indvielse af Selskabets nye fane i 2012 med deltagelse af 2 søkadetter og 2 tamburere fra Vedbæk Garden samt Selskabets store 50-års jubilæum i 2015, med deltagelse af HKH. Kronprins Frederik, prismodtagerne fra Frømandskorpset, tidligere prismodtagere, Søværnets Tamburkorps, VIP-gæster samt Selskabets mange medlemmer. En æra for Søværnets Officersskole på Holmen er slut, men en ny er begyndt på Svanemøllens Kaserne.

Selskabets generalforsamlingen 2018


Den 27. ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 20. marts i Norges Hus, og ikke som vi plejer på Søværnets Officersskole, Holmen. Årsagen til skiftet var, at skolen er ved at blive flyttet til Svanemøllen Kaserne, som blev besluttet i forsvarsforliget af 28. januar 2018. Efter generalforsamlingen fortalte kommandørkaptajn Lars Povl Jensen om inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSENs heltemodige redningsoperation af den canadiske trawler SAPUTI i Nordatlanten, en dåd som blev hædret med Tordenskiold-Prisen 2017.

Formandens beretning, regnskabet for 2017 og budgetforslaget for 2018 blev godkendt af de 56 deltagere, og der var genvalg både Selskabets formand Lars Kragelund og bestyrelsesmedlemmerne Søren Konradsen, Chris Dam og Peer Bent Nielsen. Revisor K. J. Krogsgaard var på valg men ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog derfor revisorsuppleant Bodil Bruhn valgt som ny revisor, og Kaj Vestergaard-Poulsen som ny revisorsuppleant. Begge blev valgt.

Under eventuelt fremlagde formanden bestyrelsens forslag til årets sommerudflugt og bad om forsamlingens syn på dette. Søndag 19. august er der ”Åbent Hus” på Søværnets Skole, Center for Våben (VBC), Gniben, Sjællands Odde. Bestyrelsen har haft kontakt med våbenskolens chef kommandørkaptajn Anders Beck Jørgensen desangående. Vi er meget velkommen, og får mulighed for et separat lokale til en fælles frokost. Samtidig vil vi foreslå egen transport og samkørsel, da udgifterne til buskørsel vil overstige 5.000 kr. Forslaget blev meget positivt modtaget og bestyrelsen arbejder videre med detaljerne.

Efter generalforsamlingen fortalte kommandørkaptajn Lars Povl Jensen om inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSENs 36 timers heltemodige redningsoperation i Nordatlanten mandag 22.februar 2016 af den canadiske trawler SAPUTI med 33 besætningsmedlemmer ombord. Trawleren var slået læk af havis i lastrummet og tog vand ind 260 sømil SW for Nuuk. Vejret var hårdt med vindstød over 30 m/s fra syd, bølger på 6-8 meter og snevejr. Havariudstyr samt lænsepumper blev overført til SAPUTI. Fire besætningsmedlemmer fra SAPUTI blev evakueret med gummibåd til KNUD RASMUSSEN, men under evakueringen blev gummibådens ene ponton beskadiget, hvilket betød, at gummibåden ikke længere kunne bruges til evakuering. Dermed blev 3 besætningsmedlemmer fra KNUD RASMUSSEN efterladt på trawleren. Det dårlige vejr i området gjorde det desuden ikke muligt at sætte SAR-fartøjet i vandet. En helikopter blev sendt mod de to skibes position for at forestå en evakuering til KNUD RASMUSSEN af den del af besætningen, som ikke var involveret i lænsning og navigation af SAPUTI. Undervejs mod de to skibe måtte helikopteren vende om, da der var fare for overisning. I stedet blev et canadisk transportfly indsat i området for at overvåge situationen. Vinden løjede og drejede mod vest og efter 48 timers indsats ankom begge fartøjer velbeholdent til Nuuk. Et særdeles spændende foredrag som høstede stor applaus. Efter foredraget var der skafning, og hyggeligt samvær.  

Det officielle referat fra generalforsamlingen 2018  – klik her

 

2017

Tordenskiold-Pris til Søværnets helte

Højdepunktet for fejringen af Tordenskiolds 327 års fødselsdag 28. oktober 2017 var overrækkelse af Tordenskiold-Prisen til repræsentanter for besætningen på Inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSEN. De havde i en februar storm vest for Grønland reddet de nødstedte på den canadiske trawler SAPUTI, som var kollideret med et isbjerg og slået læk.

Med stort mod og med fare for eget liv
Inspektionsfartøjet P570 KNUD RASMUSSEN gennemførte i februar 2016 en spektakulær redningsoperation. Den canadiske trawler SAPUTI var kollideret med et isbjerg vest for Grønland. Trawleren var slået læk og tog store mængder vand ind, hvorfor der var overhængende fare for, at trawleren ville forlise i den herskende storm og sø. Inspektionsfartøjets chef, orlogskaptajn Lars Povl Jensen, og hele besætning gennemførte en heltemodig indsats gennem mere end et døgn under meget vanskelige forhold. Det lykkedes inspektionsfartøjet at overføre et assistancehold til trawleren. Assistanceholdet, samt hovedparten af trawlerens egen besætning blev “fanget” om bord på SAPUTI, da gummibåden fra inspektionsfartøjet havarerede under et forsøg på at evakuere dele af trawlerbesætningen. Med en målrettet indsats og et stærkt samarbejde i besætningen, lykkedes det at assistere og eskortere trawleren ind til kysten. Redningsoperationen var et udtryk for stor professionalisme, vedholdenhed og omtanke for at redde de nødstedte, og ikke mindst udtryk for et stort udvist mod.

Tordenskiold genopstod i efterårsferien med teaterforestilling og søslag
Optakten til fejringen af Tordenskiolds fødselsdag var i år flot og spektakulær. Holmens Kirke holdt på Kulturnatten åben med over 3.500 besøgende, og Selskabet medlemmer informerede om Tordenskiold og uddelte flyers ved hans sarkofag i Kapelsalen. Tøjhusmuseet genoplivede den berømte søhelt på Kulturnatten og i efterårsferien. Året var 1717. Der var krig, og Tordenskiold gjorde sig klar til kamp. Kanonerne buldrede, krigsskibene blev ladet med ammunition og proviant, og havnen emmede af sømænd og liv. Festivalen kulminerede med teaterforestilling ”Legenden om Tordenskiold” – iscenesat med kanoner, heste og fægtekampe – i Tøjhusgården og et spektakulært søslag med historiske skibe i Københavns Havn. Alle aktiviteter var en stor publikumssucces. 

Tordenskiolds fødselsdag i Holmens Kirke og Norges Hus
Tordenskiolds fødselsdag, lørdag 28. oktober 2017, blev fejret af godt 250 fremmødte. Efter deltagernes indskrivning i Selskabets gæstebog, indledte Holmens Vokalensemble højtideligheden med et blændende flot musikprogram suppleret af solisterne sopranen Monica Stevns og barytonen Andreas Kongshavn under organist og kantor Jakob Lorentzens kyndige ledelse. Holmens orlogspræst Peter Thyssen tale var flot og maritimt inspireret. Tordenskiold-Prisen 2017 blev overrakt, og til Prins Jørgens March blev Selskabets fane i spidsen for 8 af Søværnets Tamburer ført gennem kirken til Kapelsalen. Her blev der lagt kranse ved Tordenskiolds sarkofag af Norges nye ambassadør Aud Kolberg, kontreadmiral Torben Mikkelsen for Søværnet, kommandør Henrik Holck Rasmussen for Marinehjemmeværnet, landsnæstformand, seniorsergent Søren Konradsen for Danmarks Marineforening, læge Sverre Støren for ”Tordenskioldselskapet Hvite Ørn”, Norge og kontreadmiral Lars Kragelund for Selskabet Danske Tordenskiold-Venner. Derefter udtalte Selskabets formand mindeord over Selskabets afdøde medlemmer, og Selskabets næstformand kommandørkaptajn Gustav Lang fremsagde bøn fra ”Morgenbønner for Søofficersskolen”, hvorefter Søværnets Tamburkorps blæste sørgemarch. Sopranen Monica Stevns og Jakob Lorentzen på harmonika afsluttede højtideligheden i Kapelsalen med ”Kongernes Konge”.

Hans Chr. Bjerg causerede over nordmanden
matros Daniel Trosners enestående dagbog

Herefter forlagde 101 tilmeldte medlemmer med gæster til Norges Hus, hvor vi udbragte skåler for Dronningen samt dagens fødselarer Tordenskiold og Selskabets formand Lars Kragelund efterfulgt af et let traktement ledsaget af vin med Tordenskiold etiketter. Under kaffen oplæste Sverre Støren, ”Tordenskioldselskapet Hvite Ørn, Norge”, på vers en hyldest til Tordenskiolds mod og dristighed, men nævnte også søheltens største nederlag til svenskerne i Strömstad for 300 år siden. Orlogshistoriker Hans Chr. Bjerg causerede over nordmanden Daniel Trosners enestående dagbog ”For Kongen og Flåten” fra 1710-1714. Meget interessant og spændende. Viceadmiral Jørgen F. Bork afrundede traditionen tro arrangementet med et par oplevelser fra sit lange indholdsrige liv i Søværnet. Alt i alt en rigtig flot dag.  

Link til indstilling         Link til diplom       

Fregatten PETER WILLEMOES
hilsen    og    svarhilsen

Sommerudflugt til Tøjhusmuseets udstilling Sømagt!

Selskabet mødtes lørdag 26. august 2017 i Tøjhusmuseet, for efter flytningen fra Søkvæsthuset på Christianshavn, at se Orlogsmuseets nye udstilling SØMAGT!. Selskabets næstformand kommandørkaptajn Gustav Lang bød velkommen, hvorefter museumsinspektør Jakob Seerup gav de 33 fremmødte et dybtgående og spændende indblik både i, hvordan man flytter et helt museum på et halvt år. Vi fik også et kik ind i Jakob Seerups fremtidige ønsker for udvidelse af udstillingen om Søværnets historie.

Rundvisningen startede med en orientering om Tøjhusets historie som materielbase for Flåden og Hæren. Derefter gik selskabet op på 1. sal, hvor den nye udstilling ”Sømagt!” er opstillet. Her fik vi en levende og spændende beretning om Nationalmuseets organisation, og hvordan flytningen af 0rlogsmuseum var foregået. Og som Jakob sagde:” Fra hvor vi før var en selvstændig organisation med en stor selvbestemmelse, var det lidt stramt over skuldrene at blive underlagt Nationalmuseet. Men da det virkeligt gjaldt, og vi skulle flytte et helt museum på et halvt år, viste Nationalmuseet sin virkelige styrke som en stor organisation med stor kapacitet, både økonomisk og mandskabsmæssigt og med eksperter og indlevelsesevne i vort speciale Søværnet”. Ved trappetårnet viste Jakob os et skilt hvor brandmyndighederne havde skrevet max. 150 personer. Det er pga. kun én trappe, til en sal hvor der sagtens kunne være 600-700 besøgende uden trængsel. Samtidig står hele 2. sal tom. Her kunne Konge-chaluppen og U-båden Spækhuggerens interiør udstilles samt andre nye effekter. Jakob fortalte, at hvis man fik bygget et nyt trappetårn med elevator, og måske åbne en ny hovedindgang mod havnen, ville det gøre Tøjhusmuseet mere publikumsvenligt. Projekter er til ca. 10 millioner kroner og en tidsramme på 10-15 år, men man har da lov til at håbe 

Jakob Seerup trak os ikke igennem hele udstillingen, men koncentrerede sig de nye ting og emner, og så selvfølgelig Tordenskiold-montren, som var rigtig flot. Han fortalte også om det spændende mellem de store linjer og ned til den enkelte matros’ historie, symboliseret ved en bådsmandspibe han for nylig havde modtaget. Den var fra arvingerne til artilleri-kvartermester H. E. Andreasen som døde under det tyske luftangreb på Artilleri-skibet NIELS JUEL 29. august 1943, da det forsøgte at bryde ud fra Isefjorden for at slippe over til svensk territorialfarvand. Den lå i en montre med en model af Niels Juel, og vort 99-årige medlem orlogskaptajn Poul Langballe supplerede med en orientering om skibet. Efter et spændende og entusiastisk foredrag takkede vor næstformand Gustav Lang for rundvisningen, og overrakte Jakob Seerup en flaske Navy-rom.

Derefter forlagde vi til Kanal Caféen, hvor vi udbragte en skål for Dronningen, indtog en dejlig frokostplatte, hvorefter enkelte ”svømmede” hjem efter en dejlig sommerudflugt.  

 

Generalforsamlingen 2017

Den 26. ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 7. marts 2017 i aulaen på Søværnets Officersskole, Holmen, hvor forsamlingen også hyldede Selskabets tidligere formand og mangeårige bestyrelsesmedlem Haraldur R. Joensen, som ikke ønskede genvalg. Efter generalforsamlingen gav Charlotte Havsteen, chef for Forsvarets Center for Operativ Oceanografi, en yderst vidende, spændende og levende orientering om “Forsvarets udfordringer i Arktis”.

Regnskabet for 2016 og budgetforslaget for 2017 blev godkendt af de 72 deltagere, og der var genvalg til bestyrelsen og revisorerne over hele linjen. Den nuværende vedtægt er senest justeret og tilrettet på generalforsamlingen i 2009. Bestyrelsen foreslog og fik vedtaget en mindre justering og nogle få sproglige tilretninger af teksten i vedtægterne for Selskabet Danske Tordenskiold-Venner. Justeringen vedrører § 2 stk1: Fundats for den af Selskabet Danske Tordenskiold-Venner indstiftede TORDENSKIOLD-PRIS som følge af ændringer i Søværnets organisation, betegnelser og operationsmønster.

Fundatsen justeres som følger:

 1. Prisen kan tildeles på Tordenskiolds fødselsdag den 28. oktober, såfremt der er fundet egnede modtagere hertil.
 2. Prismodtagere skal være tjenestegørende i Søværnet, og skal ved mod, snarrådighed, dygtighed i tjenesten eller på anden fremragende vis være fundet værdige til at modtage en pris som bærer Tordenskiolds navn.
 3. Selskabets bestyrelse træffer beslutning om tildeling af prisen efter indstilling fra Chefen for Marinestaben. Prisen overrækkes af Selskabets formand.
 4. Tordenskiold-prisen består af en bronze statuette af Tordenskiold, et diplom og en gave.
 5. Prismodtagere optages som kontingentfrie medlemmer i Selskabet Danske Tordenskiold-Venner

Under eventuelt blev deltagerne orienteret om Frømandskorpsets 60 års jubilæum fredag 16. juni 2017, som fejres med en stor opvisning i Københavns Havn fra kl. 12:00-14:00, med deltagelse af fly, helikoptere, flådefartøjer, RIB-både m.m. Vi vender tilbage med mere info senere. Selskabet arbejder også med en sommerudflugt i august/september til Tøjhusmuseets nye udstilling ”Sømagt” med efterfølgende frokost på Kanalcaféen. Generalforsamlingen sluttede med det nye flotte pristilbud på Tordenskiold Uret Wessel Timer, det direkte link til info og bestilling, samt en tak til Pilotur.dk Søren Braes som sponserede 2 ure til Selskabet. Det officielle referat fra generalforsamlingen bliver udsendt senere.

Efter generalforsamlingen orienterede Charlotte Havsteen, chef for Forsvarets Center for Operativ Oceanografi, om “Forsvarets udfordringer i Arktis”, og om de klimatiske ændringer, der ses på nordlige breddegrader, med særlig fokus på overvågning, sejladssikkerhed og kommunikation. Et særdeles informativt foredrag som høstede stor applaus. Efter foredraget var der skafning, og viceadmiral Bork rundede en vellykket aften af med en munter tale til damerne.

Klik her for det officielle referat inkl. bilag.

2016

3 nyheder løftede Tordenskiolds 326 års traditionelle fødselsdagsfejring 2016

Ny øget annoncering, et nyt blændende musikprogram af Holmens Kantori og Barokensemble samt et foredrag om ny struktur og aktiviteter i Marinehjemmeværnet af chefen kommandør Henrik Holck Rasmussen sikrede et stort fremmøde til fejringen af Tordenskiolds 326 år fødselsdag i Holmens Kirke og Norges Hus 28. oktober 2016.

Fra Københavns Kulturnat 14 dage tidligere og frem til Tordenskiolds fødselsdag 28. oktober, har et A-skilt ved indgangen til Holmens Kirke samt flyers i våbenhuset annonceret årets flotte fødselsdagsprogram, og de godt 200 fremmødte blev ikke skuffet. Efter deltagernes indskrivning i Selskabets nye gæstebog indledte Holmens Kantori og medlemmer af Holmens Barokensemble højtideligholdelsen af fødselsdagen med blændende flot musik og korsang, som senere blev fornemt suppleret af de 2 solister sopranen Monica Stevns og barytonen Andreas Kongshavn. Sidstnævnte er en ny stjerne under Holmens organist og kantor Jakob Lorentzens kyndige vinger. Holmens provst og orlogsprovst Ejgil Bank Olesens tale var inspireret af dagens tekst, om at uanset hvornår, og hvad der sker, er Guds tilgivelse opnåelig, samt af Dronning Margrethes nye bog ”De Dybeste Rødder”, hvor Dronningen fortæller om Danmark og danskerne, om konger, dronninger og Tordenskiold, frem til hende selv i dag.

Som afslutning på andagten og til Prins Jørgens March blev Selskabets fane i spidsen for 8 af Søværnets Tamburer med kranse ført gennem kirken til Kapelsalen. Her blev kransene lagt ved Tordenskiolds sarkofag af Norges ambassadør Ingvard Havnen, kontreadmiral Frank Trojahn for Søværnet, kommandør Henrik Holck Rasmussen for Marinehjemmeværnet, landsnæstformand, seniorsergent Søren Konradsen for Danmarks Marineforening, kontreadmiral Lars Kragelund for Selskabet Danske Tordenskiold-Venner og læge Sverre Støren for ”Tordenskioldselskapet Hvite Ørn”, Norge. Derefter udtalte kontreadmiral Lars Kragelund mindeord over Selskabets afdøde medlemmer, og Selskabets næstformand kommandørkaptajn Gustav Lang fremsagde bøn fra ”Morgenbønner for Søofficersskolen”, hvorefter Søværnets Tamburkorps blæste sørgemarch. Sopranen Monica Stevns og Jakob Lorentzen på harmonika afsluttede højtideligheden i Kapelsalen med ”Kongernes Konge”.

Herefter forlagde de 102 tilmeldte medlemmer med gæster til Norges Hus, hvor vi udbragte skåler for Dronninen samt dagens fødselarer Tordenskiold og Selskabets formand Lars Kragelund. En kort orientering om at Tordenskiold-Prisens pengebeløb evt. vil blive erstattet at et super pilotkronometer med adelsvåben og modtagernavn, blev efterfulgt af et let traktement. Under dette oplæste Sverre Støren, ”Tordenskioldselskapet Hvite Ørn, Norge”, på vers en hyldest til Tordenskiolds mod, dristighed og største bedrift, sejren over svenskerne i Dynekilen for 300 år siden. Fødselsdagsfejringen afsluttedes med et interessant og spændende foredrag af chefen for Marinehjemmeværnet kommandør Henrik Holck Rasmussen, som fortalte om sine tanker og planer for Marinehjemmeværnets fremtidige struktur og aktiviteter. Alt i alt en rigtig flot dag.  

Formanden for Det Norske Tordenskioldselskapet, Hvite Örn Sverre Stören oplæste sin ode for Tordenskiolds sejr i Dynekilen – klik for at læse   

Slaget i Dynekilen – Tordenskiolds mesterstykke

Peter Wessel blev adlet 24. februar 1716 kun 26 år gammel og fik det fængende navn Tordenskiold, og 8. juli samme år udførte han sin mest betydningsfulde bedrift – Slaget i Dynekilen.

Karl XII’s lynoffensiv mod Norge
I december 1715 måtte den svenske konge Karl XII flygte hjem til Skåne efter 15 års krig. Østersøprovinserne og Finland var tabt, og mod Sverige stod en koalition bestående af Rusland, Danmark-Norge, Preussen, Saksen-Polen og Hannover. Koalitionen var overvældende, men de ønskede at afslutte krigen og dele rovet. Danmark-Norge forhandlede med Rusland om et fælles angreb på Skåne i løbet af sommeren 1716, så Danmark-Norge stod den vinter alene overfor Sverige. Krigerkongen tog en hurtig beslutning. Han ville invadere Norge, for uden Norges søfolk og toldindtægter kunne Danmark ikke føre krig. Planen var at erobre Christiania (Oslo) i en lynoffensiv, før en dansk-russisk invasion af Skåne ville tvinge ham i defensiven. Den 8. marts 1716 startede Karl XII felttoget med knapt 8.000 mand. Det var en meget lille invasionsstyrke, men Christiania blev dog indtaget med undtagelse af fæstningen Akershus, som heftigt beskød svenskerne. Snaphaner og regulære tropper, ofte på ski, hærgede de svenske forbindelseslinjer, samtidig med at den folkelige modstand var overraskende stor. Svenskerne var kørt fast og kunne ikke komme videre.

Danmark kom til undsætning
Frederik IV reagerede resolut på invasionen. Nordmændene skulle have forstærkninger, og samtidig skulle den svenske hær forhindres i at modtage forsyninger. Chefen for den aktion var viceadmiral Christian Carl Gabel, og en af hans vigtigste underordnede var den unge chef for fregatten HVIDE ØRN kaptajn Peter Wessel Tordenskiold. Den 10. april afsejlede Gabel fra Fladstrand (Frederikshavn) med en stor eskadre krigs- og transportskibe. Ombord var to regimenter og store forsyninger som blev landsat ved Fredrikstad. Flåden skulle forhindre svenskerne i at modtage forsyninger ad søvejen, for det ville tvinge svenskerne ud af Norge, og i slutningen af april kastede Karl XII håndklædet i ringen. Den svenske hær brød op og trak sig sydpå mod Svinesund, Fredrikstad og Fredrikshald (Halden), men havde ingen sikre forsyningslinjer bagud, og var derfor nødt til at indtage den strategisk vigtige Fredriksten fæstning. Til det behøvedes forstærkninger og svært belejringsartilleri fra Gøteborg. 

Optakten til søslaget i Dynekilen
Vejene i Bohuslen var dårlige, og både de danske og svenske styrker kunne kun modtage forsyninger fra søsiden. Den danske flåde beherskede havet, så de svenske transporter bestod af skibe med lille dybgang som langt inde i Skærgården kantede sig frem mod havnebyen Strømstad tæt på grænsen til Norge, og når Strømstad var blokeret, kunne de søge ly i fjorden Dynekilen få sømil mod nord. Herfra blev forsyningerne transporteret over Svinesund til den svenske hær i Norge. En stor transport afgik i april fra Gøteborg under kommando af schoutbynacht (kontreadmiral) Olof Strömstierna. Foruden galejer var den eskorteret af den svært bevæbnede stykpram STENBOCKEN, en fregat som svenskerne havde revet overbygningen af og i stedet bestykket med et imponerende sæt svære kanoner. Strömstierna nåede ind i bunden af Dynekilefjorden i midten af maj. Her kunne ingen nå dem. Her var de sikre. Men inden de nåede så langt, havde Fregatten HVIDE ØRN fået fire træffere fra svenskernes tunge skyts hvilket gjorde indtryk selv på Tordenskiold. Læren var, at der til kampe i skærgården var brug for svært bestykkede fartøjer med lav dybgang. 6. juni var Tordenskiold i København, hvor han orienterede Admiralitetet om den svenske invasionsstyrke og forsyningerne fra Gøteborg, og at situationen var kritisk. Han bad om at få stillet fregatterne HVIDE ØRN og VINDHUNDEN, nogle galejer og stykprammene HIÆLPEREN og ARCA NOÆ (Noas Ark) under sin kommando, hvilket blev bevilget. Stykprammene var med deres lille dybgang særdeles velegnede til kampe i skærgården. 

Tordenskiold ville udnytte overraskelsesmomentet
Tordenskiolds eskadre lettede anker 2. juli. Nu hastede det så meget, at proviantskibene blev efterladt. Mens Tordenskiold arbejdede sig nordpå, angreb svenskerne 4. juli Fredrikshald med 1.500 mand. Det lykkedes dem at trænge ind i byen under hårde kampe, men fæstningen Fredriksten over byen blev ikke erobret, og den begyndte nu at bombardere byen. Afgørelsen kom, da borgerne selv satte ild på deres by. Det kostede svenskerne et ydmygende tilbagetog og 500 faldne. Tordenskiolds hurtige fregatter måtte regelmæssigt brase op for at vente på de langsomme stykpramme, men frem kom de, og 7. juli om aftenen ankrede skibene op ved Koster øerne ud for Dynekilen. Tordenskiold vurderede, at hvis han først skulle fortsætte nordover for at melde sig til Gabel, og derefter sejle tilbage til Dynekilen igen, ville kostbar tid gå tabt og antagelig også overraskelsesmomentet, for efterretninger sagde, at svenskerne var klar til at losse belejringsartilleri, krudt og proviant i land dagen efter. Med den viden tog Tordenskiold efter al sandsynlighed beslutningen om straks at angribe fjenden i en af de dristigste sømilitære aktioner set på den tid.  

Geografi og styrkeforhold
Dynekilen er omkring fem km lang og en fælde for en angriber. Efter det smalle indløb med høje skrænter ender fjorden i en bredning på omkring to km. Her lå svenskerne. Tordenskiolds eskadre bestod af 2 fregatter, 2 stykpramme og 3 galejer. Den svenske styrke bestod af 1 stykpram, 8 galejer og tre mindre fartøjer plus et kanonbatteri på en lille holm i bunden af kilen. Stykprammene havde lille dybgang, sejl og skulle bugseres hen mod målet, som de kunne bombardere med et linjeskibs ildkraft. De var uhyre effektive i skærgårdskrig. Galejerne som var meget store robåde med sejl og et par kanoner fortil, og skulle i slaget bugsere stykprammene til deres mål og under bombardementet holde dem i den rigtige retning. En optælling viste senere, at over for Tordenskiolds 139 kanoner havde svenskerne 111, og hans skyts var generelt af højere kaliber. Sven­skerne havde anbragt et kanonbatteri på en holm i fjorden, og med sit faste underlag var dette batteri overlegent i forhold til den tilsvarende bevæbning på et skib, hvilket var en lille fordel til svenskerne.

Indsejlingen
Kl. halv to natten til den 8. juli lettede Tordenskiolds eskadre anker, og kl. seks om morgenen nåede de Dyne­kilen. Ved indsejlingen stødte eskadren på en svensk forpost. De havde hverken etableret kanonbatteri eller spærring af fjorden med bomme, men hvilken modstander turde også bringe tunge krigsskibe gennem den smalle fjord – ingen – undtagen Tordenskiold. Svenskerne affyrede nogle skud og flygtede ind i fjorden. Tordenskiold forfulgte dem, mens han gjorde klar til kamp. Kl. syv var Tordenskiold nået til enden af indløbet og kunne fra en klippe observere situationen i bunden af fjorden. Her lå foruden krigsskibene otte transportskibe, som var tungt lastet med belejringsmateriel, kanoner, ammunition og proviant. De to danske stykpramme med det tunge artilleri blev manøvreret frem efterfulgt af fregatterne HVIDE ØRN, VINDHUNDEN og galejerne. De svenske skibes placering er usikker, men galejerne synes af have lig­get i den sydlige ende med forstævnene ud fra land. STENBOCKEN lå nordvest for landbatteriet for at dække transportflåden i den nordlige ende af fjorden. Tordenskiolds taktik var enkel: Han ville bringe sine to stykpramme samt HVIDE ØRN så tæt på STENBOCKEN og landbatteriet som muligt for at uskadeliggøre dem. Derefter ville resten være et nemt bytte.

Slaget begynder
Omkring kl. halv otte om morgenen begyndte kampen. Den første times tid var Tordenskiolds søfolk under svensk ild, mens søfolkene kæmpede for at manøvrere de store skibe på plads. HVIDE ØRN lidt nordpå tæt på landbatteriet, og ARCA NOÆ midt for eller lidt sydvest for batteriet. Efterhånden begyndte overvægten af kanoner på Tordenskiolds eskadre at tælle. Omkring kl. 11 om formidda­gen beordrede Tordenskiold sine skibe tættere på fjenden, og prammene blev under heftig beskydning halet tæt på landbatteriet, mens HVIDE ØRN gav støttebeskydning. Landbatteriet blev sikkert mest beskudt med skråsække, og efter den intense beskydning på klods hold beordrede Tordenskiold landgang på holmen. Matroser og soldater sprang i land og svenskerne flyg­tede. Ved middagstid stilnede den svenske ild af, og STENBOCKENs flag blev nedhalet. Strömstierna selv var blevet alvorligt såret men overlevede. Før flaget blev halet ned, gav han ordre til at sprænge sine skibe, men Tordenskiold ville sikre sit bytte. Ikke blot måtte ødelæggelsen forhindres, men de sæn­kede skibe skulle om muligt hæves og gøres klar til bugsering. Alt skete under stadig beskydning fra højderne af infanterister. 

Lunter, krudtmagasiner og helten med træbenet
Der er adskillige historier om helteindsatser i denne fase af slaget, hvor nord­mænd og danskere myldrede om bord på de svenske skibe for at slukke brændende lunter i krudtmagasinet eller standse ødelæggelsen, alt imens de blev beskudt fra de omkringliggende højder. Kaptajnløjtnant Michael Tønder, skipper på galejen PRINTZ CHRISTIAN, havde netop ledet aktionen hvor batteriet på holmen blev uskade­liggjort, da han så røg fra en svensk hukkert i bugten ved siden af. Tønder havde i øvrigt fået skudt sit højre ben af under kampene mod svenskerne ved Stralsund, men to måneder senere meldte han sig igen til tjeneste – nu med træben. Resolut blev han roet over til hukkerten og kom ombord. I en luge stod en tjæretønde og brændte. Tønder fik med hjælp fra sin overkvartermester tønden lempet over bord. Lidt senere kom overkvar­termesteren tilbage fra lasten og råbte, at skibet var ladet med krudt og var ved at springe i luften. Tønder sprang ned i lasten, så en brændende lunte på knapt to tommer som stak ud fra en krudttønde, og fik i sidste øjeblik hevet lunten ud, og reddede derved både sit liv og den halve flåde. Det viste sig nemlig, at skibet var en flydende bombe med 260 tønder krudt i lasten. Tønder fik i øvrigt senere i karrieren også skudt sit træben af, ramt af en svensk kanonkugle, og det fortælles: ”at det gjorde ham langt større Pine, da hans Træben blev ham fraskudt, end da han mistede sit rigtige Ben”. Alle synes at have kæmpet fremragende og tappert, og det må have betydet meget, at langt de fleste søfolk på eskadren var nordmænd. De angreb og ødelagde forsyninger til de svenske invasionsstyrker, som stadig stod på norsk grund, så hvis de nogensinde havde grund til at kæm­pe, var det her og nu i Dynekilen.

Konsekvenserne af søslaget i Dynekilen
Det er næppe nederlaget i Dynekilen alene, som fik Karl XII til at give ordre til at trække sig ud af Norge, for den ordre var allerede givet efter nederlaget foran Fredriksten. Men nederlaget i Dynekilen, hvor han mistede både belejringsmateriel, nye for­syninger af ammunition og proviant, overbeviste Karl XII om, at det ville kræve en betydelig større militær slagkraft og langt grundigere forberedelser, hvis han skulle have håb om at lykkes med en ny invasion af Norge.

Efterspil – den forsvundne svenske krigskasse
Blandt de svenske tab ved Dynekilen var også krigskassen med lønninger til soldatene som belejrede Frederikssten. Ingen synes at vide hvad som hændte med den, og den står heller ikke opført på listen over beslaglagt og erobret gods. Men der er flere muligheder. Den ene er at den gik til bunds da forsyningsflåden blev ødelagt. I så fald ligger der en skat et sted på havbunden inderst i Dynekilen og venter på finderen. Men der er også en anden mulighed. Selv om officiel dansk historie hævder, at det er en myte at Tordenskiold ikke fik sine prisepenge, så er det et faktum at Tordenskiold allerede i 1716 lå i disputs med Admiralitetet i spørgsmålet om udbetaling af prisepenge fra året før til sig selv og sit mandskab. Ethvert mysterium har en løsning, det gælder bare om at finde motivet, og spørgsmålet er, om Tordenskiold havde et motiv for eventuelt selv ”at tage vare på krigskassen”. Det som imidlertid er sikkert er, at Tordenskiolds gutter aldrig har klaget over lønnen, og man kan stille sig selv spørgsmålet – hvorfor?

Sommerudflugt til MHV 907 HVIDSTEN, Holmen

Selskabet mødtes lørdag 18. juni 2016 i Københavns Marineforenings hyggelige og meget spændende, maritime lokaler på Holmen. Selskabets formand kontreadmiral Lars Kragelund bød velkommen, og orienterede de 32 fremmødte medlemmer om, at dette var det første af to foredrag, og at dagens emne var ” Marinehjemmeværnet af i dag” efterfulgt af et besøg ombord på MHV 907 HVIDSTEN.

Det andet foredrag bliver holdt på Tordenskiolds fødselsdag 28. oktober, hvor vi efter mindehøjtideligheden i Holmens Kirke forlægger til Norges Hus. Her vil Marinehjemmeværnets nye chef kommandør Henrik Holck Rasmussen informere om sine planer for det nye moderne Marinehjemmeværn.

Efter velkomsten fik orlogskaptajn Peter Kayser Nielsen ordet. Og sikke et flot og spændende foredrag vi fik. Fra den spæde start i 1952, gennem Den kolde Krig, og op til alle de mange funktioner og opgaver som Marinehjemmeværnet har påtaget sig i dag.

For eksempel:

 • farvands- og havmiljøovervågning
 • eftersøgning og redning
 • bekæmpelse af olieforurening
 • patruljesejladser med Politi og toldere fra SKAT
 • bevogtning af og sikkerhed omkring flådefartøjer og civile skibe

På materielsiden råder Marinehjemmeværnet i dag over:

 • 30 større fartøjer langs de danske kyster
 • 35 hurtiggående gummibåde med radio og GPS udstyr
 • 6 kommandokøretøjer med gummibåd på trailer
 • Sonar og undervandsdroner til undersøisk observation

Men – mest imponerende er det, at alle Marinehjemmeværnets folk er frivillige og når alarmen lyder, kan de få skibene bemandet og i aktion på under 1 time alle årets 365 dage og i alle døgnets 24 timer. Det er simpelt hen beundringsværdigt. Det samlede Hjemmeværn i Danmark består i dag af 15.000 aktive frivillige og 30.000 i reservestyrken, hvilket er unikt.

Efter foredraget gik turen til Bradbænken, hvor vi gik ombord i MHV 907 HVIDSTEN, som netop var lagt til kaj efter en velbestået ”Fartøjsfører-eksamen”.  Det var herligt at bese det top moderne skip, hvor alt var shipshape og i orden. 

Sidste punkt på dagens program var skafning bestående af sild, snaps og lækkert smørrebrød, og til kaffen en morsom forklaring af viceadmiral Jørgen F. Bork om, at den udvidede maritime betydning af udtrykket ”at bjærge” også kunne omfatte en sporvogns-vognstyrers sæde i et ubevogtet øjeblik under kørslen, sikkert med eder og forbandelser til følge.

Alt i alt en dejlig dag.

Generalforsamlingen 2016

Den 25. ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 15. marts 2016 i aulaen på Søværnets Officersskole, Holmen, hvor generalforsamlingen også udnævnte arrangementskoordinator Chris Lippert Dam til Selskabets 9. æresmedlem. Efter generalforsamlingen gav 2. eskadres operationsofficer orlogskaptajn Klaus Rehkopff en spændende orientering om Søværnets nye operative uddannelsessystem. 

Regnskabet for jubilæumsåret 2015 og budgetforslaget for 2016 blev godkendt af de 74 deltagere, og der var genvalg til formanden og bestyrelsen over hele linjen. Suppleant til bestyrelsen kommandørkaptajn Karsten Palle Hansen ønskede ikke genvalg, i stedet blev direktør Henrik Stray Dijohn valgt til ny suppleant. Revisorsuppleant, direktør Niels Hansen er afgået ved døden, i hans sted blev revisor Bodil Bruhn nyvalgt. Det officielle referat fra generalforsamlingen bliver udsendt senere.

Nyt æresmedlem
Med baggrund i 25 års arbejde i bestyrelsen og som arrangementskoordinator, samt med ord som – stort personligt engagement, ildsjæl ud over det sædvanlige, tør tænke anderledes, og bestyrelsens ”primus motor” under de sidste to års forberedelser til Selskabets 50 års jubilæum og højtideligholdelsen af Tordenskiolds 325 års fødselsdagsarrangement, samt udarbejdelsen af bogen vedr. Selskabets historie – indstillede en enstemmig bestyrelse Chris Lippert Dam til æresmedlem af Selskabet hvilket generalforsamlingen godkendte med applaus.

Orientere om Søværnets nye operative uddannelsessystem
Derefter gav 2. eskadres operationsofficer orlogskaptajn Klaus Rehkopff en spændende orientering om Søværnets nye operative uddannelsessystem. Det føg med forkortelser og fynsk accent, men forsamlingen fik den forklaret samt indsigt i, hvad Søværnet i disse år gennemgår for at opnå en højere effektivitet og slagstyrke. På første trin opnås effektive værktøjer til at synkronisere og prioritere specielt havaribekæmpelsen. Dertil kommer en langt højere grad af ”Whole Ship Approach” til at løse opgaverne. Den afsluttende uges øvelser ledes af German Navy Damage Control Training Centre (DCTC) i farvandet ud for Neustadt i Lübecker Bucht. Og med to træffere om dagen, samt udbedring af skader, evaluering, forbedringer, indlæring og klar igen til næste dags træffere, er stressniveauet højt. Indlæringskurven stiger støt, og det samlede resultat er tilfredsstillende.

Næste trin er den engelske flådes Flag Officer Sea Training (FOST). I maj 2015 afslutter Fregatten PETER WILLEMOES som den første danske flådeenhed seks ugers intensiv kamp- og havaritræning, en træning vi ikke selv har mulighed for at gennemføre i Danmark. Træningen består af både store og små øvelser, og besætningen bliver mentoreret af ’sea riders’ fra FOST. De mindre øvelser giver mulighed for at komme i dybden, helt ned på enkeltmand. I den ugentlige ”Torsdagskrig” kæmpes der i alle dimensioner, samtidigt med at skibet tager et antal ’hits’, og får skader, der skal udbedres. Og i den sjette uge kulminerer træningen med den formelle inspektion – en eksamen. De mange forudgående dages træning havde fregatten evnet at omsætte til operativ effekt, og FOST kunne derfor give PETER WILLEMOES en rigtigt god afsluttende bedømmelse.

Vinder af hvervekonkurrencen
I forbindelse med jubilæumsåret 2015 havde Selskabet udskrevet en konkurrence, om hvem der kunne hverve flest nye medlemmer. Præmien var en flaske champagne, og vinderen blev Gerner Thalsø-Madsen. Stort tillykke.

Salg af ny CD’er med urpremieren på Tordenskioldskantaten.
Både før og efter generalforsamlingen havde vor kasserer Henry Qvamme gang i salget af en ny CD’er, som er optaget under højtideligholdelsen af Tordenskiolds 325 års fødselsdag i Holmens Kirke, og med urpremieren af Tordenskioldskantaten som højdepunktet. Og under skafningen, som afrundedes med kransekage i anledning af 25 års jubilæet for Selskabets nye foreningsstruktur, causerede viceadmiral Jørgen Bork over den nye jubilæumsbog og korvetten Peter Tordenskiolds virke fra 1980 – 2009 samt Søværnets udvikling i de sidste fire årtier, som afslutning på en begivenhedsrig aften.

Læs det fulde referat af generalforsamlingen 2016 – klik her

 

Tordenskjold & Kold

Filmen er til 5 stjerner og kan kraftigt anbefales til Tordenskiold-Venner i alle aldre – selv historikere – og med en af de mest overraskende filmslutninger der er set i mange år. Mysteriet om duellen lever videre.

Filmen havde premiere i København torsdag 28. januar 2016, og Selskabet havde fået arrangeret en særforevisning lørdag 30. for et halvt hunderede medlemmer og gæster. Det var med en blanding af forventningens glæde, usikkerhed og spænding, vi gik ind i Dagmar Bios Sal 3 for at se filmen om vor søhelt og hans kammertjener – vi blev positivt overrasket. Også selv om det eneste verdenshav vi så, var krusningerne i Christianshavns Kanal, og den eneste kanonild kom fra de miniaturekanoner som kammertjener Kold solgte efter hver af Tordenskiolds dramatiske beretninger om Slaget i Dynekilen i 1716.

Tordenskiold & Kold er ”en sand historie – langt hen ad vejen” som Nimbus Film selv kalder den, og det er en rigtig god film. Sjov, barok tragikomedie med hint op til i dag, og mange fine detaljer, finurligheder og lag i historien. Rigtig flotte skuespilpræstationer, kameraføring, lyd og musik, og specielt indendørsoptagelserne havde den helt rigtige stemning med den lidt slørede candle light belysning.

Den efterfølgende seance med instruktør Henrik Ruben Genz og producer Lars Bredo Rahbek, der fortalte om deres intentioner med filmen var meget informativ, og vi havde efterfølgende en livlig og meget positiv debat. Holmens Kirkes provst Ejgil Bank Olesen – som til daglig passer på Tordenskiold i sakofagen i Kapelsalen – ramte hovedet på sømmet med sin bemærkning om, at Tordenskiold efter krigens afslutning nok led af en form for, hvad vi i dag kalder post-traumatisk stress. Provsten har jo selv omgang med soldater der har været i krig.  

Efter film og debat var der frokost skafning på Axelborg Bodega, hvor snakken gik livligt om filmen, og den positive stemning blev løftet et par grader mere. Succesen var hjemme.

Tordenskiold:”Det går glædeligt”.

2015

H.K.H. Kronprins Frederik overrækker
Tordenskiold-Prisen 2015
til frømændene i Frømandskorpset.

I år skete der noget ganske særligt på Tordenskiolds 325-års fødselsdag 28. oktober 2015. Selskabet Danske Tordenskiold-Venner fejrede Søheltens fødselsdag med en festgudstjeneste i Holmens Kirke, hvor en ny flot Tordenskiold-kantate havde urpremiere, og efterfølgende fejrede Selskabet sit 50 års jubilæum på Søværnets Officersskole, Holmen, hvor H.K.H. Kronprinsen overrakte Tordenskiold-Prisen 2015.

Og modtager af Tordenskiold-Prisen 2015 er…

Frømændene i Frømandskorpset – som en synlig anerkendelse af det dygtige, professionelle og modige arbejde, de har udført ud for Afrikas Horn i kampen mod pirateri perioden 2008 – 2014.

Formanden for Selskabet danske Tordenskiold-Venner, kontreadmiral Lars Kragelund, motiverede uddelingen af Tordenskiold-Prisen 2015 med ordene:

“Tordenskiold-Prisen blev indstiftet i 1972, og er indspireret af Sir Winston Churchills ord fra 1942: “Most – if not all – of the Navy’s work goes on unseen”. Lige siden har Selskabet Danske Tordenskiold-Venner på Tordenskiolds fødselsdag den 28. oktober haft mulighed for – i samarbejde med Søværnet – at tildele en ”Tordenskiold-Pris” som en hæder til tjenestegørende officerer, befalingsmænd eller menige i Søværnet, der ikke er fyldt 30 år, og som ved mod, snarrådighed og dygtighed i tjenesten eller på anden fremragende vis har udrettet noget særligt og heltemodigt der viser, at de pågældende er værdige til at modtage en pris, som bærer Tordenskiolds navn.

Det er disse brave tidligere prismodtagere, som nu står linet op her bag mig, et tydeligt vidnesbyrd om. Hver især har de på deres måde – på et givet tidspunkt – udført heltegerninger som Søværnet og Selskabet har fundet berettiget til tildeling af en Tordenskiold-Pris. Det er ikke dem alle, der er til stede her i dag, men alle heltene og deres dramatiske bedrifter er indgående beskrevet i hæftet ”Tordenskiold-Pris til Søværnets helte”, som Selskabet udgav i 2010, og på Selskabets hjemmeside.

Disse kriterier opfylder de medlemmer af Frømandskorpset, som der i denne forbindelse tænkes på til fulde, men da de af operative og sikkerhedsmæssige årsager ikke kan træde frem som enkeltpersoner, har Selskabets generalforsamling i fuld enighed og efter samråd med Søværnet besluttet at tildele Tordenskiold-Prisen 2015 til frømændene i Frømandskorpset, og lade korpsets chef modtage prisen som repræsentant for prismodtager.

Jeg skal derfor bede korpsets chef, kommandørkaptajn Stefan Neubauer Andersen, om at komme herop på scenen som repræsentant for prismodtager.

Specifikt tildeler Selskabet, i samarbejde med Søværnet, Tordenskiold-Prisen 2015 til frømændene i Frømandskorpset som en synlig anerkendelse af det dygtige, professionelle og modige arbejde som frømændene har udført ud for Afrikas Horn i kampen mod pirateri perioden 2008 – 2014”.

Jeg skal bede H.K.H. Kronprins Frederik om at forestå overrækkelsen af Tordenskiold-Prisen 2015 til frømændene i Frømandskorpset, her repræsenteret ved korpsets chef.

H.K.H. Kronprinsen overrækker Tordenskiold-prisen 2015 med ordene:

Et diplom med motivationen for tildeling af Tordenskiold-Prisen; her med påskriften:

”Selskabet Danske Tordenskiold-Venner tildeler frømændene i Frømandskorpset Tordenskiold-Prisen 2015 for den betydningsfulde, professionelle, modige og fremragende indsats som frømændene har udført i Adenbugten og Det Indiske Ocean ud for Somalias kyst i kampen mod pirateri i perioden 2008 – 2014”.

Diplomet er underskrevet af Chefen for Marinestaben og Selskabets formand.

En Tordenskiold statuette af bronze som et synligt tegn på værdigheden.

En penge pris, der i jubilæumsåret 2015 er blevet beløbsmæssigt tidoblet med bistand fra en velvillig fond, og derfor i år udgør et samlet beløb på 50.000 kr.

Og sidst, men ikke mindst:

Kontingentfrit medlemskab af Selskabet Danske Tordenskiold-Venner for ti aktive frømænd i Frømandskorpset”.

 

Sommerudflugt til Fregatten IVER HUITFELDT

De 52 deltagere mødtes lørdag 13. juni ved hovedporten til Flådestation Korsør. Alle var vi lidt spændte, da vi kørte gennem den velbevogtede port, og da vi drejede ned af første vej til højre, kunne vi ikke undgå at se det – målet for Selskabets sommerudflugt. Meget stor, meget grå og meget imponerende lå det dér med Dannebrog på flagspillet agter, og efter at der var holdt mandtal, gik vi ombord på den første af Søværnets 3 nye fregatter F361 Ivar Huitfeldt.  

Bænket i helikopterhangaren bød Selskabets formand kontreadmiral Lars Kragelund velkommen, hvorefter vagthavende officer premierløjtnant K. J. Pedersen gav Selskabet er grundig orientering om fregattens fakta og formåen. Orienteringen blev fulgt op af en stribe spørgsmål, som både afspejlede kendskabet til Søværnets skibe i almindelighed, samt en stor nysgerrighed for alt det nye vi havde hørt om. Derefter fulgte en guidede rundvisning hvor vi både så broen, banjerne, messerne og for de særligt interesserede også maskinrummet. Efter et par timer ombord samledes vi ude på helikopterdækket agter. Her takkede Selskabets formand for en meget interessant og spændende rundvisning, og overrakte vore gæve guider hver et par manchetknapper med Tordenskiolds adelsvåben.

Derefter forlagde vi til Restaurant Lystbådehavnen lige syd for Flådestationen, hvor vi i en god stemning fik en dejlig buffet, samtidig med at vi også snakkede om og fordøjede de mange indtryk fra besøget ombord på fregatten Iver Huitfeldt. En vellykket sommerudflugt var til ende, og alle ser nu frem til det næste store arrangement Tordenskiolds 325 års fødselsdag og Selskabet 50 års jubilæum 28. oktober 2015.

 

Den 24. ordinære generalforsamling blev afholdt
onsdag den 18. marts 2015 i aulaen på
Søværnets Officersskole, København.

I forbindelse med generalforsamlingen gav bestyrelsen en orientering om planerne for den kommende fejring af Tordenskiolds 325 års fødselsdag og Selskabets 50 års jubilæum onsdag den 28. oktober 2015 til de 80 fremmødte deltagere. 

Regnskabet for 2014 og budgetforslaget for 2015 blev godkendt, og der var genvalg over hele linjen. Revisor Bodil Bruhn blev nyvalgt som revisor i samarbejde med revisor K. J. Krogsgaard. Under eventuelt blev der informeret om at sommerudflugten lørdag 13. juni 2015 kl. 10:30 går til Korsør under titlen:

”Kom med ombord på en af de 3 nye fregatter”.
Efter generalforsamlingen informerede formanden og arrangementskoordinatoren om forberedelserne og planerne for fejringen af Tordenskiolds 325 års fødselsdag og Selskabets 50 års jubilæum i 2015. Under gennemgangen blev både projektets omfang, tidsforløb, økonomi og status gennemgået. Der blev udskrevet en konkurrence om hvervning af flest nye medlemmer, og der blev omdelt et opslag med titlen – Kom med til fest – hva’ dælen nøler I efter – og en ny hvervefolder. Disse vil også senere på året blive distribueret til Søværnets skoler – Sjælland, Flådestation Korsør, Forsvarsakademiet, Marinehjemmeværnet, Søofficersforeningen, Marineforeningen, Marinestuer, Orlogsmuseet, Fregatten Peder Skram m fl..

Vi vil aktivere både ”the people and the press”
Selskabets hjemmeside har 200 hit om dagen og 73.000 på årsbasis og vi øger aktiviteterne frem mod jubilæet. TV, aviser og maritime tidsskrifter vil blive informeret. I månederne august, september, oktober og november udsender vi pr. mail 4-6 pressemeddelelser. Samtidig sender vi Tordenskjold tændstikæsker og hvervefoldere som blikfang til redaktørerne i TV og pressen. På æsken en mærkat med teksten ”Kom til fest – Hva’ dælen nøler I efter”, og inde i æsken jubilæumsprogrammet.

Sæt X i kalenderen 28. oktober 2015
Invitationerne til fejringen udsendes primo september og pris for deltagelse i arrangementet forventes for medlemmer at blive kr. 300,-, og for gæster kr. 350,-. Festdagen den 28. oktober starter i Holmens Kirke og fortsætter på Søværnets Officersskole:

 • 13:30 Søværnets Tamburkorps musicerer ved Holmens Kirke
 • 14:00 Holmens Kirke – musik, andagt, kranselægning
 • 15:00 Forlægning til Søværnets Officersskole – båd/bus/bil
 • 15:30 Ankomst til Søværnets Officersskole, Nyholm
 • 15:30 Søværnets Tamburkorps musicerer
 • 16:00 Velkomst, fanfarer, festtaler, tidligere prismodtagere hyldes og Tordenskiold-Prisen overrækkes
 • 17:00 Jubilæumsbuffet
 • 18:30 Tak for i dag    

I Selskabets første 25 år modtog medlemmerne trykte invitationer og flotte referater fra Tordenskiolds fødselsdage år for år. I de næste 25 år var der foruden fødselsdagene nye aktiviteter, generalforsamlinger og sommerudflugter. Dermed voksede antallet af referater, men vi havde ingen samlet oversigt over og dokumentation af Selskabets virke.

Nu får vi det store overblik – en Jubilæumsbog
I 2010 samlede vi prismodtagerne i hæftet ”Tordenskiold-Pris til Søværnets helte”. I år samler vi Selskabets historie i en jubilæumsbog. Bogen kan bruges som spændende læsning i sømilitære rammer eller som opslagsbog med 50 års tidsbilleder. I bogen kan der bl.a. læses om, en dansk og en norsk fortolkning af en af Tordenskiolds mest betydningsfulde bedrifter – Sejren i Dynekilen i 1716 samt om hændelser og højdepunkter i Selskabets 50-årige virke. Fejringen den 28. oktober 2015 kommer med i bogen, som udsendes til vore medlemmer og sponsorer m.fl. i december 2015.

Selskabet siger foreløbigt tak
Vi har fremsendt over 25 ansøgninger om støtte til fejringen af Tordenskiolds 325 år og Selskabets 50 års jubilæum. En foreløbig tak skal lyde til bidragyderne: Kai Houmann Nielsens Fond, Hempel Fonden, Paula og Axel Nissens Legat, Valora Trade – Tordenskjold tændstikker, Chanal Tours–Strömma samt Selskabets/medlemmernes Jubilæumsfond.

Under skafningen fremviste Selskabets formand Lars Kragelund en ny nål til damerne som matchede til mændenes meget populære manchetknapper med Tordenskiolds adelsvåben med et anker med krone som baggrund. Viceadmiral Jørgen F. Bork rundede en meget informativ og hyggelig aften af med en ny fortælling fra sit indholdsrige og spændende liv i Det blå Danmark.

På gensyn
til

Tordenskiolds 325 års fødselsdag og
Selskabets 50 års jubilæum
28. oktober 2015

Præsentation ved generalforsamlingen

 

2014

Tordenskiolds fødselsdag
med norsk højsang, tankevækkende tale og dansk humor

Ved Chris Dam, Selskabet Danske Tordenskiold-Venner

Holmens Vokalensemble indledte højtideligholdelsen af vor Søhelts 324-års fødselsdag tirsdag den 28. oktober med Norsk folketone blændende smukt sunget af norske Kristin Mulders (Mezzosopran)som solist. Derefter fulgte en tankevækkende tale af Holmens provst og orlogsprovst Ejgil Bank Olesen om det forunderlige i, at vi danskere fejre vore nederlag. Først med tabet af Norge i 1814 derefter mistede vi Slesvig-Holsten hvilket netop nu skildres i DR 1.s- dramaserie 1864. Dog giver nederlag stof til eftertanke og innovation. Ulige festligere er det at fejre søhelten Tordenskiolds sejre, og hvis mange anekdoter stadig holdes i hævd godt 300 år efter hans død. Derefter fulgte endnu et par glansnumre af Holmens Vokalensemble under kyndig ledelse akkompagnement af Holmens organist og kantor Jakob Lorentzen.

Derefter blev kransene båret op i Kapelsalen til Prins Jørgens March af kadetter og tamburer fra Søværnet. Kransene blev lagt ved Tordenskiolds sarkofag, af Norges ambassadør Ingvard Havnen, kommandørkaptajn Gustav Lang for Søværnet, kommandørkaptajn Jens O. Løje Jensen for Danmarks Marineforening, kontreadmiral Lars Kragelund for Selskabet Danske Tordenskiold-Venner og overlæge Kaare Svartveit for ”Torden-skioldselskabet Hvite Ørn”, Norge. Selskabets formand udtalte mindeord, Søværnets Tamburkorps blæste
taptoo og Holmens Vokalensemble afsluttede med Kongernes Konge.

Herefter forlagde de 92 tilmeldte til Norges Hus, hvor vi udbragte en skål for Dronningen og endnu én for dagens fødselar Tordenskiold. Efter et let traktement holdt Selskabets næstformand kommandørkaptajn Gustav Lang, i anledning af 200 året for Norges selvstændighed i 1814, et spændende foredrag krydret med et godt stænk dansk humor over emnet ”Dansk-norske flådeforbindelser i nutiden”. Traditionen tro lykkedes det formanden at overtale viceadmiral Jørgen F. Bork til at fortælle et par festlige anekdoter samt historien om sit nu 24-årige barnebarn Sebastian, der lige akkurat missede at blive født på Tordenskiolds fødselsdag. Sebastian var tilmeldt arrangementet og skulle have været indmeldt i Selskabet på dagen, men fik forfald pga. sygdom. Vi ønsker Sebastian god bedring, samt et velkommen i Selskabet når den tid kommer.  

 

Sommerudflugt til M/S Museet for Søfart
– verdens flotteste søfartsmuseum

Stor var begejstringen hos de 39 tilmeldte til årets sommerudflugt, da vi efter endt rundvisning i det nye søfartsmuseum samledes til frokost i Café Krone B. Museet, der er tegnet af den verdenskendte tegnestue BIG, Bjarke Ingels Group, er kåret som ”Verdens flotteste kulturbyggeri 2014”, og dermed i sig selv et besøg værd, men de udstillinger, vi blev præsenteret for, stod ikke tilbage for de spændende rammer, Dok 1 på det gamle Helsingør Værft lagde op til.  

Solen skinnede, da Selskabet lørdag 14. juni mødtes i terrænhøjde. Derefter gik vi samlet ad de skrånende broer ned i den gamle tørdok, hvor formanden kontreadmiral Lars Kragelund bød velkommen, og på slaget 11.00 trådte vi ind i det underjordiske museum. Her blev vi modtaget af de både vidende og veltalende guider Lin Sveinbjørnsson og hendes kollega Samanta, som førte os ind i en farverig maritim verden, der fortalte om Danmark som en af verdens førende søfartsnationer i fortid og nutid.

Udstillingen eller rettere de 7 udstillinger er ikke bygget op i kronologisk rækkefølge. De udstillinger, vi blev præsenteret for, lægger mere vægt på at fortælle historier end på at vise genstande. ”Sømanden som maskulin myte” med både drengebogen Peder Most og kultfilmen Martha var i montre, der var udformede som koøjer. Udstillingerne ”Havnen som porten til verden”, ”Sømandens liv ombord”, og de klassiske ”Navigationens historie” samt ”Skibsmodeller og marinemalerier” er både alsidige, flotte og spændende.  ”I krigens skygge” er klart den mest dramatiske. Udstillingen ”Te-selskabet” viser, hvordan København i 1700-tallet var den absolut centrale by i det miniimperium, Danmark-Norge dengang stadig var. Et imperium, hvor varer fra fjerne markeder, heriblandt også te, spillede en vigtig rolle. Derfor kan man med god ret hævde, at globalisering ikke er et fænomen, vi har opdaget og udviklet i vor tid, det var en kendsgerning allerede i 1700-tallet. Udstillingen ”Containerskibstransport i dag” viser den rivende udvikling i globaliseringen, synliggjort ved en skalamodel af verdens største containerskib Mærsk Mc-Kinney Møller som kontrast til skalamodellen af den 235 år gamle kinafarer Disco.

Vore gode guider fortalte både om de store linjer samt om mange sømænds personlige historier, hvilket gjorde rundvisningen meget levende. Udstillingerne bliver præsenteret i spændende lokaler, vekslende mellem brede og lyse, snævre og mørke, med både film og lydeffekter samt en let skrånende dørk, der gav os følelsen af at være med ”ombord”.

Kl. 13:00 mødtes vi til skafning og snak i Café Krone B, der ligger i Nordre Kroneværksbygning nr. 3 på Kronborg Slot. Her stod Emma og hendes crew for store velskænkede fadøl, Linje Akvavit og velsmagende smørrebrød efterfulgt af kaffe. Viceadmiral Bork var fortalte en sjov historie om kønsrolleforskelle på Færøerne og Fanø i 60’rne, og et andet medlem fortalte, at hans slægt havde boet og arbejdet på Kronborg. Hans farfar tjente lidt ekstra ved at reparere sko for personalet, og hans farmor solgte billetter til det gamle Handels- og Søfartsmuseum, som dengang lå på Slottet. De havde to kvikke drenge. Hans far og onkel var guider, og ved afslutningen af rundvisningerne i Kronborgs kasematter tog den ældste noget voksentøj på i ly af mørket, roste lillebror for en fantastiske rundvisning og gav ham flotte drikkepenge, hvorefter resten af selskabet fulgte op. De tjente så mange lommepenge, at de kunne købe hver sin cykel. Det gik godt, indtil en journalist fra Politiken skrev og brokkede sig over, at han skulle betale både entré og drikkepenge til guiderne. Farfar hørte om artiklen, og far og onkel måtte stå skoleret hos farfar, men cyklerne fik de lov at beholde. I dag vil man kalde dem gode entreprenører og iværksættere.  En imponerende, flot og hyggelig sommerudflugt var til ende.

 

2013

Kære chef og besætning på støtteskibet ESBERN SNARE.

Vi sender vore bedste ønsker for en rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle om bord samt til jeres familier.

Held og lykke med jeres FN mission.

På Selskabets vegne,
Lars Kragelund
Kontreadmiral og formand

Svar:

Glædelig jul fra alle os til alle jer – Ocean Shield hold 11

Henrik Holck Rasmussen
kommandørkaptajn
Skibschef

 

Tordenskiolds festlige fødselsdag
i Holmens Kirke og i Norges Hus
mandag den 28. oktober 2013

Ved Chris Dam, Selskabet Danske Tordenskiold-Venner

Stormende fejring af viceadmiral Tordenskiolds 323 års fødselsdag

Årets første efterårsstorm med vindstød af orkanstyrke passerede Holmens Kirke, netop som Selskabet Danske Tordenskiold-Venner fejrede søheltens fødselsdag mandag den 28. oktober. Heldigvis var både Tordenskiold og hans venner søstærke og Søværnets Kirke ligeså.

Højtideligholdelsen indledtes med andagt ved Holmens provst og orlogsprovst Ejgil Bank Olesen.

Gorm Larsen dirigerede Graabrødre Kammerkor, som er blandt Danmarks bedste og med adskillige internationale musikpriser, og Monica Stevns-Lorentzen (sopran) sang på norsk Norges nationalmelodi: Ja, vi elsker dette landet. Med på programmet var også Edvard Griegs: Ave Maris Stella  – Hil dig havets stjerne – alle under kyndig ledelse og akkompagnement af Holmens organist og kantor Jakob Stevns-Lorentzen. Derefter bar kadetter fra Søværnets Officersskole kransene op i Kapelsalen til tonerne af Prins Jørgens March.

Her blev der blev lagt kranse ved Tordenskiolds sarkofag af Norges Ambassadør H.E. Ingvard Havnen, kommandørkaptajn Gustav Lang for Søværnet, kommandørkaptajn Jens O. Løje Jensen for Danmarks Marineforening, kontreadmiral Lars Kragelund for Selskabet Danske Tordenskiold-Venner, og overlæge Kaare Svartveit for ”Hvite Ørn”, Stavern, Norge. Derefter udtalte Selskabets formand mindeord, fremsagde bøn fra ”Morgenbønner for Søofficersskolen” og Søværnets tamburer afgav hornsignal. Monica og Jakob Stevns-Lorentzen sang og spillede traditionen tro Kongernes Konge, hvorefter Selskabets formand afsluttede den kirkelige del af fødselsdagsfejringen.

 Herefter vovede langt de fleste af de 106 tilmeldte sig over det orkanramte Christianshavn til Norges Hus, Amager Boulevard, netop som orkanen toppede. Vel i hus udbragte vi en fødselsdagsskål for vor søhelt, og viceadmiral Jørgen F. Bork fortalte en munter historie om bureaukraternes hærgen også i Tordenskiolds tid. Kaare Svartveit, formand for Tordenskioldselskabet ”Hvite Ørn”, Norge holdt en fin fødselsdagstale, flot fulgt op af sin næstformand Sverre Støren som oplæste et selvkomponeret Tordenskiold digt. Derefter indtog vi et let traktement. Efter at have spist, hygget og snakket, fortalte den nyslåede cand. mag. Lene Wessel Falk om sit speciale – Tordenskiolds portræt malet af Balthasar Denner. Lene gav os et spændende indblik i opbygning af et portrætbillede, samt en fin tolkning af detaljerne og familien Denner liv. Portrættet er i øvrigt det eneste Tordenskiold med sikkerhed har siddet model til, og originalen kan ses på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i Hillerød. Tordenskiolds 323. fødselsdagsfejring var forløbet godt, orkanen var løjet til stormende kuling og alle kom godt hjem om end med nogen forsinkelse.   

Sommerudflugt 2013 gik til Tøjhusmuseet: Danmarks krige

Nyåbnet udstilling om Danmarks 21 krige på 500 år

Krig er ikke undtagelsen, snarere reglen. Danmarks historie som nation er vævet tæt sammen med historien om Danmark som krigsmagt. Næsten alle generationer af danskere har haft en krig at skulle forholde sig til.

Lørdag 31. august kl. 10.45 mødtes 45 Tordenskiold-Venner ved hovedindgangen i Christian IV’s gamle Tøjhus på Slotsholmen. Selskabets formand kontreadmiral Lars Kragelund bød velkommen med en introduktion til den nye udstilling, hvorefter vor sprudlende, højt og tydeligt talende guide Andreas Tage Aagaard tog teten. Andreas startede i Kanonhallen med selve Tøjhusets historie, hvorefter gik vi op til den smukt ny renoverede 1. sal. Rummet, designet på montrerne og deres historiske indhold gik op i en højere enhed. Virkelig et besøg værd. Perfekt var det også, at Andreas fortalte os historien om de 21 danske krige fra år 1500 til i dag med stor entusiasme og et stænk af humor. Afslutningsvis takkede Selskabets formand varmt for en formidabel gennemgang, som deltagerne fulgte op med en bragende applaus. Alt i alt en stor oplevelse. 

Derefter forlagde vi de få hundrede meter til den maritime og hyggelige Kanal Cafeen fra 1852, beliggende i Frederiksholms Kanal nr. 18. Her spiste vi en lækker frokostplatte og sluttede med at kåre Niels Juul-Larsen som vinder af idékonkurrencen til Selskabets 50 års jubilæum i 2015. Kl. 15.00 sagde vi farvel og tak for en flot, informativ og meget hyggelig dag. 

Chris Dam

 

 

2012

Kære chef og besætning på fregatten IVER HUITFELDT.

Medlemmerne i Selskabet Danske Tordenskiold – Venner, der senest var samlet for at markere Viceadmiral Peter Tordenskiolds 322-års fødselsdag den 28. oktober 2012, sender hermed vore bedste hilsner med ønsket om god vind til alle om bord. Vi er så stolte af jer og det arbejde I udfører.

Vi sender samtidig vore bedste ønsker for en rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle om bord samt til jeres familier.

På Selskabets vegne,
Lars Kragelund
Pens. kontreadmiral og formand

Svar:

Venligst overbring min tak for hilsen og de varmeste hilsner tilbage til KA Lars Kragelund. Langt fra familie og venner, under fjerne himmelstrøg, varmer det, at få selskabets hilsen.

De bedste hilsner til formand og medlemmer med ønsket om en god jul og et godt nytår!

Mvh
Kristian

Kristian Haumann
kommandørkaptajn
Skibschef 

Tordenskiolds festlige fødselsdag
i Holmens Kirke og i Norges Hus
fredag den 28. oktober 2012

Ved Chris Dam, Selskabet Danske Tordenskiold-Venner

Højtideligholdelsen af vor Søhelts 322-års fødselsdag indledtes med gudstjenesten kl. 17 søndag 28. oktober 2012, med Holmens kirkes provst og orlogsprovst Ejgil Bank Olesen ved roret. Dagens musikprogram var stort og af meget høj kvalitet. Holmens berømte vokalensemble, dirigeret af organist og kantor Jakob Lorentzen, lagde ud med salmen “Mægtigste Kriste”, og efter indgangsbønnen fulgte fællessalmen “Herre Gud, dit dyre navn og ære”. Så fik vi læst dagens tekst efterfulgt af en blændende solo af sopranen Monica Nørgård Stevns som sang Niels W. Gades kirkearie “Her fra støvet råber jeg Herre”. Efter den fyldige prædiken sang vi “Nu står der skum fra bølgetop”, og så var der en velbesøgt altergang. Vi fortsatte med salmen “Du som har tændt millioner af stjerner”, bøn, Fadervor og velsignelse. Holmens Vokalensemble brillerede med en motet efterfulgt af “Altid frejdig, når du går”, som afsluttede gudstjenesten.

Derefter bar to kvindelige og tre mandlige kadetter fra Søværnets Officersskole, anført af seniorsergent Søren Konradsen, kransene op i Kapelsalen til “Prins Jørgens March”. Smukt og højtideligt. Efter at de mange kirkegængere var på plads ved Tordenskiolds sarkofag, som i dagens anledning var flankeret af to store kandelabre og Selskabets nye orlogsrøde fane, blev kransene lagt af repræsentanter fra Den Kgl. Norske Ambassade, Søværnet, Danmarks Marineforening, Selskabet Danske Tordenskiold-Venner og Tordenskiold-Selskabet “Hvite Ørn” fra Norge. Kontreadmiral Lars Kragelund læste mindeord over afdøde medlemmer og bøn fra “Morgenbønner for Søofficersskolen”, og så fulgte hornsignal og trommehvirvel spillet af musikere fra Søværnets Tamburkorps. Sopranen Monica Nørgård Stevns, akkompagneret af Holmens Vokalensemble rundede musikprogrammet af med “Kongernes Konge”. Selskabets formand takkede afslutningsvis Holmens Kirkes stab og alle aktørerne for en flot højtidelighed. Tordenskiold må have nydt det.

Herefter forlagde vi til Norges Hus. Formanden bød velkommen, og indledte med Dronningens skål. Tordenskiold fik også én skål, og så var der skafning. Norsk ferskrøget laks med spinat, kaffe og cheese cake. Den åndelige føde var et potpourri af norsk klassisk musik, spillet af de unge norsk-danske violinistsøstre Johanna og Sofie Qvamme. Deres smukke og stemningsfulde musik høstede bragende og langvarigt bifald, og vor formand overrakte buketter, også en til sopranen Monica Nørgård Stevns for hendes vidunderlige sang i Holmens Kirke. Traditionen tro spandt viceadmiral Jørgen F. Bork en ende over den dristige navigation i slaget ved Dynekilen 1716 med en tråd op til USA’s 200 års jubilæums flådeparade i 1976, hvor han som chef for fregatten PEDER SKRAM, med en dristig manøvre lagde fregatten på siden af en tysk fregat uden slæbebådsassistance, som det eneste af 55 krigsskibe på den meget strømfyldte Hudson River i New York Havn. Aftenens sidste indslag kom fra Sverre Støren, næstformand i “Hvite Ørn”, som reciterede et smukt digt om Tordenskiold, som han selv havde forfattet. Derefter fremviste han sit familie-klenodie – Tordenskiolds drikkebæger af sølv. Bægeret blev fyldt med Linje akvavit og overrakt til dagens anden fødselar kontreadmiral Kragelund, som tømte det i et drag, som afslutning på endnu en festlig fødselsdagsfejring af vor søhelt.

 

Sommerudflugt til Frederiksberg Slot

Fra Kongeslot til Officersskole – lørdag den 16. juni 2012

Frederiksberg Slot blev grundlagt af Frederik IV, Tordenskiolds Konge. Frederik IV var som Kronprins på sin første dannelsesrejse blevet inspireret af den italienske byggestil, og efter hjemkomsten anmodede han sin far, Christian V, om penge til et lille sommerslot og modtog ca. 14.000 rigsdaler. I 1699 indledte han byggeriet. Slottet blev senere både udbygget og skiftede farve adskillige gange, indtil det fik den karakteristiske gule farve vi kender i dag.                                                 

De 67 tilmeldte Tordenskiold-Venner startede årets sommerudflugt i den smukke barokkirke. Her gav sognepræst Annette Sørensen os en god og fyldig prædiken om temaet helte. Prædiken var både inspirerende og gav stof til refleksioner. Selskabet fik også en kyndig og farverig gennemgang af det smukke kirkerums udformning og dekorationer. På slotstrappen gav kaptajn Axel Vermehren derefter en introduktion til Frederiksberg Slots og Hærens Officersskoles historie. Selskabet blev delt op i to grupper med hver sin kompetente, entusiastiske og humørfyldte guide, og så gik turen rundt på slottets mange lange gange fra kælder til kvist.  

Vi så blandt andet det spændende Marmorbad, det Kinesiske Værelse og den formidable udsigt fra Flagaltanen. Og som noget nyt er det attraktive lille kakkelbeklædte køkken, Prinsessernes Pandekagekøkken, igen blevet åbnet for publikum. Vi endte rundvisningen i den smukke riddersal, hvor der stadig spilles op til lanciers og vals ved de store baller som i Tordenskiolds tid.  Her blev der serveret et glas champagne til den afsluttende opsamling og spørgsmål, hvorefter selskabets formand kontreadmiral Lars Kragelund varmt takkede de to guider for deres formidable rundvisninger. Efterfølgende samledes vi i Officersskolens kantine til en dejlig frokost, gode historier og hyggeligt samvær 

Chris Dam  

2011

Viceadmiral Peter Tordenskiolds 321. fødselsdag
fredag den 28. oktober 2011

Ved Chris Dam, Selskabet Danske Tordenskiold-Venner

Selskabet Danske Tordenskiold-Venner festligholdt traditionen tro Tordenskiolds fødselsdag fredag 28. oktober 2011 i Holmens Kirke. Tilslutningen var overvældende. Over 250 deltog og skrev sig ind i gæstebogen, og med til arrangementet i år var det nystiftede norske Tordenskioldselskab ”Hvite Ørn”. Programmet startede med, at operasanger Jens-Christian Wandt sang ”Vift stolt på Codans bølge” akkompagneret af Holmens Kirkes organist og kantor Jakob Lorentzen efterfulgt af fællessalmen ”Vor Gud han er så fast en borg”. Efter tekstlæsning og en ny solo holdt orlogspræst Anna Mejlhede en flot og vedkommende tale. Efter endnu en fællessalme causerede viceadmiral Jørgen F. Bork over Norges og Danmarks fælles historie og tætte bånd, og under indtryk af tragedien på Utøya 22. juli i år, hvor 69 unge mennesker blev dræbt, afsluttede viceadmiralen sit indlæg med Piet Heins digt ”Norge i Danmarks hjerte”. Som noget helt unikt blev digtet derefter uropført musikalsk af komponist og organist Jakob Lorentzen og operasanger Jens-Christian Wandt. Smukt og rørende. Så fulgte Bøn, Fadervor, Velsignelse, solo og fællessalmen ”Altid frejdig når du går”.

Og så kom overraskelsen. Selskabets formand kontreadmiral Lars Kragelund tildelte vort æresmedlem Fru Inge Friisager, den af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II s approberede medalje, ”Forsvarets medalje for særlig fortjenstfuld indsats” på Forsvarschef general Knud Bartels vegne. Motivation for tildeling af Forsvarets Medalje var ”fruens over 45 års ildsjælsagtige og fortjenstfulde indsats for den dansk/norske søhelt Peter Jansen Wessel Tordenskiolds minde samt for dansk forsvar inden for Selskabet Danske Tordenskiold-Venner”. 

Derefter bar kadetter fra Søværnets Officersskole kransene op i Kapelsalen til akkompagnement af Prins Jørgens March. Kranselægningen ved Tordenskiolds sarkofag blev forrettet af Norges Ambassadør H.E. Jørg Willy Bronebakk. Chefen for Søværnets Officersskole, kommandør Peter Stehr for Søværnet. Kommandørkaptajn Jens O. Løje Jensen for Danmarks Marineforening. Kontreadmiral Lars Kragelund for Selskabet Danske Tordenskiold-Venner og overlæge Kaare Svartveit for ”Hvite Ørn”, Stavern, Norge.

Efter kranselægningen udtalte Formanden for Selskabet kontreadmiral Lars Kragelund mindeord over årets afdøde medlemmer, fortsatte med Bøn til fredag fra ”Morgenbønner for Søofficersskolen”, og to medlemmer af Søværnets Tamburkorps blæste og trommede tapto. Inden formandens afslutning i Holmens Kirke spillede og sang Jens – Christian Wandt og Jakob Lorentzen ”Kongernes Konge” (sang & harmonika), hvorpå 124 tilmeldte medlemmer forlagde til Forsvarskommandoen på Holmen.

Efter velkomst til Forsvarskommandoen, skafning og hyggesnak blev ordet givet til formanden for det norske Tordenskioldselskab ”Hvite Ørn”, Kaare Svartveit der holdt en lykønskningstale til Lars Kragelund, som på Tordenskiolds fødselsdag netop fyldte 60 år. Den norske næstformand læge Sverre Støren overrakte en flaske rødvin med Tordenskiold-etiket til fødselaren og derefter en tilsvarende flaske til den norske Ambassadør. Derefter introducerede formand Lars Kragelund orlogspræst Anna Mejlhede, som holdt et meget spændende, interessant og humoristisk causeri om de tre måneder hun var om bord på ”Esbern Snarre” ud for Somalias kyst. Anna ankom lige før jul 2010. Ikke kun juleaften, men også alle efterfølgende andagter havde hun ”fuldt hus”. For som hun smilende sagde, at når man har nøglen til altervinen – eneste vin om bord – giver det en vis street credit.

Efter det vellykkede foredrag ønskede orlogskaptajn Haraldur Joensen på Selskabets vegne formanden tillykke med de 60 år. Som en overraskelse havde Tove og Axel Ravn digtet en fødselsdagshyldest til fødselaren, som hele selskabet sang og Axel spillede på sin harmonika. Melodien var selvfølgelig ”Jeg vil sjunge om en helt”. Ingeniør Henry Qvamme overbragte en fødselsdagshilsen fra Haakons Vern, Bergen, Norge og med tak for i dag fra formanden, sluttede en flot og festlig fødselsdagsfejring for både Tordenskiold og vor formand Lars Kragelund.

Søheltenes Selskabs sommerudflugt 2011 gik til Tordenskiolds Gård.

Ved Chris Dam, Selskabet Danske Tordenskiold-Venner

62 deltagere mødtes lørdag 28. maj på gårdspladsen til Strandgade 6, Christianshavn, i strålende solskin. Kl. 11:00 blev dørene slået op til trappen, hvor Tordenskiolds statue bød os velkommen ind til et af Danmarks fineste borgerlige barokinteriører fra 1700- tallets begyndelse. Her boede Tordenskiold i sit sidste leveår 1720.

Når Tordenskiold festede, udbragte han mangen en skål for Kong Frederik IV. Hver skål blev efterfulgt af et kanonskud. Festerne var våde og varede til langt ud på natten til stor gene for de brave Christianshavnere, som klagede. Helt så galt gik det ikke, da Selskabet Danske Tordenskiold-Venner holdt årets sommerudflugt i Tordenskiolds Gård. Selskabets formand kontreadmiral Lars Kragelund bød deltagerne velkommen i et glas sherry. Dronningens skål blev udbragt, fulgt af et kanonskud affyret af kanoner Harry Schrøder Larsen fra hans håndholdte, flotte miniature kanon. Dermed fulgte Selskabet op på Tordenskiolds tradition.   

Efter den festlige velkomst fulgte et indlæg af Chris Dam og vort æresmedlem Inge Friisager om Selskabets tilknytning til stedet. I 1959 var der en kreds af fremtrædende nordmænd, som fostrede den ide, at man skulle arbejde på at få indrettet nogle Tordenskiold-mindestuer i Strandgade 6. Man kontaktede ejeren dir. Peter Heering sen., der fandt ideen interessant, men henviste til, at den ikke kunne realiseres foreløbig, idet der ved købet i 1951 var tinglyst bopælsret for grosserer Barfreds enke, fru Gerda Barfred, så længe hun levede. Ideen optog Selskabets stifter dir. E. Friisager og fru Inge meget, og da de i 1965 fik besøg af den norske Tordenskiold-forsker, kommandør Olav Bergersen, fik de arrangeret et besøg i lejligheden. De blev hjerteligt modtaget af fru Barfred samt dir. Heering, og det var et stort øjeblik for kommandøren dengang, såvel som for os nu, at stå i Tordenskiolds lejlighed. Det aftaltes at arbejde videre med sagen, og dir. Heering kom hurtigt med det forslag, at Heering-koncernen – når den tid indtraf – benyttede stuerne som repræsentationslokaler, og at Selskabet kunne komme der på Tordenskiolds fødselsdag og andre specielle lejligheder. Dette lød jo helt fantastisk. Fru Barfred døde i 1974, men på dette tidspunkt var der desværre indtruffet nogle forhold i Heering-koncernen som gjorde, at man valgte at sælge ejendommen. Dermed brast drømmen om mindestuerne for Tordenskiold. Som supplement havde fru Friisager medbragt nogle pragtfulde fotos, så deltagerne kunne se, hvordan stuerne var indrettet og møbleret på fru Barfreds tid. Et flot tidsbillede.   

Dagens hovedtaler, forfatter og foredragsholder Arne Ipsen, som også har skrevet en bog om Strandgade 6, causerede derefter om Christianshavn, Strandgade og om Tordenskiold på en både vidende og vindende måde, krydret med charmerende tør humor. Storkøbmanden Abraham Lehn byggede huset i 1703, og vi fik et flot indblik i udsmykningen, som helt mirakuløst har overlevet næsten intakt i 300 år. Maleriet på store sals loft er et pragtstykke. Titlen fremgår af en bog, som holdes af en amorin:” Dyden fremkalder misundelsen og besejrer den. Tiden kalder sandheden frem og ødelægger løgnen”. På lille sals loft er det jagtens gudinde Diana, der nedlægger vildsvin. Loftmalerierne er udført af Frederik IV’s hofmaler Hendrik Krock, og stuklofterne er antageligt udført af stukkatøren Carlo Maria Pozzi, der var i København i 1706 i forbindelse med arbejdet i Den Lange Sal på Rosenborg. Da bygherren hed Abraham, er det ikke overraskende, at det på vægmalerierne i den store sal er Abraham, der tager imod Vorherre og hans engle. Det spændende og informative foredrag blev afsluttet med besvarelse af spørgsmål samt en guidet rundtur i de smukke fredede lokaliteter såvel inde som ude.

Efter foredrag og rundvisning fulgte et let frokost-traktement med adskillige skåler, skud og skrøner samt hyggeligt samvær. Uden at forklejne de øvrige indlæg gik dagens største latterudbrud til Kirsten Christensen for følgende sandfærdige historie: ”Til generalprøven på kronprinsparrets store tvillingebarnedåb i Holmens Kirke for nylig, blev prins Christian og prinsesse Isabella lidt utålmodige, hvorfor orlogsprovst Ejgil Bank Olesen spurgte kronprinsessen, om han ikke skulle vise børnene Holmens Kirkes Kapelsal med bl.a. Tordenskiolds sarkofag. Jo endelig var svaret. Vi ved, at orlogsprovsten er en god fortæller med en snert af jysk accent, så da kronprinsessen ved deres tilbagekomst spurgte prins Christian om, hvad han havde oplevet, svarede prinsen: Jeg hørte om en mand, der var oppe at slås, og han blev stukket med et sværd, og så sprøjtede hans blod ud, og så døde han. Henvendt til orlogsprovsten sagde kronprinsessen med et lille smil. Nå da, da, det var voldsomt – hvis børnene har mareridt i nat, er det Deres ansvar, hvortil orlogsprovsten svarede: det må jeg så leve med. Kronprinsessen spurgte så prins Christian, hvad manden hed, og efter at have grublet lidt, kom det frejdige svar – han hed Mortenskiold”. Alt i alt en festlig sammenkomst.

God sommer og på gensyn fredag 28. oktober 2011 til Tordenskiolds fødselsdag